ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.1/26       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:51
ซื้ออุปกรณ์ DSL_2750E ADSL140 st     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ เบลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/23052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:48
ซื้อ Gpon 8 port ชุมสายป่าโมก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/232/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:48
ประกาศงานจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาอาคารชุมสายร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ร้อยเอ็ดธนาบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/22052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:46
ซื้ออุปกรณ์วางระบบ WiFi โรงเรียนประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/21052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:45
ซื้อสาย Patchord งาน FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออฟติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/20052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:44
เบิกค่าจ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่วิเศษชัยชาญ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ออพติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/19052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:43
ซื้อหมึก SHARP เครื่องถ่ายเอกสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส พี เอส ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/18052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:42
ซื้อ Gpon 8 port ชุมสายป่าโมก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/17052562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:39
ซื้อปลั๊กไฟ ใช้งานติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทดาต้า เพาเวอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/168/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless FOR FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/167/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F612)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:30
จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ภก.2และอาคาร Callcenter     ผู้ได้รับการคัดเลือก คุณจิรายุ อุ่นสร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/81/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:24
จัดซื่อเครื่องใช้สำนักงานประจำส่วนงาน อบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทซีโอแอลจำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/123       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:22
ซื้อ Voice Gateway จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/122       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:21
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC จำนวน 2 แห่ง จ้างแขวนสายเคเบิล OFC จำนวน 6 แห่ง และจ้างปรับปรุงสายเคเบิล OFC จำนวน 1 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/034       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:16
ซื้อ VIP-480FS 4-Port FXS H.323/SIP VoIP Gateway "PLANET" จำนวน 5 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/8/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:13
ขายทอดตลาดพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/008/พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:13
จ้างเหมาตัดถ่ายเลขหมาย 381xxxx และ 391xxxx จากชส.ชัยพฤกษ์3ระบบ NEAX-61Eเข้าชส.ชัยพฤกษ์4ระบบNEAX-61 SIGMA     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปิยะวัฒน์ วงศ์มณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./009/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:13
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของ ส่วนงาน ปบญ.1 จำนวน 1 รายการ (หมึกพิมพ์ EPSON AL-M300)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/423.02 ลว.14 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:08
จัดซื้อที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวสุนิสา ชาวพิจิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/033       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:05
ซื้อ VGW-810FS 8-Port SIP VoIP Gateway "PLANET" จำนวน 5 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/026       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:02
งานจัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมลิฟท์ให้กับส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมที่3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัดไบรท์เท้น เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/032       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:00
ซื้อ TP-Link Archer VR1200v AC1200 Wireless Dual จำนวน 60 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/031       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:54
ซื้อ VIP-157S 2-Port SIP ATA-2*RJ45, 2*FXS, T.38 FoIP "PLANET" จำนวน 10 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/80/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:50
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานชุมสายลาดพร้าว 2 ส่วนปฎิบัติการวิศวกรรมที่ 3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทเอสเอ็นพีซิลเวอร์จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0141       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการจัดเลี้ยง ณ ห้องออร์ดิเทอเรียม(15พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 6ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/484       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:30
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.80. บาท รวมเงิน 408,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0142       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ ณ ห้องออร์ดิเทอเรียม (18-19 พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 10 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/20/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU (F612) เพื่อใช้ในการบริการ FTTx แก่ลูกค้า(จำนวน 60 ตัว)โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0144       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ ณ ห้อง8201(17พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 3ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/217/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 15:23
งาน (TURNKEY) งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,835 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019