ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct09       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:09
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์โครงการติดตั้ง Wi-Fi ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ไอ ทีเซิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct08       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:04
ซื้ออุปกรณ์เพื่อโครงการติดตั้ง Wi-Fi ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct07       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:03
ซื้ออุปกรณ์เพื่อโครงการติดตั้ง Wi-Fi ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct06       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:02
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อมปรับเพิ่มความเร็วFTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct05       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:59
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อ้มปรับเพิ่มความเร็วFTTx อบต.เขาทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษััท เคป เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct04       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:58
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ FTTx พร้อ้มปรับเพิ่มความเร็ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1(นว.)/oct03       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:56
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ FTTx พร้อ้มปรับเพิ่มคสวามเร็ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1(นว.)/oct02       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:55
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1(นว.)/oct01       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:52
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษา Local Network     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./024/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมสีอาคารสถานีไฟฟ้า 115 KV บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกกะคูล เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./023/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:39
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในระดับแรงดัน 24,000 โวลต์ อาคาร 6 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก การไฟฟ้านครหลวง (ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./022/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:37
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างจ้างเปลี่ยน ACB 3P 2000A ชุด FX และ BYPASS ระบบ ATS อาคาร 9 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วินบริดจ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1148       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:37
จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP Phone ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาอู่ทอง ส่วนบริการโทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./021/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:35
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร 4,20 และอาคาร Power House     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ภูมิเพาเวอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./196/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:31
งานซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งผู้จัดการส่วนถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (ถสฐ.) จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษํท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คนบ./       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:26
งานจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3/2562   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0071/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:07
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานแกะกล่องบรรจุอุปกรณ์และงานทะเบียน จำนวน 5 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คพค./       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 15:07
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาส 3 กรกฏาคม - กันยายน 2562 ส่วนคลังพัสดุ   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/004/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:46
ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง (DROP WIRE) จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2562    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0007/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:43
จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0040/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:38
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด กทม. และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 28 ต.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0040/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:35
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด กทม. และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0006/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:33
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/088/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:18
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาส 3 กรกฏาคม - กันยายน 2562 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/479       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 13:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./069/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 13:15
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของ ส่วนงาน ลบพ. จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0006/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 12:57
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 14 แห่ง 21 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 30 ต.ค. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1317       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 12:40
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1326       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 12:39
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./767/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 11:30
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ ให้ส่วนงาน พสส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/105/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 11:24
งานจัดซื้อ FUSION SPLCING MACHINE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019