ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1(พจ.)/417       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:57
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปีอปนิด ปริ้นติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทบน.2/(ช)057/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:55
งานจ้างเหมาเดินสายระบบสื่อสารภายใน เพื่อให้บริการ ICT Solution แก่ลูกค้า “KC Court”     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอชแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./065/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:54
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของฝ่ายกฎหมาภูมิภาค (ภพ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/103/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:52
จัดซื้อ OFTK Patch cord (สายดำ) ให้กับศูนย์บริกาารลูกค้าฯ ในพื้นที่ บภก.2.2(ชพ.) เพื่อให้ในการติดตั้ง FTTx. กับ JUNE (Thailand) Co.,Ltd     ผู้ได้รับการคัดเลือก JUN (Thailand) Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/265/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:38
ซื้อ ONU ZXHN F601-OFTX =75 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/264/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:36
ซื้อ Router TOTOLINK A300RU-V2 AC1200 100 ST@1050     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1026       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:23
ซื้ออุปกรณ์ Wireless Access point รุ่น TP-LINK EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band จำนวน 200 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1025       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 14:23
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN ยี่ห้อ ZTE รุ่น F601 GPON CPE ONU;1xGPON interface 1x10/100/100 จำนวน 300 st. เพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/133       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:47
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 245 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.8/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้งานได้ จำนวน 47 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A01/3160019093/2560 ลว. 12 ก.ย.62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 13:39
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน        
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.7/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 60 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ฉ.027/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC จำนวน 31 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออปติมัส เทค 88 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภน.3/004       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:37
งานซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ที่คลังพัสดุพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว ดราก้อน กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:15
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ช่าง OTDR FOR FTTx (4WAVELENGTHS) จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัคนีภูมี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:14
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC พร้อมจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม เพื่อตัดถ่าย ADSL เป็น FTTx บริเวณ ซ.บุรีรมย์ ชส.สำราญราษฎร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC พร้อมจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม เพื่อตัดถ่าย ADSL เป็น FTTx บริเวณ ซ.บ้านดอกไม้ ชส.สำราญราษฎร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./064/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:10
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของ ส่วนงาน นนญ.2 จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./063/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:08
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ของ ส่วนงาน รญ. จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 12:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC พร้อมจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม เพื่อตัดถ่าย ADSL เป็น FTTx บริเวณ ถ.ดิสมาร์ค ชส.สำราญราษฎร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1024       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:55
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสื่อสัญญาณสุพรรณบุรีตัวที่ 2 เนื่องจากชำรุด และเพื่อให้อุปกรณ์สื่อสัญญาณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ท็อป-เท็น คูลลิ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1023       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:53
ซ่อมรถเครนหมายเลขทะเบียน สพ83-4030 เนื่องจากเครนยกไม่ขึ้นและเครนท่อปลายไหล น้ำมันไฮโดรลิกไหล ไม่สามารถใช้งานได้     ผู้ได้รับการคัดเลือก สมพจน์การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0021/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:42
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ พสฐ./A01/3260004700/2561 ลว. 17/09/62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:34
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ NERA จำนวน 5 รายการ ประเทศผู้ผลิต Ukraine
ขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไปจากสัญญาเดิมอีก 87 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/298/62       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:22
ซื้อ ตู้สาขาและเครื่อง IP-Phone เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (ICT Solution) ให้กับลูกค้า บริษัท ซาครอส(ประเทศไทย) จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟอริสเทกซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/297/62       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:15
ซื้อ F612 GPON ONU CPE2GE 1FXS + Broadband AP จำนวน 200 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/9/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:56
ขายพัสดุซากสาย Drop Wire จำนวน 1 รายการ ความยาว 514,090 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/arpaporn6       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:56
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสารอาภาพร สารทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/368/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:54
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างขยายข่ายสาย OFC ตู้ OFCCC# 002 บริเวณหมู่บ้านตะวันทอง ชุมสายพฤกษา 16     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/nanapat5       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:52
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางนันท์นภัส พรินทรากุล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/wisanu4       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:52
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัวแทนขายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิษณุ หงส์สีธิ  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019