ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/8       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:39
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ส่วนงานศูนย์ตรวจสอบและติดตามหนี้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0008/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:34
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ที่ห้อง ชส.พหลโยธิน ชั้น 3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ .ตภก.2/319/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:26
ตามที่ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้ได้มีการจัดซื้อ โดยการเลี้ยงรับรองลูกค้ารายใหญ่ สนง.ส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัลภาคใต้ ในวันที่ 17 พ.ค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอาหารเรือนไม้สายน้ำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตภก.2/319/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:26
ตามที่ส่วนบริหารการตลาดภาคใต้ได้มีการจัดซื้อ โดยการเลี้ยงรับรองลูกค้ารายใหญ่ ในวันที่ 17 พค   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปสท./       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 13:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคม ชุมสายอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.แอล.ซี เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/213       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว ดราก้อน กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0011/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 12:28
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชส. NSC อรกภ.3(พล.) , ชส. NSC1 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.) , ชส. NSC2 ชั้น 2 อรกภ.3(พล.) โทรคมนาคมพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/73/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:52
งานจ้างเหมาค่าแรงรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง ที่เลิกใช้งานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภรีมาศรุ่งเรืองกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/432 ลว.15 พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:42
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า ส/ท10803325     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวันชัย อินทมาน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:37
จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ณ อาคาร 20000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมศักดิ์ศรี นิลอุบล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/537/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:37
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 25 เมตร บ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ 10700 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/536/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:35
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 20 เมตร บ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ 8560 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:35
จ้างรื้อถอนสาย OFC พื้นที่ พรหมคีรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/535/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:33
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 25 เมตร บ้านนาเตย หมู่ 10 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ 10700 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:33
จ้างปรับปรุงสาย OFC อาคารโทรศัพท์จังหวัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:31
จ้างรื้อถอนสาย OFC พื้นที่ คีรีวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/534/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:31
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 30 เมตร บ้านนาหนองทุ่ม ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ 12840 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:31
จ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง ชส.ท่าศาลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:30
จ้างเช่าเครื่อง Fusion Splicing Machine     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใบโพธิ์สื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/142/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อถ่านใส่เครื่องพิมพ์Label     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/141/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อน็อตสำหรับตู้Rack ติดตั้งSwitch     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม สาขาที่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/533/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:28
จ้างรื้อถอนเสา TDMA บ.หนองแวงชุมพล ต.กุตหมากไฟ อ.หนองวัวซอ 10700 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/532/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:27
จ้างรื้อถอนเสา TDMA บ.คำหมากคูณ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/140/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำกลั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกรุงเทพการช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/139/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำดื่ม ก.พ.62 ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดน่าน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านนิวไทยโพลา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/138/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อข้อต่อตรง ข้อโค้ง ท่อพีวีซี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/531/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:23
รื้อถอนเสา TDMA บ้านโคกสว่าง ต.ปะโค อ.กุดจับ 12840 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ทีคอร์ปอเรชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0023/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:22
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ DNS พร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 4 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/530/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:21
ค่าซื้ออุปกรณ์ 239 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/424/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:20
งานจัดซื้อชุดเครื่องแบบเพื่อความปลอดภัย จำนวน 30 ชุด เพื่อให้บริการลูกค้าใน พื้นที่ ตบน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก. แม้นเทพการ์เม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/137/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 11:18
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อ พุก กิ๊ป สายรัด ราง ใบเลื่อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโชคอนันต์แอร์  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,802 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019