logo
 
รายการรถยนต์เสื่อมสภาพการใช้งาน ตามประกาศขายครั้งที่ 39

คันที่ คลิกที่รูปเพื่อขยาย เลขทะเบียน ยี่ห้อ
ประเภทการใช้งาน
ราคารวมภาษี สถานที่จอด จำนวนผู้จอง
และรายชื่อ
1คลิกเพื่อขยายกท-2752 นฐ.
ISUZU
รถกระบะแวน
67,624.- ส่วนบริการลูกค้า จ.นครปฐม-  
2คลิกเพื่อขยายผ-9278 นศ.
นิสสันเออร์แวน
ตู้บรรทุก
32,100.- ส่วนบริการลูกค้า จ.นครศรีฯ.-  
3คลิกเพื่อขยายกค-3075 นศ.
นิสสัน ซันนี่ บี11
รถยนต์นั่ง
18,190.- ส่วนบริการลูกค้า จ.นครศรีฯ.-  
4คลิกเพื่อขยายบท-2535
โตโยต้าไฮลักส์
กระบะบรรทุกเล็ก
12,840.- ชุมสายเกาะเสม็ด-  

ฝ่ายบริหารพัสดุ