ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/598/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:12
งานซื้ออุปกร์ชณ์ UAP ยี่ห้อ Unifi Access     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/10/0009/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:06
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT Outdoor จำนวน 1 ST. ติดตั้งบ้านหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบภ.3.2/043       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:57
ประกาศผู้ชนะการซื้ออุปกรณ์แอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก มนัสอิเล็คทริค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบภ.3.2/042       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:56
ประกาศผู้ชนะการซื้ออุปกรณ์แอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/270/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:50
ซื้อ TP-Link EC230-G1 Ac1350=300 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/269/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:48
ซื้อ Router A300RU-V2 AC1200=300ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0024/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:43
งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 233 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ปจ.)/61       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:22
ซื้อสาย OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ปจ.)/60       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:21
ซื้อสาย OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-42       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:14
ค่าขยะมูลฝอย ร่องฟอง 10/62 - 40.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก อบต.ร่องฟอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-41       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:14
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย OFC - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-40       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:13
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย OFC - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายจุฑา สิงห์คำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-39       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:12
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย OFC - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายคมสัน หนองแส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-38       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:12
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย ฯ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายจุฑา สิงห์คำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-37       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:11
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย ฯ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพศวัต ชักชวน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-36       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:10
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย ฯ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-35       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:07
จ้างช่างช่วยงานซ่อมแซมเหตุเสีย ฯ - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/st1089       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:04
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ย้ายแนวเสาปักเคเบิบ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสที อินเตอร์เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/st1019       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:03
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา สำรวจโครงข่ายเคเบิลทองแดง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสที อินเตอร์เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/nv1024       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:02
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/nv1018       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:01
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/pn3718       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 16:00
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านภานุพงษ์แอร์ แอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/pn3516       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:59
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา เดินระบบไฟฟ้า ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านภานุพงษ์แอร์ แอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/nupong35       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:56
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านภานุพงษ์แอร์ แอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/fc10       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบัตรฟลีทการ์ดเพื่อเติมน้ำมันรถยนต์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บัตรฟลีทการ์ด ปตท.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/as10552       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:54
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ OnU เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2(พร.)/as10310       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ OnU เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/001/ต.ค.62       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:36
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชุมสายโทรศัพท์สมุทรปราการ และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จีรัง ซิสเต็ม เอนเนอยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/466       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:31
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/465       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 15:30
ค่าอุปกรณ์ในการแก้ปรับปรุงข่ายสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสเจพี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./195/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 14:57
จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สี) จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ Colour Inkjet Printer-A3 ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter รหัสสินทรัพย์ 13115728 S/N : CN6CN6RONXและเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเพื่อนกัน  
รายละเอียด     
หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019