ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/272       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE NWW RCU 04     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/271       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP 7-1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/200       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:56
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารศูนย์โทรคมนาคมดาวเทียม อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นที รวมช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/270       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE BGS RCU 13     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0041/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนพระสุเมรุและถนนตะนาวชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/269       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE NWW RCU 12     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/268       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP 8-1,TRUE TSG GSP 8-2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0042/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/OLT พร้อมสร้างข่ายสาย Optical fiber Cableชุมสายเพลินจิต ระยะที่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/267       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG RCU 02     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/266       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP6-2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/265       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP 1-2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0043/2562       ลงประกาศ 11 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการงานรื้อย้ายท่อร้อยสายโทรศัพท์ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางคอแหลม เส้นทางถนนเจริญกรุง ซอย 107 แยก 7 ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/264       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP 1-1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/263       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG ห้อง TRANSMISSION 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/262       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG ห้อง TRANSMISSION 2-1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/261       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG ห้อง RECTIFIER     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/260       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE TSG GSP6-2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/503       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดปลวก ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพล เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/259       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE NWW RCU05     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/502       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดปลวก ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพล เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/501       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบบน.2.3.1(ศร.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0090/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:28
งานจ้างบำรุงรักษาระบบ DNS ยี่ห้อ Infoblox       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0041/2562       ลงประกาศ 2 ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนพระสุเมรุและถนนตะนาวชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า ซี.บี.เวิลด์ แอนด์ ที  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/403/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:24
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลทองแดง รองรับโครงการปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง เส้นทางถนนราเมศวร์ จากสามแยกท่ามิหรำ ถึง แยกสะพานพร้าว ชุมสายพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/402/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:24
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิล OFC รองรับโครงการปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง เส้นทางถนนราเมศวร์ จากสามแยกท่ามิหรำ ถึง แยกสะพานพร้าว ชุมสายพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/401/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:23
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าใหม่ ช่วงบริเวณริมทางหลวงหลัก กม. ที่ 42 ตำบลลานช้าง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/400/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:23
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าใหม่ ช่วงบริเวณเทศบาลตำบลนาขยาด และโรงเรียนบ้านขันหมู่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ชุมสายนาขยาด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0042/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/OLT พร้อมสร้างข่ายสาย Optical fiber Cableชุมสายเพลินจิต ระยะที่ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า ไอโอ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ป.0010/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:19
งานจ้างบริการทำความสะอาดในภาพรวม บน.3.3 จำนวน 16 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0043/2562       ลงประกาศ 10 ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการงานรื้อย้ายท่อร้อยสายโทรศัพท์ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางคอแหลม เส้นทางถนนเจริญกรุง ซอย 107 แยก 7 ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/258       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า วบน.3.3   

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019