ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/521/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:23
จัดซื้อ PatchCord     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจเค ไดนามิค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/169/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:23
จ้างตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายณรงค์ศักดิ์ มิ้นสงค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/409.02 ลว.10 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:22
จัดซื้อเครื่องใช้ในสำนักงาน บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ทรัพย์สุวรรณซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/007/พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:21
ซืื้ออุปกรณ์ VDSL และ Voice เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ชส.ศรีอุดม 3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทคโน เอชดี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/383 ลว.2 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:20
จัดซื้อน้ำดื่ม ตบบน.3.2.1(2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./643/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:20
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ส่วนงาน อปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/126       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:20
ซื้ออุปกรณ์ WiFi Router AC1200 Gigabit ยี่ห้อ D-link รุ่น DIR1251 จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/125       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:19
ซื้ออุปกรณ์ ONU GPON CPE (ZTE) F612 จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/051       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้อาร์ต แอนด์ มีเดีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./642/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:18
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ให้ส่วนงาน คปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:18
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริเวณภายในอาคาร สยามวรา ถนนสุรวงศ์ ชส.สุรวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/049       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:17
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมห้องน้ำ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:17
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริเวณภายในอาคาร พญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท ชส.ปทุมวัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/519/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:16
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 300 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:16
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริเวณภายในอาคาร กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทร ชส.ทุ่งมหาเมฆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./641/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:15
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GNORTHERN WICHAIYUT HOSPITAL (IBC_0117)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทลซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/50 ลว 21 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:15
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:15
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริเวณภายในอาคาร MS SIAM TOWER ถนนพระราม 3 ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:13
งานปรับปรุง OFC เส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ถนนหลักเมือง ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./640/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:13
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GPNW2 (PRACHA NIWET2) , AIR1 (AIRPORT 1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.1/050       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำยาป้องกันตะไคร์ในระบบคูลลิ่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับแทรค (95)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:11
งานปรับปรุง OFC เส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ถนนเจริญกรุง ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./639/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:11
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านหนองลีหู (UDN_060) จ.อุดรธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./638/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:09
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gบ้านโนนทัน (KKN_062) จ.ขอนแก่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:09
งานปรับปรุง OFC เส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ถนนเฟื่องนคร ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./637/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:07
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GMike Pattaya (IBC_0316) จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:06
งานปรับปรุง OFC เส้นทางขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ถนนบำรุงเมือง ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./636/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:05
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GThe Mall Korat (IBC_0364) จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/49 ลว. 21 พ.ค.21 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:05
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0008/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:05
งานจ้างจัดทำสร้อยคอทองคำ จี้ทองคำ พร้อมกล่องกำมะหยี่สำหรับผู้เกษียณอายุปี 2562 จำนวน 304 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/445/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 09:57
ซื้อ ONU-ZXHN-F612=80st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,817 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019