ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/18072562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 17:02
จ้างเหมารื้อถอนเสาทรงสามเหลี่ยมแบบมีกายส์ Base Winet รำมะสัก หมู่ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุรายุทธ์ อ้องาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/17072562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 17:00
ซื้อ ONU F601 ZXHN     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/16072562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:59
ซื้อ TP LINK ARCHER C5 AC1200     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/175/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาตัดหญ้าอาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวีระพันธ์ ต๊ะวิชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/15072562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:58
ซื้ออุปกรณ์วางระบบ Smart Network อบต บางเสด็จ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/20072562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:57
ซื้ออุปกรณ์เครื้่องปรับอากาศ ชส.อ่างทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามชัยอุปกรณ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/78       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:38
จัดซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 2 รายการ (Fusion Splicing Machine, Mini OTDR)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/77       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:36
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT แบบ Outdoor ชุมสายน้ำไคร้ ม.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/013/ก.ค.62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:34
ซื้อสาย PATCH CORD งานติดตั้งอุปกรณ์ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัลฟา เบส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/174/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อปากกายูนิเพน สีขาว จำนวน 12 ด้าม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/173/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ เทปใส กระดาษกาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ริมน่านมีเดีย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/692/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:18
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ บริเวณ บ้านเอื้ออาทร - สนามมิตรผล 8,200 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/172/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาขนอุปกรณ์สื่อสัญญาณจาก จ.น่าน ไปยัง จ.พิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.นิ่มเอ็กซ์เพรส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/171/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อถุงพลาสติกแข็ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.สุขุมเซอร์วิส สาขาเจ้าฟ้า จ.น่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/170/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อสตาร์ทเตอร์จำนวน 25 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างศรีเกษม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/169/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:09
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์HP Compaq     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/168/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:08
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อเคเบิลไทร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/167/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อท่อไมโครพีอี ขนาด 4/7 มม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./038/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:57
จัดซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER 9330 ของ สายงานกฎหมาย (ม.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/23/62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:55
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/22/62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:52
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ EC230 - GI AC1350 Wireless Dual Band     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/21/62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:49
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-753       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:41
จ้างบุคคลภายนอกช่วยขายเลขหมาย FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดติดตั้งเลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางเอมอร น้ำแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/333/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:41
งานซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 80 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/332/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:40
งานซื้ออุปกรณ์ Tp-link Archer 5C AC1200     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/331/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:39
งานซื้ออุปกรณ์ A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-752       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:39
ซื้ออุปกรณ์ลูกปืน (6206) จำนวน 2 ตลับ ใช้งานซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายสุพรรณบุรีตัวที่ 2 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศขัดข้อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/330/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:39
งานจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุทิน ปาพรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/329/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:38
งานซื้อพัสดุงานสร้างข่ายสาย ODN พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-751       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:38
ซื้อแบตเตอรี่ GS N150 12V จำนวน 2 ลูก ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าชุมสายเดิมบางนางบวช     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโอเคแบตเตอรี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/326       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:36
จ้างเหมาติดตั้ง FTTX ในพื้นที่ บบน.3.2.1 จำนวน 94 เลขหมาย รวมเป็นเงิน 120,696.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.เอฟ. เน็ตเวิร์ค  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,661 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019