ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/269       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:52
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/268       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:50
จ้างซ่อมเปลี่ยน Battery เครื่องสไรองไฟ ยี่ห้อ CHUPHOTIC รุ่น Venus Pre BNP1050 S/N:10361SS132003 M1607-0376 จำนวน 6 ก้อน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เจ.ดี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ มิวสิคโปรดักชั่นส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1019       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:42
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กันยายน 2562 จำนวน 90 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/267       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:42
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ทะเบียน 80-3376 ยล. เลขไมล์:16397     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1018       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:42
จ้างตัดถ่ายเลขหมาย Fixed Line เป็น IP Phone ประจำเดือนกันยายน 2562 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1017       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:41
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กันยายน 2562 จำนวน 90 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เดอะอาย อินเตอร์เนชั่นแนล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/967/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:30
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.9บ้านดงคา ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/263/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:28
ซื้อ TP-Link EC230-G1 Ac1350=300 ST@980     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/262/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:26
ซื้อ ONU ZXHN F601 หัวเขียว =100 ST@990.-     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0101/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับเลขหมายบนเคเบิลทองแดงขึ้น IP Phone       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0100/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:21
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC ขยายให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (กบ.)/274       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องมือช่าง โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (กบ.)/273       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องมือช่าง โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี่  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0102/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง รองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ชุมสายดอนเมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0109/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:05
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.3.3 เพื่อทดแทนชุมสายที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/16/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานซ่อมเคเบิล โดนขุดขาด บริเวณสถานี BTS แบริ่ง ถนนสุขุมวิท MH#016     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/15/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสาย เคเบิลใยแก้ว เพื่ิอติดตั้งวงจร FTTx บริเวณซอยแสงจันทร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี พี เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/14/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานตัดถ่ายเคเบิลต้นทาง ถนนสุขุมวิท MH #005 - MH #006 SPK - 01 ,02 ,07 ,08 ชุมสายสมุทรปราการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/13/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานซ่อมเคเบิล โดนขุดขาด บริเวณสถานี BTS แบริ่ง ถนนสุขุมวิท MH#017     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนล./       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:40
ซื้ออุปกรณ์งานติดตั้งระบบ LAN ให้กับส่วนงานต่างๆ ของ TOT     ผู้ได้รับการคัดเลือก INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/448 ลว.18 ก.ย.62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:12
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทรีดับเบิ้ลยูดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/447 ลว.18 ก.ย.62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:10
จัดซิ้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลทองแดงในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/446 ลว. 18 ก.ย.62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:08
จัดซื้อเครื่องแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ตบน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก วี.อาร์.มาเก็ตติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.2(มบ.)/37/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU (F612) เพื่อใช้ในการบริการ FTTx แก่ลูกค้า(จำนวน 60 ตัว)โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1016       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:06
ซื้ออุปกรณ์ UAP-AC-LR สำหรับรองรับลูกค้าในนาม เทศบาลบ้านโพธิ์ เพื่อปรับเปลี่ยนบริการอินเทอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1015       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:04
ซื้ออุปกรณ์ UAP-AC-M และ UPS สำหรับรองรับลูกค้าในนาม เทศบาลโพธิ์พระยา เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการอินเทอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1014       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:03
ซื้ออุปกรณ์ Switch 8 Port Gigabit สำหรับรองรับลูกค้าในนาม เทศบาลโพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1013       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:01
ซื้ออุปกรณ์ Switch 8 Port Gigabit, 16 Port Gigabit รองรับลูกค้าในนามเทศบาลโพธิ์พระยาและเทศบาลจรเข้สามพัน เพื่อปรับเปลี่ยนบริการอินเทอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) -/62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 15:01
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์งาน FTTx จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/596/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:59
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (กบ.)/270       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ฯขายและลูกค้าสัมพันธ์ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019