ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:46
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริเวณภายในโรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ ชส.สุรวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./892       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:32
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด ประจำปี 2562 จำนวน 14 อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62050007699  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/368       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ของส่วนงาน บบน2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ. แอร์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/367       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของส่วนงาน บบน.2.33     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนซ์เทคโนโลคอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/239.01/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:21
จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ฯการติดตั้ง Fiber 2U ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคุ้ม กิจเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/94.01/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:20
จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ฯการติดตั้ง Fiber 2U ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคุ้ม กิจเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/28.01/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:20
จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ฯการติดตั้ง Fiber 2U ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคุ้ม กิจเจริญ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./8/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 08:45
ขายเศษซากพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ค. 2562   ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ 58/2 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0145       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 17:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการจัดเลี้ยงในโครงการTDYT(16พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./916       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 17:17
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP m62050012736  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/529       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:45
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 80 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สามมิตรทวีทรัพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/528       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:44
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สามมิตรทวีทรัพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/527       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:43
ค่าส่งอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/0517192       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN vอบต.นาจักร ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเอสซีคอนเนคท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/0517191       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:39
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สาย OPTIC DROP Round Type 1Fของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/051719       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 16:38
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./010/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:43
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของส่วนอำนวยการสายงานกฎหมาย (อนม.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/132       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อึ้งประภากร เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/131       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประชากรไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/130       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อึ้งประภากร เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/129       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ไพศาลกลการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/128       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/127       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลาดพร้าว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/126       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/125       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0008/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:29
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ Gi DNS โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/124       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปรับปรุงแก้ไขลิฟต์ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/123       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/170/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:25
การจัดซื้อพานดอกไม้สีเหลือง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวิชญาพาณิชย์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/122       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/121       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,834 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019