ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./1       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:01
งานจ้างบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ เส้นทางประเทศไทย-มาเลเซีย ระดับความเร็ว 200 Gbps เพื่อเชื่อมต่อ Google       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/94/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:54
จ้างเหมาซ่อมห้องสุขาชาย ชุมสายโทรศัพท์บางเขน วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายไพรเดี่ยว แช่มช้อย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul22       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:52
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ลว.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul19       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:51
ซื้ออุปกรณ์ OLT (C320) ติดตั้งที่ชุมสายนครสวรรค์2(วัดนครสวรรค์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul15       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:49
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul14       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:46
ซื้ออุปกรณ์รองรับการใช้งานซ่อม/ปรับปรุง จำนวน 3 รายการ เพื่อลดเหตุเสีย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul13       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:44
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิลิค โครงการเน็ตประชารัฐ ของ ลบภน.1.1(นว.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทคโนอาร์ต อิงค์เจ็ท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul12       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:42
ซื้ออุปกรณ์ OLT (C320) ติดตั้งที่ชุมสายศาลเจ้าไก่ต่อ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul11       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:41
ซื้ออุปกรณ์ OLT (C320) ติดตั้งที่ชุมสายจิรประวัติ(วัดถือน้ำ)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul09       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:40
ซื้ออุปกรณ์ OLT (C320) ติดตั้งที่ชุมสายตากฟ้า CAB#006     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul08       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:38
ซื้ออุปกรณ์ OLT (C320) ติดตั้งที่ชุมสายตาคลี CAB#011     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul04       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:37
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ทก.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul03       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:37
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ทก.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul02       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:34
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ลว.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jul01       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:32
จัดซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ลว.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./016/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมชุดกรอง และน้ำยาหล่อเย็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 4 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ จำนวน 3 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วินบริดจ์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ืทอบน.3.2/577.01 ลว.5 ก.ค.62       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:06
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมรั้วชุมสาย RCU RBN#02     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวันชัย อินทมาน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./039/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 10:02
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของส่วนคดีข้อพิพาทโทรคมนาคมที่ 1 (ททพ.1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/120/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:48
เช่าเรือ เพื่อใช้ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน 0-2 5951440, 0-2 5951898, 0-2 5954436, 0-2 5954437 เนื่องจากบ้านลูกค้ารถเข้าไม่ถึง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเสมอ พัดมา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/26072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:47
งานจ้างเหมาร้อยสายเคเบิลลงท่อร้อยสาย เส้น อ่างทอง -ศาลเยาวชน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/25072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:47
จ้างแขวนสายให้บริการ FTTx ชุมสายสาวร้องไห้     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/24072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:45
ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเคเบิลใยแก้ว งานให้บริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วิทยาศรม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/354       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:45
ค่าน้ำมันเติมรถทดแทน รถที่เข้าซ่อม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นบพรสรวง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/23072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:44
จัดซื้ออุปกรณ์ RECTIFER ชส.อ่างทอง เครื่อง TNEP     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซูพาโต้ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/353       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:43
ค่าน้ำกลั่นใหญ่เติมแบตเตอรี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ช.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/22072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:43
จ้างพันมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม อาคาร บภก.1.1 (อท.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท หัสชัยการช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/83/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:42
ซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ Dinstar จำนวน 11 ST. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/352       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:42
ค่าไปรษณีย์ของศูนย์บริการลูกค้าสาขาบางมูลนาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/270       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:42
จัดซื้ออุปกรณ์ ICT Solution เพื่อนำไปติดตั้งให้บริการอินเตอร์เน็ต โรงเรียนบ้านอำเภอ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฟกัส ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/21072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:41
ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง Rectifler     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ส.สีส้มคอมเพรสเซอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/351       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 09:41
จ้างเหมาติดตั้ง FTTX ADSL FIXLINE     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลโฟน  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,645 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019