ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/155       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:45
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL ตัดถ่ายเลขหมาย TT&T บ.หมูสี ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/229       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:44
จัดซื้อ Access Point ยี่ห้อ TOTO LINK รุ่น A3002RU จำนวน 400 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1175       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:38
ซื้อสาย OFC 12F (ARSS) จำนวน 24,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไฟเปอร์ ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1174       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:34
ซื้อสาย OFC 12F (ARSS) จำนวน 4,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไฟเบอร์ ออฟติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./200/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:27
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 75 รีม กระดาษถ่ายเอกสาร A3 (70 แกรม) จำนวน 2 รีม และกระดาษการ์ดสี A4 (120 แกรม) จำนวน 2 แพ็ค     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1173       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:27
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 8F จำนวน 16000 ม.เส้นมาง ชส.ดอนเจดีย์-ชส.สระกระโจม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1172       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:24
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F จำนวน 3500 ม.เส้นทางโรงแรงกีฬา-สมานแอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1171       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:20
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F จำนวน 5300 ม. ชุมสายสาลี สาลี ม.1-สาลี ม.4     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1170       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:16
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง AP(8) 800 เมตร TOT ชุมสายท่าระหัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก นาย ปิยะพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1169       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:10
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง AP(8) 4000 เมตร TOT ชุมสายโพธิ์พระยา เส้นทางโพธิ์พระยา-มดแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นาย ปิยะพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1176       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:44
ซื้อวัสดุใช้งานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก สถานีจานดาวเทียม NICS-SAT SUPHANBURI  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สกต./008/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 12 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/482       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:17
งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายโทรศัพท์หลักสี่ ห้อง PCN2 No.115 จำนวน 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 20,544.00 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่สิบสี่บาทถ้วน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/481       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:16
งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายโทรศัพท์หลักสี่พลาซ่า จำนวน 2 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 9,844.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/480       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:14
งานจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่างภายในส่วนงาน วบน.2.3 จำนวน 11 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แม้นเทพ การ์เม้นท์ จำกัด วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,947.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/479       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 13:12
งานจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่างภายในส่วนงาน วบน.2.3 จำนวน 74 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แม้นเทพ การ์เม้นท์ จำกัด วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,098.00 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/983/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC 24F,48F บริเวณ MSAN#051 ถ.พระสุเมรุ ถ.พระไกรสีห์ ถ.ตานี ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/982/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเหตุเสียเคเบิล OFC 12F พร้อมตัดต่อ 2 จุด บริเวณวัดราชาธิวาส ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/981/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลต้นทาง เส้น 30:401-600 บริเวณด้านข้าง ธ.ออมสิน (สนญ.) ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/980/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง RCU#01 TA CAB#005 บริเวณ ซ.สังคโลก ถ.สามเสน ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/979/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง CAB#137 เส้น 02:1-200 บริเวณกรมพัฒนาสังคมฯ ถ.ดำรงรักษ์ ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-53       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:34
ค่าจ้างทำตรายาง สนับสนุน - 100.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก พิษณุการช่างแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/caะ18103       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:20
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการลูกค้าของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0010/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:17
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบริการทำความสะอาดในภาพรวม บน.3.3 จำนวน 16 คน กำหนดเสนอราคา 29 ต.ค. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-52       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:26
ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 2 คัน ศูนย์ฯตอนนอกฯ - 400.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นครแพร่คาร์แคร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-51       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:25
ค่าขยะมูลฝอย 10/62 - 50.00 บาท (ดช.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-50       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:23
ซื้ออป.เบ็ดเตล็ดใช้งานติดตั้ง Fttx - 2,781.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-49       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:22
ค่าเช่า Note Book ของ WR. - 10/62 - 2,875.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เวิล์ดไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-48       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:21
ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 3 คัน ศูนย์ฯสื่อสารฯ - 600.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นครแพร่คาร์แคร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-47       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:20
ซื้อสายไฟและอป.สำหรับซ่อมลำโพง - 131.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโทรทัศน์บริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-46       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:19
จ้างช่วยงานประสานงานกับช่างติดตั้ง Fttx - 350. บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางลักษมี มูลปัญญา  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019