ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/805/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:30
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง 1 ซอยสุภาภรณ์ ชส.ลาดกระบัง เนื่องจากไฟฟ้าจัดระเบียบสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/804/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:29
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนเจ้าคุณทหาร ชส.ลาดกระบัง เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/803/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:27
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ รามคำแหง 118 แยก 10 CAB#033 ชส.รามคำแหง เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/802/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:26
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ รามคำแหง 118 CAB#005 ชส.รามคำแหง เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/100       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:26
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเส้นทางชุมสายร่อนพิบูลย์-ชุมสายทุ่งสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.สิรีธร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/801/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:25
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ สุขาภิบาล 5 ซอย 32 CAB#005 ชส.รามอินทรา เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1686       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:23
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง TT&T ชส.นครศรีฯ /ไตรภูมิ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/800/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:23
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 CAB#004 ชส.อ่อนนุช เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/216       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:22
จ้างเหมาติดตั้งสาย LAN FOR AP /พร้อมจัดระเบียบสาย ให้ลูกค้ารายใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรี แซทเทิ้ลไลท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1698       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:21
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TOT ชุมสายทุ่งสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กระรอก เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/951       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:21
จ้างเดินสายภายในอาคาร พี้นที่ ศูนย์บริการทีโอที สาขาทุ่งสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/799/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:20
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนพัฒนาชนบท 2 แดงเป้า CAB#001 ชส.ลาดกระบัง เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1708       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:20
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TOT ชุมสายคีรีวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1709       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:19
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TOT ชุมสายลานสกา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กระรอก เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/202       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:19
ซื้อ ONU ZNID GPON 2426A1-NA ยี่ห้อ ZHONE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/066       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:14
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โลหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/306/3/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:14
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE FANVIL X3G จำนวน 107 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจเอสเอส เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/065       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:12
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/064       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:10
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/304/2/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:07
จัดซื้อ พัสดุสำหรับคลังพัสดุย่อย เพื่อใช้ในการติดตั้งและบำรุงรักษา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/063       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:07
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี ยู บี แอคเซสซอรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/062       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:05
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/305/4/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:03
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและบำรุงรักษา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เค พี แอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/061       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:03
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทู เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 4       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:51
งานซื้อ Optic drop wire round Type 1F 50,000 M     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 3       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:48
งานซื้อ Fiber Optical Splitter Type B 50 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:13
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 12 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:08
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 12 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี กำหนดเสนอราคา 2 ธ.ค. 2562      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./083/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 17:05
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง ผส.สคพ. (นายสราวุธ เพชรสุภา) จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บุญอมร โมบาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./082/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:54
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ของส่วนคดีข้อพิพาททั่วไปที่ 1 (คคพ.1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/1524       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:51
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดหนี้ สังกัดศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 จำนวน 3 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019