ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/33/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx บริเวณ อาคาร คาเดด บางนา เฟส 1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/041       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:42
จ้างเหมานิติบุคคลรื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G บ้านนายพานิช วุฒิพงศ์ ซอยอำเภอ8 แยกน้ำค้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/040       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:41
จ้างเหมานิติบุคคลรื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ณ วัดพระโยค ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/32/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx โครงการเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย OFCCC # 002     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/13/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:34
มีความประสงค์ขายสินทรัพย์ถาวร ประเภทอุปกรณ์เครื่องปลายทาง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 311 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 27 พ.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./220/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:25
งานซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/797/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:24
จ้างเหมารถบรรทุกบริการขนส่งเคเบิล OFC ขนาด 24F, 12F จำนวน 96 ระวิง จาก บมจ.ทีโอที จ.บุรีรัมย์,สระบุรี,นคราชสีมา มาปลายทาง บมจ. ทีโอที จ. เชียงใหม่ วงเงิน 211,460.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทรัพย์สยาม แคริเออร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0073/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 12:49
งานซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Huawei จำนวน 30 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0080/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 12:42
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์ จำนวน 18 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.039/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:54
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.038/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:53
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.037/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:52
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.036/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:51
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.035/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:50
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดเลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.034/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:48
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.033/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:45
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./276/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:43
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.) จำนวน 45 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./275/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:41
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล.) เพิ่มเติม จำนวน 29 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปพบ./005       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ SBC ยี่ห้อ Ribbon     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสตรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/11/0012/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:21
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Wireless AC1200 DIR1251 จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.032/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:19
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/915/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:17
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์อาคารโทรศัพท์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/59/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ATA ยี่ห้อ Planet รุ่น VIP - 157s จำนวน 200 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อนเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/276       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:10
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อ OLT ยี่ห้อ HUAWEIชุมสายบางบัวทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิวพรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:01
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 10:50
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 26 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/354/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 10:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท Dual Band Wireless LAN Router     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./2143       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 10:11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62110013233  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/315/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:41
ซื้อ ONU F601-OFTK จำนวน 30 ST@1192 และ ONU F612-OFTK จำนวน 70 ST@1450 ศูนย์ฯสื่อสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/306/2/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:33
ซื้อ ONU ZXHN-F670W ZTE จำนวน 20 ตัว ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาแจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/806/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 09:32
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ซอยโพธิ์แก้ว ซอย 3 แยก 11 ชส.รามอินทรา เนื่องจากเคเบิลเป็นแผลน้ำเข้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019