ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/49/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:05
จ้างแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 40 พอร์ต ,ย้าย FTTx จำนวน 2 พอร์ต พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/48/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:00
จ้างแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 4 พอร์ต และเดินสาย Drop Wire จำนวน 5 เลขหมาย พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ มปล./989       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:59
งานจ้างผลิตกระเป๋าเป้ TOT CSR สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม CSR     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิ้ล แบร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/76/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:50
ซื้อบันไดไม้ไผ่ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยงาน ตบบน.3.3.2(1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิชัย ไพพร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.1/31 ลว. 8 พ.ค. 62       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:34
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการให้บริการระบบ อินเทอร์เน็ต แก่ โรงแรมบางกอกพาเลส     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./120/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:34
งานซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในส่วนงาน บสท.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.1/30 ลว. 8 พ.ค. 62       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:33
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการให้บริการระบบ Wireless (เพิ่มเติม) แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./119/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:32
งานจ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน ปทุมเทพ (NKI_035) จังหวัดหนองคาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.1/29 ลว. 7 พ.ค. 62       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:30
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ WiFi ให้กับ โรงพยาบาลเลิดสิน อาคารกาญจนาภิเษก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/417/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก ตามโครงการปรับปรุงทางเท้าของ กทม. บริเวณซอยประดิพัทธ์ 11,13,15 ถ.ประดิพัทธ์ ชส.พหลโยะิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/416/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานรื้อถอนเสา คสล. ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น บริเวณ ถนนพระสุเมรุ ชส.กรุงเกษม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์งานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แฟมมิลี่เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.1/28 ลว. 7 พ.ค. 62       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:25
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการให้บริการระบบ Wireless แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/108/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 09:07
ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ส่วนงาน บบน3.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ แอดทีฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-16       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:51
ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 5/62 จำนวนเงิน 2,912.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แสงไทยแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-15       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:50
ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 5/62 จำนวนเงิน 470.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แสงไทยแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-14       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:49
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer แพร่ - 295.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกิตติพงษ์ มาอุ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-13       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:49
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer แพร่ - 490.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-12       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:48
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer แพร่ - 440.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิษณุ หงสีธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-11       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:47
จ้างซ่อมอ่างน้ำในห้องน้ำ 600.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสง่า วุฒิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/487       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:37
ค่าจ้างตรวจแก้ WI NET เดือน พ.ค.62 (เดิมบางฯ/TOT SHoP)     ผู้ได้รับการคัดเลือก กวิสรา เน็ตเวิร์ค (นายนนทวัช ดัษทับ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/486/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:35
ค่าจ้างตรวจแก้ WI NET เดือน พ.ค.62 (สุพรรณ/สองพี่น้อง/อู่ทอง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก วารินทร์แอร์ (นายอำนาจ ช่อพยาอม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/485/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 08:33
ค่าจ้างตรวจแก้ WI NET เดือน พ.ค.62 (ดอนเจดีย์/ด่านช้าง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม (นายมาโนช วีระภากร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/133/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 17:10
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติค     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/132/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 17:09
งานซื้อ LOAD CENTER     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/131/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 17:06
งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/130/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 17:05
งานซื้อ Accesspoint ENS620EXT     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.1/30       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 17:01
จ้างเหมางานติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สุภาพ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.1/29       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:59
ซื้ออุปกรณ์ ONU TCH8145V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.1/28       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:57
ซื้ออุปกรณ์ AC1200 TOTO LINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.1/27       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:53
ซื้ออุปกรณ์ NETGEAR GS308     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/233/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 16:52
ประกาศงานจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาอาคารชุมสายบึงพลาญชัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,819 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019