ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/365       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/364       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าซาติน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสวัสดี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/135/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:22
งานจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุทิน ปาพรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/134/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:21
ซื้อเทปกระดาษ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน โมเดิร์น ลำพูน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/363       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสาธงชาติ พานพุุ่มเงิน-ทอง ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโอชาและร้านกมลกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/362       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ แอร์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/361       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนซ์เทคโนคอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/235/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:14
ประกาศงานจัดซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2562 ของศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กนกนภาปิโตรเลียม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/234/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:12
ประกาศงานจ้างเหมาติดตั้งสาย UTP Category6 กรมการขนส่งทางบก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไทยเจริญร้อยเอ็ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/233/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:11
ประกาศงานจัดซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่เครื่องยนต์การกำลัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเรืองไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/1281       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 14:00
ซื้อสาย Optic Drop Wire Round TYPE 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 13:00
จ้างปรับปรุงสาย OFC ชุมสายหัวไทร ชุมสายปากพนัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:59
จ้างปรับปรุงสาย OFC เข้าเสา 30 ต้น พื้นที่ บบภก.2.2(นศ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:58
จ้างปรับปรุงสาย OFC เข้าเสา 34 ต้น พื้นที่ บบภก.2.2(นศ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0130459020562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:23
ซื้อ ONU ZXHN-F670-OFTK ยี่ห้อzte จำนวน100ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0120458290462       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:20
จัดซื้อONU ZXHN-F660-PDTK ยี่ห้อZTE จำนวน150ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0110132034062       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:58
ซื้อ SDP AERIAL IN-LINE TERMINAL FOR FTTX 60SET       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/169/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F670)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./121/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:43
ซื้ออะไหล่ฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 รายการ และอะไหล่แรม จำนวน 1 รายการ สำหรับเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มานัส คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/111/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:13
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน บบน.3.3.1ชุดเครื่องเสียพกพาขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านยูนิซิกแนลบุคแอนด์ซอฟท์แวร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/110/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:12
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/109/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:10
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (หมวด 13) บบน.3.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอนด์ เอส.ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/07/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานโครงการยก และลดระดับคอบ่อพัก พร้อมซ่อมคันหิน ของแขวงการทางทางหลวงหมายเลข 3 สายอำเภอบางปู ถึง อำเภอบางประกง ช่วงที1ชุมสายบางปู     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ซันส์ จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./635/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:54
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน พสส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.3/019/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:43
ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ Hp Laser Jet 1200 series จำนวน 1 กล่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านทรัพย์สุวรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.1 (ตง.)/028       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:21
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 100000 เมตร ใช้งานติดตั้ง FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/028       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:18
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 100000 เมตร ใช้งานติดตั้ง FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออฟติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/53/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:15
จัดซื้อ Flex ขนาด 3/4" จำนวน 1,180 เมตร พื้นที่อโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.เอส.เอ็น.เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/52/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:13
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน เมษายน 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมเจือจิตร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/51/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:11
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน เมษายน 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตรี แอนด์ วุฒเมศซัพพลายส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/50/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:09
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน เมษายน 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,813 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019