ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/37112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:50
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx สำนักงานวิเศษ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/36112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:49
จ้างรื้อถอนเสาสามเหลี่ยม แบบกายส์ Base Winet ทางพระ หมู่ 4     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุรายุทธ์ อ้องาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/35112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:48
ซื้อ DROP WIRE CLAMP , ELECTRICALO TAPE 19     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีแอนด์เอ็น เทเลคอม อีคริปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 2       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:13
งานซื้อ Optical Arial Terminal Closure     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ A02/ช.0001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/204       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบภายในให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ราสเบอรี่ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/839.1       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ติดตั้งบ้านลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/967       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/839       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งบ้านลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น เจ คอร์เปอเรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./081/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:45
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของ ส่วนข้อมูลสารสนเทศกฎหมาย (ขนญ.) จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/60       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:36
จัดซื้อ Line card GTGO 8 Port for OLT ZTE ตต ชส.พลาม.3 ชส.ระยอง 2 ชส.ชากก่อไผ่ ชส.ละหารไร่ ม.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/102/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:33
จ้างเหมาติดตั้ง fttx ให้กับลูกค้าในพื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 420 port ธค.62- กพ.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีวีเจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/34112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:29
ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงก้องวงจรปิด อบต.ยางซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/33112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:28
จ้างเหมาติดตั้ง IP PHONE สนง.อท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1316       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:28
จ้างตัดถ่ายเลขหมาย Fixed Line เป็น IP Phone ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 20 เลขหมาย ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านมาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/32112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:27
ซื้อชุดซ่อม ให้บริการลูกค้า FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/31112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:26
ซื้อ LINK UTP CAT5 E OUTDOOR     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิสเต็ม เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1315       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:25
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 70 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน มาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/30112562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:25
ซื้ออุปกรร์ปรัปปรุงคุณภาพ Smart Network อบต เอกราช ทต.รำมะสัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0053/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ MSAN, OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1314       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:25
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 90 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 1       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:23
งานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx จำนวน 150 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทรีพี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/914/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:21
งานจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงข่ายสายเคเบิลทองแดงและ OFC กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/913/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:20
งานซื้อพัสดุงานสร้างข่ายสาย ODN พื้นที่ จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/275       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:08
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อ มอเตอร์พัดลม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดี เอส แอล รวมช่าง (1995) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./806/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:08
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GIBC_0114 (โฮมโปร ราชพฤกษ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/274       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE NWW RCU 01     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ฉ.023/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:03
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดร เส้นทางจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ชส.อุดรธานี จ.อุดรธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า พี เอ็น อาร์ แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย (ระหว่าง บริษัท พี เอ็น อาร์ แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท นพ เจริญกิจ จำกัด)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/201       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:03
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ.ธงชัยเหนือ หมู่ 5 โดยใช้ NODE ปักธงชัย ตามงบภารกิจ NBN ไตรมาส 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/273       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3ชุมสาย TRUE NWW RCU 05     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ช.001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:01
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019