ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พช.)/392       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:58
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(ซื้อ Wireless Access Point ยี่ห้อ TOTO Link Model A3002RU จำนวน 390 ตัว เพื่อให้บริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาเพชรบูรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พช.)/391       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:56
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE ZXHN-F-612 จำนวน 180 ตัว เพื่อให้บริการลูกค้า ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พช.)/390       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:52
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(ซื้อ Laser (All-in-one)(fax) ยี่ห้อ Brother MFC-L2700D จำนวน 20 เครื่อง และ Notebook Lenovo S130-81J20013TA 3 เครื่อง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ฉ.0016/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:46
จ้างเหมาซ่อมแซมกำแพงกันดิน (GABION) ชส.แม่สลอง 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซเว่น เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/257/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F670) ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา พัทลุง,ควนขนุน,ตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/256/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU FOR FTTx (ONU F670) ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา พัทลุง,ควนขนุน,ตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/576.01 ลว.5 ก.ค.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:24
จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์แสดงรหัสกองงาน ตบบน.3.2.1(1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนวัฒน์ ขนอนคราม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/576.02 ลว.5 ก.ค.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:23
จัดซื้อกระเป๋าเก็บเอกสารประจำกองงาน ตบบน.3.2.1(1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/534.02 ลว.20 มิ.ย.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:22
จัดซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชส.พระประแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/581 ลว.8 ก.ค.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:21
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงาน ชส.พระประแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปรีดา บัวบรรจง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/511.12 ลว.13 มิ.ย.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:19
จัดซื้อกระจกบานหน้าต่างกรอบอลูมิเนียม ชส.พระประแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ที กระจกไทย (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฒ./940       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:15
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ DWDM เพื่อใหห้บริการแก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/83/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 16:06
จัดซื้ออุปกรณ์ สายไฟ DIY ยาว 2 หลา จำนวน 1800 อัน ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0047/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:57
จ้างเหมาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:47
จ้างผลิตสื่อป้าย Banner, ป้าย X-Stand และป้าย Billboard เพื่อประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยธุรกิจ BU2, BU4       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/80/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:34
จัดหาพื้นที่ติดตั้งตู้ SPLITTER เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม 5  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/701/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก เพื่อขยายเคเบิลOFC เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท ISDN-PRI,LLI บริเวณตู้ FDF Rack ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธ.ออมสิน (สนญ.) ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/700/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานและขยายOFC บริเวณภายในศุนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์904 ถ.สุโขทัย ชส.สามเสน และบริเวณอาคารกองบัญชาการทหารบก ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/699/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC เพื่อติดตั้งFTTx บริเวณอาคาร Le Monaco Residence ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซ.อารีย์สัมพันธื ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/698/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC เพื่อติดตั้งFTTx บริเวณ DLC เศรษฐสิริ ซ.รณชัย2 ชส.พหลโยธิน และ MCAB#044 ถ.ดินสอ ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/697/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอกเพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC เพื่อติดตั้งFTTx บริเวณ CAB#046 ถ.เลียบคลองรอบกรุง,ชั้น3 ศูนย์คอมพิวเตอร ธ.ออมสิน (สนญ.),MSAN#067 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/239072019       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:10
งานเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์OFCCC อาคารชุด อันนาคอนโด A,B,C และD     ผู้ได้รับการคัดเลือก นิติบุคคลอาคารชุด อันนาคอนโด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)ชพ/338       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:03
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx. ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชญาภา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)ชพ/339       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:00
จ้างเหมาตรวจแก้ Wi-Net และ FTTx. DE. ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31ธ.ค. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชญาภา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/610.01 ลว.12 ก.ค.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 14:58
จัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ เสาธง วบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสมใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/590.02 ลว.9 ก.ค.62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 14:57
จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ บน.3.2 เติมน้ำยาคูลลิ่งทุก 3 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับแทรค(95)(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ท.0007/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 14:56
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 11 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี.เอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/098       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:45
ซื้อ ONU ZXHN-F660-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 250 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ รนฐ./2/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:40
จ้างทำต้นแบบชุดอุปกรณ์ IoT Smart Power Monitoring System     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม เค เอส เอส เอส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0005/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:27
จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคาร 14 ชั้น (อาคาร 9) และงานริ้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ แจ้งวัฒนะ       
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/7/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:18
มีความประสงค์ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 121,635 เมตร น้ำหนักประมาณ 102,488 กิโลกรัม กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ค. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,438 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019