ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/700/2562       ลงประกาศ 21 ก.ค.2562 09:30
จ้างเหมาขนย้าย main battery ชุมสายเพ็ญ 800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนิรุตต์ บูรณะการ  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./168/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:59
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./167/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:58
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./166/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 งานจ้างเหมานิติบุคคล งานบริการลูกค้าและงานการตลาด จำนวน 81 อัตรา (แผนเดิม)ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./165/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:55
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 จ้างเหมานิติบุคคล(outsource) งานติดตั้งตรวจแก้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางพร้อมยานพาหนะในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 212 อัตรา   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.2/(ช)049/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:16
ซื้ออุปกรณ์ Access Point เพื่อให้บริการบ้านลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/29072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:50
จ้าเงหมาติดตั้ง fTTx สนง.วิเศษ กค 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ออพติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/28072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:50
ซื้อเครื่องมือช่างประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก Digital Instrument Co.Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/27072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:49
ซื้อเครื่องมือช่างประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โรมีเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/26072562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:48
จ้างแขวนOFC เน็ตประชารัฐ แสวงหา วังน้ำเย็น ม.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 020592280562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:32
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F670-OFTK ยี่ห้อZTE จำนวน250ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/9/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:21
ขายซากสาย Drop Wire ความยาวประมาณ 860,908.23 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 28,410 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0023/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:08
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชส.ลาดพร้าว 1 และ ชส.ลาดพร้าว 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แมทท์ เคมมี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-20       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:52
ค่าขยะมูลฝอยเด่นชัย 7/62- 40.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-18       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:50
ซื้อกระดาษทิชชูม้วนใหญ - 7/62 - 1,360.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-18       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:50
ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 7/62 จำนวนเงิน 2,667.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แสงไทยแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-17       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:48
จ้างแรงงานช่วยงานฯ- 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-16       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:47
จ้างแรงงานช่างช่วยงาน OFC ขาดเส้นทางสอง-สะเอียบ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-15       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:47
จ้างแรงงานช่างช่วยงาน OFC ขาดเส้นทางสอง-สะเอียบ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายรังสิวุฒิ แดนเหมือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6207-14       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:45
จ้างแรงงานช่างช่วยงาน OFC ขาดเส้นทางสอง-สะเอียบ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายคมสัน หนองแส  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/8/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:40
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 164,157 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 109,949 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0021/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:39
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ ห้อง Server 3 ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/96/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:30
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบ อาคารชุมสายโทรศัพท์งามวงศ์วาน ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญทัน ฮวบสอน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-763       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:26
จ้างซ่อม Base Wi-Net, Link P2P เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประชา โพธิ์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-762       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:24
จัดทำตรายางชื่อพนักงาน, ชื่อย่อศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี และตรา ทีโอที เพื่อใช้ประทับเอกสารงาน ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอีซี่พริ้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 13/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:23
ขายพัสดุซากสายเคเบิล และสาย Drop wire จำนวน 2 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 66,790 กก. ของคลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-761       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:23
จัดทำนามบัตรพนักงาน ขนาด 9x5.5 cm. จำนวน 700 ชิ้น เพื่อใช้ส่งมอบให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไอเดีย ไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-760       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:21
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ TOT Fiber 2U ขนาด 40x60 cm. จำนวน 400 ชิ้น ใช้ประชาสัมพันธ์ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไอเดีย ไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-759       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:19
ซื้อบันไดไม้ไผ่พร้อมลวดมัด สำหรับกองงานศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก 9 กองงาน, ศูนย์สื่อสารข้อมูล 5 กองงาน, ศูนย์วิศวกรรมบริการ 4 กองงาน และศูนย์ปฎิบัติการอุปกรณ์การกำลัง 1 กองงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.น้ำใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/14/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:16
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ พภน.2/14/2562 กำหนดขายทอดตลาด 4 ส.ค. 2562    ณ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 146 หมู่ 6 ถ.กาฬสินธุ์-ห้วยสีทน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/243072019       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:16
จ้างติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงOFC ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขา บิ๊กซีติวานนท์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,436 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019