ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   11  12  13  14  15 [16] 17  18  19  20 more
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0008/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:54
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดเสนอราคา 5 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(อต.)/11       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:39
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx F612 จำนวน 200 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(อต.)/10       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:37
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ Ruter Wireless A3002RU จำนวน 200 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/37       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:35
งานจัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/36       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:34
งานจัดซื้อ Router Wireless AC1200 รุ่น A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0057/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:30
งานซื้ออุปกรณ์ Air Dehydrator For Waveguide จำนวน 7 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(ตร.)/151       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:26
งานจัดซื้อ ONU ZXNH-F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0018/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:24
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(ตร.)/150       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:21
งานจัดซื้อ Wireless Router Modem TOTO-LINK AC3002RU     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/388/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:04
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานรื้อย้ายและปรับปรุงเคเบิลปลายทาง O.62.10062/08/678     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ยศนันท์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/387/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:03
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานรื้อย้ายและปรับปรุงเคเบิลปลายทาง O.62.10062/09/739     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ยศนันท์ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/386/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:02
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างสร้างขยายข่ายสาย OFC C.62.10062.7468     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จงสหทรัพย์ 1972  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1087/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:59
ซื้อ ONU F612+ Wireless Router DIR1251 =110st. , ONU F612 = 100st. และ Wireless Router DIR1251=30st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/146       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:58
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/030       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:55
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 60,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/145       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:54
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อสาย S.M OPTIC FIBER CABLE 24F(ARSS) จำนวน 20,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/478       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน วบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.4.1/       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:22
   

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0083/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:18
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 19 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/477       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ TOT ของส่วนงาน อบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน สยาม อินดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/476       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/241       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ YS N-200 พร้อมใช้ 54 Kg. ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อึ้งประภากร เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/240       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 13:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ดของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/จ.0002/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 12:16
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีต้นทุน QPR CostPerform Model การคำนวณต้นทุนบริการ และ Model การคำนวณ Accounting Separation     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/239       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 12:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ switch ยี่ห้า cisco รุ่น NCS 5501 ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก NEXTHECH ASIA CO.,LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/118       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:49
งานจ้างนิติบุคคลช่วยงานช่างเทคนิค งานสื่อสารไร้สายและโครงข่าย OFC จำนวน 12 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/117       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:47
งานจัดซื้อ ONU รุ่น TCHG8120L 1GE Port LAN , 1FE Port LAN, 1ATA เลขที่ใบเสนอราคา QT1909011 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/116       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:46
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/115       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:45
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/114       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:44
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/113       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 11:43
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN190500 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   11  12  13  14  15 [16] 17  18  19  20 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019