ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/1       ลงประกาศ 22 ก.ย.2562 11:52
งานซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายประเภท Wireless AC1350 Gigabit MU MIMO Bcamforming รุ่น EC230-G1 จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep32       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:56
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์บริการลูกค้าท่าตะโก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep30       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:55
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์บริการลูกค้านครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep27       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:54
ซื้อสินค้าสำเร็นรูปเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์บริการลูกค้าชุมแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep26       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:53
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อมแซม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep25       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:51
ซื้ออุปกรณ์เพื่อขยายการติดตั้ง FTTx ในพื้นที่ บภน.1.1(นว.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep24       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:45
จ้างสำรวจออกแบบและเขียนแบบข่ายสายงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ(Zone C+) Phase ll-lll จำนวน 43หมู่บ้าน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep23       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:43
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อมแซม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep15       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:42
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์บริการลูกค้าลาดยาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep14       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:41
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายที่ศูนย์บริการลูกค้าลาดยาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep13       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:40
ซื้ออุปกรณ์เพื่อขยายการติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep12       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:39
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep11       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:38
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep10       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:36
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมสาย OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep08       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:34
ซื้ออุปกรณ์ประเภทสายเพื่อรองรับการใช้งานซ่อมและปรับปรุงในพื้นที่ บภน.1.1(นว.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep07       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:33
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายหัวหวาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep06       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:32
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายแคทราย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep05       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:31
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายช่องแค     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep04       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:30
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายยางตาล ม.9     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep03       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:29
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายนครสวรรค์ตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep02       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:28
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายหนองเบน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(นว.)/sep01       ลงประกาศ 21 ก.ย.2562 12:24
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการFTTx ที่ชุมสายกลางแดด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0076/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 17:07
งานซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 34 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 16:20
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อ Software สำนักงาน     
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/602/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:38
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0009/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:29
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร น.2 จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 30 ก.ย. 2562   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/north203       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:02
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งอินเทอร์เน็ต จำนวน 34 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)north10       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 15:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้ง FTTX จำนวน 10 เลขหมาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/prinya201       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 14:58
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งอินเทอร์เน็ต จำนวน 8 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/22/2562       ลงประกาศ 6 ก.ย.2562 14:56
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 117,319 เมตร และสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 1,851,449 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.หน้าเมือง อ.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.1/29       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 14:45
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการลูกค้าจำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019