ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/221114       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:03
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ติดตั้ง FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0019/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:03
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 4 อัตรา ของ ยล.       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/221113       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:51
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง FTTX ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/221112       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:51
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/22111       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Drop wireเพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค ที เอ็นเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/22111       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:43
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างช่วยงาน 1177 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ฉ.0035/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:40
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสาย ค.1-ค.3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข.2 และ ก.1(เส้นทางจุตัดถนนสาย ค.3-ถนนจามเทวี, แยกเหมืองง่า, แยกท่าจักร, ถนนทางหลวงชนบท 3186) ชส.ลำพูน2 จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นพเจริญกิจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/1262/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 13:26
ซื้อ ONU F612+ Wireless Router DIR1251 =50st. , ONU F612 = 110st. และ Wireless Router DIR1251=20st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/40/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 12:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสาย OFC ซอยสุดใจ ซอยสมาฉันท์ สุขุมวิท 42 ชุมสายชัยพฤกษ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/39/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 12:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx ซอยสุขุมวิท 61     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี. เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/38/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 12:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานปรับปรุงเสริมบ่อพักย่อย บริเวณ ซอยแพรกษา 7 (พุฒสี, เชอะแค) เนื่องจากมีการปรับปรุงผิวจราจร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/404/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:55
จ้างทำสายคล้องคอรองรับ RIFD โรงเรียนพัทลุง ปรการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 110 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยาเวห์ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.3/90/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:35
จัดซื้อ ONU Hauwei รุ่น HG8145V จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1330       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:26
จ้างตัดถ่ายเลขหมาย Fixed Line เป็น IP Phone จำนวน 30 เลขหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1329       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:25
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 90 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1328       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:23
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม-Solution GS-1026 24port สำหรับจำหน่ายลูกค้าในนาม โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ม.3 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./808/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:13
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GCENTRALRAMA 9 (2) (IBC_185)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทลซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./807/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:11
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว (IBC_0267) จ.เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์นุวัตร  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B01/3160021513/2562 ลว. 6 ก.พ.2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 11:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล จำนวน 24 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ช.0026/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:41
จ้างบริการ การสืบค้นและคัดกรองข่าวสารออนไลน์ (Social Monitoring)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แสนรักอินโนเวชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.3/ฉ717/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:25
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อมโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:11
งานจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/490       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:08
ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อ Starting Battery ขนาด 150 Ah.12V. จำนวน 4 ลูก ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ชุมสายโทรศัพท์สนั่นรักษ์และชุมสายโทรศัพท์เชียงราก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,828.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/489       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:06
ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสายโทรศัพท์พฤกษา 9 No.1 จำนวน 1 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 20,223.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./279/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:05
ประกาศแผนการจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน เส้นทางจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 32 ชส.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคากลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./278/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:04
ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./277/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:04
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1327       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:58
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 900 เมตร ปรับปรุง OFC 12F Closure#004-SDP#007 หนองหญ้าไซ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1326       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:57
จ้างตั้งตู้ SDP 20 ตู้,SJ/BJ 10 หัว พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1325       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:56
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F จำนวน 800 ม. เส้นทาง วังลึก-สามชุก SR699584     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1324       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 09:54
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 24F จำนวน 4500 ม.เส้นทาง ชส.สองพี่น้อง-ชส.บางปลาม้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019