ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/142       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:52
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/141       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:52
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN190580 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/140       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:50
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN190570 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./173       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:49
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา จ้างออกแบบและผลิตแก้วน้ำใส ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:35
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:32
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:17
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/883/62       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:14
จัดซื้อน้ำมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สิริการจน์ปิโตเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:14
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./149       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:10
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างออกแบบและผลิตเสื้อยืดคอโปโลสีฟ้า ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชินวุฒิ เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1318       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:08
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1317       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:07
จ้างบุคคลภายนอกช่วยขายเลขหมาย FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ เดือนพฤสจิกายน 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดติดตั้งเลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางบุญยืน รื่นโป่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 30/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:00
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 117,541 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 31/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 32,273 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:53
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/298       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:50
จ้างตัดต้นไม้และวัชพืช จำนวน 2 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุรวุฒิ นุ่นแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 29/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:49
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 4 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 29,410 กก. ของ คลังเชียงใหม่...สาย drop wire ขนาด 0.5 มม. 1 คู่สาย จำนวน 26,455 กก. / สาย drop wire ขนาด 0.9 มม. 1 คู่สาย จำนวน 2,955 กก...... กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 28/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:47
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กสฐ./สกสฐ.248       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:34
รายงานผลการดำเนินการและขออนุมัติ ซื้อเครื่องมือเพื่อใช้งานติดตั้งและบำรุงรักษา จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทูลส์ ช๊อป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปสท./1424 ลว. 21 พย. 62       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 14:43
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคม ชุมสายโทรศัพท์บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฒ./170/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 14:01
งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าภาคราชการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น ซี ซี เน็ทเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/16       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:59
งานซื้ออุปกรณ์ ONU HUAWEI รุ่น HG 8546M จำนวน 250 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/045       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:58
งานจ้างเหมาทำงานให้บริการ ICT Solution จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและประกันอุปกรณ์ 5 ปี ให้กับ บจก.นิภาการ์เด้นท์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/37/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสาย OFC ที่กีดขวางงานท่อระบายน้ำ บริเวณเทศบาลแพรกษา ถนนพุทธรักษา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม ซี ที เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/36/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสาย OFC ที่กีดขวางงานท่อระบายน้ำ บริเวณเทศบาลแพรกษา ถนนพุทธรักษา ช่วงที่2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม ซี ที เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/35/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx บริเวณหมู่บ้านนิรันด์ 10 ถนนศรีวารีน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/044       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:47
จ้างเหมานิติบุคคลรื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ณ บ้านนางวงเดือน สุธรรมานนท์ ม.1 แยกในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/043       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:45
จ้างเหมานิติบุคคลรื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ณ บ้านนางสาวพวงเพชร วุฒิพงศ์ 111/1 ม.5 ต.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/34/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx โครงการเอื้ออาทรวัดศีรวารีน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/042       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:44
จ้างเหมานิติบุคคลรื้อถอนเสาสัญญาณ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ณ วัดโพธิ์นิมิตร ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019