ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/tanawat3       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:51
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนวัฒน์ อินต๊ะสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/iti2       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:50
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกิตติพงษ์ มาอุ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/north1       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/sithichai7       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:42
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง FTTX ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสิทธิชัย หนองแส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/thawatchai8       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:40
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ติดตั้ง FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 159/62       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:40
ซื้ออุปกรณ์ ATA 2FXS ยี่ห้อ Yeastar=50 ตัว,ATA 4FXS ยี่ห้อ Yeastar=1 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.เแพลนเนท ออลสตาร์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/dkt9       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:38
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อุปกรณ์ Drop wire Clamp เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค ที เอ็นเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./179/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:37
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Service Kit for Panda vehicle gensets จำนวน 2 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/word10       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:36
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ใช้งานศุนย์ตอนนอก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ไวด์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/hing11       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:35
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบันไดไม้ไผ่ เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายหิ่ง อุดแบน  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021518/2562 ลว. 6 ก.พ. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:35
จ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0114/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:32
ซื้ออุปกรณ์ 10-Gpbs Switch 48 Ports ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายราษฎร์บูรณะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/027       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
ซื้อ TP-link EC230-G1 Wireless AC1350 จำนวน 250 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.)) วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 ก.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021800/2562 ลว. 11 มิ.ย. 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัทประจำปี 2562
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/733/ท.010/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:28
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.))       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/1141       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:27
งานซื้อ GPON Card ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 143 ชุมสาย พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/pre13       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแพร่ซิตี้ คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/astra100       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ OnU เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/978/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:02
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ดอนคา(หนองไก่แก้ว),แยกคลองมอญ,รร.ดอนไผ่-ขุนพิทักษ์ ,สนามชัยหลักหก อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/977/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน ถ.เลี่ยงเมือง ปากแรต,หน้าโรงงานซีพีเอฟ,ม.14ยางหัก,ม.5หนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนจ./760       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:51
งานจัดซื้อถุงยงชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุดีเปรสชั่นและพายุโซนร้อนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ้ดและขอนแก่น จำนวน 500 ถุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1722       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:44
(ประกาศยกเลิก) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61090041224  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/5/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:30
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 4 รายการ (ขนาดเคเบิล 24 ชนิด)ความยาว 44,417 เมตร และ DROP WIRE จำนวน 5 รายการ 1,004,413.63 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160020482/2561 ลว. 30 มีนาคม 2561  (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:24
จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทสำหรับ 2560 และสำหรับปี 2561
แก้ไขกำหนดส่งมอบ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/457       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติม Printer ของส่วนงาน ขบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน INK SAVE (086 6330673)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/064       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 08:50
จ้างเหมาเดินสายLAN Cat6 -RJ45 พร้อมอุปกรณ์ท่อร้อยสาย โครงการ Wifi at Branches     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ดีวา คอมมูเนเคชั่น ซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1022       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 17:13
ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินการติดตั้งชุดรับสัญญาณปลายทาง ของ อบต.ทัพหลวง เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายให้ชุมชน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1021       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 17:10
ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย สำหรับจำหน่ายลูกค้าในนาม อบต.ทัพหลวง เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายให้ชุมชน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1020       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 17:09
จ้างตัดถ่ายเลขหมาย Fixed Line เป็นระบบ IP Phone ประจำเดือนกันยายน 2562 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เดอะอาย อินเตอร์เนชั่นแนล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/271       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:53
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019