ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/104/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 11:19
งานจัดซื้อ หูตรวจแก้ (HIGH IMPEDANCE),เครื่องพ่นไฟแบบใช้แก๊ซ และเครื่องมือเข้าสาย (POUYET/KRONE)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอนด์ เอส ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/62/10/002       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 11:08
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา การจัดซื้อการ์ด XPON MDU 8 Port จำนวน 8 Set เพื่อเปลี่ยนบริการ IP PHONE ให้กับลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.2/118       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:49
งานซื้อเครื่องมือ MICRO OTDR, OPTICAL LOSS TEST SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน..3.2(พร.)/nv111043       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:48
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/sc111042       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:47
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ติดตั้งระบบ Lan ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเอสซีคอนเนคท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน..3.2(พร.)/king11102       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:45
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Access Point เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/king11101       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:44
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ Access Point เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/11104       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการลูกค้าของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/triple11103       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการลูกค้าของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/triple11102       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:42
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์การขาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:41
จัดซื้อกระดาษชำระสีขาวความหนา 2 ชั้น เพื่อใช้ในห้องสุขาชาย-หญิง อาคาร 2 ชั้น 4 ของส่วนอำนวยการสำนักนครหลวงที่ 1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ริบบอน ดิสตริบิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/triple11101       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์การขาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/cat11102       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:39
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการลูกค้าของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/cat11101       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:37
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าของศูนย์การขาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1147       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:20
จ้างติดตั้งเลขหมาย IP Phone ศูนย์บริการลูกค้าสองพี่น้อง ส่วนบริการโทรศัพท์สุพรรณบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 20 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1146       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:20
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสองพี่น้อง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 100 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./194/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 10:07
งานซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/535 ลว. 11 ต.ค.62       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 09:31
จัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต 8 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/534 ลว. 11 ต.ค.62       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 09:30
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มังกรเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภน.1.1 (นว.)/1ไตรมาส3/553/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 08:58
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง ครั้งที่1 ไตรมาส3/2562   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1(อบ.)/297/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 08:41
จ้างติดตั้ง FTTx บ้านลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาเดชอุดม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที อินเตอร์เน็ตไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1(อบ.)/296/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 08:40
จ้างติดตั้ง FTTx บ้านลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาพิบูลมังสาหาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล ไอ.ที.โซลูชั่นส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คพค./       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 08:38
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย. 62)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/817/62       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 08:24
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก สน.ปตท.บจ.พรีซิชั่น ปิโตรเลียม  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/10/0012/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:34
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายใต้ดินที่ชุมสายลาดหญ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทวีสินทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/424/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:30
งานจ้างเหมาติตตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 240 พอร์ต ในพื้นที่ศูนย์ติดตั้งและบำรุงรักษาที่ 2.3.1(1)และ(2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอทีบีไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0003/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:28
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัดภน.3.1 จำนวน 50 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0002/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:20
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบที่ทำการ และส่วนงานในสังกัด ภน.3,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 90 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0001/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:18
งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน กำหนดเสนอราคา 1 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/10/0011/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT Outdoor จำนวน 1 ST. ติดตั้งบ้านหนองบัว ม.7 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/10/0010/2562       ลงประกาศ 10 ต.ค.2562 17:14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT Outdoor จำนวน 1 ST. ติดตั้งบ้านห้วยปากคอก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019