ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0032/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 08:27
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Hardware สำหรับระบบ CPE Management       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (สฎ.)/038       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 08:11
รายงานผู้ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาสที่3 (เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2562)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/067       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 07:42
ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องFax     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.พรชนัน อินเตอร์ อิงค์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0128/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 07:41
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายและข่ายสาย ODN ชุมสายงามวงศ์วาน ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.3/248/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 18:12
งานซื้ออุปกรณ์ Dual Band Wireless LAN Router AC1200 จำนวน 320 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (พง.)/328/62       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 17:06
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/10102562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:59
จ้างเหมาบริการตรวจแก้ บำรุงรักษา Winet ตค. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/09102562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:58
ซื้ออุปกรณ์ RE ENTERABLE     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/08102562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:58
จ้างเหมารื้อถอนอุปกรณ์ CPE Winet ตค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/07102562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:57
ซื้ออุปกรณ์วางระบบ WiFi อบต.บางพลับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/031       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:53
จัดซื้อ ONU ZTE F670W จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Oct21       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:26
จ้างเหมาย้าย Server พร้อมจัดระเบียบสาย ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ไอ ทีเซิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct20       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:25
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ Leased Line internet     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct19       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:24
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ FTTx พร้อ้มปรับเพิ่มความเร็ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct18       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:23
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ทก.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct17       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:23
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ตค.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Oct16       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:21
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)ปพ.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct15       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:20
ซื้ออุปกรณ์รองรับการตัดถ่ายลูกค้าย้ายจาก Slot Pon เดิมเข้าตู้ SDP     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct14       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:20
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct13       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:19
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/306       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:18
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขายะลา จำนวน 48 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำดื่มมาตรฐานต้นแบบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/305       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:17
จ้างตัดต้นไม้และวัชพืช จำนวน 1 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุรวุฒิ นุ่นแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/303       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:17
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับศุนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเบตง จำนวน 18 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแสงสิน 2  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/302       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:16
ซื้ออุปกรณ์ 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct12       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:16
ซื้ออุปกรณ์รองรับงานตัดต่อเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/301       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:16
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/300       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:15
จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มสัญญาให้บริการลูกค้า จำนวน 1,200 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/296       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:13
จ้างเดินสาย Optic Drop Wire 1 F และสายภายในอาคาร งานบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต FTTX ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62 จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct11       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:13
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U ชุมสายตาคลี ม.21     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอวาเท็ค เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/264       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:12
จัดทำใบปลิว A5 รายการส่งเสริมการขาย เน็ตได้ใจ V2 จำนวน 17,500 แผ่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสีสัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/oct10       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U ชุมสายตาคลี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอวาเท็ค เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019