ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ฉ.0030/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 14:34
จ้างออกแบบและจัดทำบูธนิทรรศการร้านกาชาด ทีโอที ในงานกาชาด ปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ครี-แอคทีฟ ฮับ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/33/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 14:18
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ SDP FTTX (A) IN-LINE WITH SPLITTER 1 : 8     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/09007       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 14:01
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งปลายทาง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ด้วย ONU + Access Point จำนวน 200 คู่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/165       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:58
ซื้อ Fiber Optic MUX 4xE1 แบบ G.703+Eternet รองรับคู่สายเช่าพื้นที่ วบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินรวม 196,880.00  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/370/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:55
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างสร้างข่ายสาย OFC C.62.10062.7401     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/369/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:53
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างขยายข่ายสาย OFC C.62.10062.7402     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/164       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:38
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อสายพานเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ พื้นที่ วบน.2.3 จำนวน 8 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ็ม ซี รับเบอร์ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 17,147.82 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.1/63/62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:34
จัดซื้อ Battery จำนวน 80 ลูก เพื่อใช้สำรองไฟสำหรับตู้ MSAN     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธาร์ณัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/266/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:25
ซื้อ Fiberhome ONU AN5506-02-B 2 Port x 1ATA จำนวน 100 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/95/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 13:19
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ DKU ระบบชุมสาย NEAX61 SIGMA ที่ชุมสายคลองจั่น4 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/218 ลว. 9 ก.ย. 62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:48
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายบางพลัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว พรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/208 ลว. 4 ก.ย. 62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:46
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายบางพลัด N05 (ทรู)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว พรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/207 ลว. 4 ก.ย. 62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:44
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายวัดเฉลิมพระเกียรติ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว พรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.1/65/4 ลว. 2 ก.ย.62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:39
ซื้ออุปกรณ์ เชื่อมโยงวงจร Uplink OLT รองรับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม พื้นที่ บน.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/191 ลว. 28 ส.ค. 62       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:39
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายหนองแขม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว พรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/163       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:35
ซื้ออุปกรณ์ MSAN ยี่ห้อ Huawei MA5603T รองรับเลขหมายของชส.รังสิต N12     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด วงเงิน 380,385.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/076/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:27
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR1251 จำนวน 200 ST. เพื่อใช้รองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าสาขาสันป่าตอง,สันทราย,จอมทอง,เชียงดาว,ฝาง,เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สกต./007/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:25
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ Samsung Galaxy A80 Angel Gold จำนวน 1 เครื่อง   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/162       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:24
จัดซื้อเสาค้่ำยัน (กัลวาไนซ์) จำนวน 20 EA พร้อมจ้างติดตั้งที่ชส.หลักสี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.คอมมูนิเคชั่น วงเงินรวม 11,770.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/075/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 11:11
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 300 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาศูนย์ราชการ,สี่แยกสนามบิน,สันกำแพง,แม่ริม,สันป่าตอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/778       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:57
จ้างเหมาวางระบบโทรศัพท์ภายในอาคารให้แก่โรงพยาบาลสันทราย วงเงิน 398,393.10 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอที เทเลคอม โซโลชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/777       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:55
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320-10G Outdoor ชส.โป่งน้อย วงเงิน 256,586.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/776       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:52
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320-10G Outdoor ชส.ดิเอ็มเพอร์เรอร์ วงเงิน 256,586.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/20092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:26
ซื้อ ONU F601 ZXHN     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/19092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:25
จ้างรื้อถอนเคเบิล วัดยางทอง - วัดโพธิ์ราษฎร์ -วัดบ้านสร้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/18092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:25
ซื้อ AC 1200 Archer C5 TP LINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/17092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:23
ซื้อเครื่องมือช่าง Fusion Splicer     ผู้ได้รับการคัดเลือก Bai Pho Communications Co Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/16092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:21
ซื้อเครื่องมือช่าง MICRO OTDR     ผู้ได้รับการคัดเลือก Digital Instrument Co.Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/17092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:20
ซื้อเครื่องมือช่างประจำปี 2562 Futison Splicer       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/16092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:19
ซื้อเครื่องมือช่าง MICRO OTDR       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/15092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:19
ซื้อเครื่องมือช่างปี 2562 OTDR in service Tester       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019