ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/31/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานปรับปรุงเสริมผนังบ่อพักย่อย ขนาด JUF - 13 จำนวน 2 บ่อ บริเวณ สุขุมวิท 40 - 42     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/30/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx บริเวณ วัดธาตุทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/29/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้ง OFC บริเวณ บริษัท ไท่ หนิง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (อาคาร ไทชง ทาวเวอร์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/28/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้ง OFC บริเวณ CONDO RHYTHM EKKAMAI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/195/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:53
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา ซื้อONU Type 4 Ports LAN , 2 Ports ATA , WiFi AC1750 จำนวน 100 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/27/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx ซอยสุขุมวิท 49/14     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/26/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เพื่อติดตั้งวงจร FTTx ซอยสุขุมวิท 48     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/25/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานตัดต่อเคเบิล ซอย อ่องเอี่ยม 32 TA BAN - 16 CAB #99     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/11/0011/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:43
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE ONU ZXHN-F670 จำนวน 200 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/791 ลว. 20 พ.ย.62       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:43
จัดซื้อฝาเหล็กกลมและวงแหวนยกระดับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.รัตนโกสินทร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/24/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ งานตัดต่อเคเบิลต้นทาง ซอยทองหล่อ 10 TOT CYP - 27 CAB # 46 ชุมสายชัยพฤกษ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/11/0010/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Armored Optic Dropwire Round Type 1F จำนวน 50,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บสก./007/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:38
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกระดาษปอนด์ 120 แกรม สีขาว 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 350 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021738/2562 ลว. 15 พฤษภาคม 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 08:36
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ในพื้นที่ ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/073       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 07:36
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.1.1 จำนวน 420Port     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.พีวีเจ คอร์ปปอเรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.099/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 17:09
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งตรวจแก้ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ huawai รุ่น 8120 จำนวน 200 Set / ปบบน.3.3.1/435 ลว.11 พย.62 พื้นที่ ตบบน.3.3.1(2)/67     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสฐ./15/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (ของ สสท.)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP (M๖๒๑๑๐๐๐๙๔๙๘)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/335       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:41
ซื้ออุปกรณ์ WiFi Router AC1200 Gigabit ยี่ห้อ D-link รุ่น DIR1251 จำนวน 100 ST. และ ซื้ออุปกรณ์ ONU GPON CPE (ZTE) F680 จำนวน 20 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.098/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:40
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานประเภทหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับ ศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ เพื่อให้บริการลูกค้า ของส่วนงาน บบน.3.3.1 / ปบบน.3.3.1/443 ลว.15 พย.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/882/62       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:40
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอาปันพาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/912/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:31
งานจ้างเหมารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ(4WD)     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.เพชรพราว ผาสุข  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/911/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:29
จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานนอกเวลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/910/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:28
งานจ้างเหมาแรงงานรื้อถอนสายเคเบิล OFC TT&T เส้นทางชุมสายน้ำดิบ-ชุมสายเวียงหนองล่อง กรณียกเลิกการใช้งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/909/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:27
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานตรวจแก้ฯ เลขหมาย 5351J6795 หลังเวลาปฏิบัติงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/908/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:26
งานจ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสาย OFC บ้านวังดิน บ้านฮั้ว บ้านนาทราย อ.ลี้ เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ตามแผนงานปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/907/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:25
งานจัดซื้อโคมไฟ LED     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./080/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:24
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของ สำนักที่ปรึกษาและสัญญา (ญ.) จำนวน 14 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/906/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:24
งานจัดซื้อสปอร์ตไลท์ LED     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/906/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:22
งานจ้างเหมาค่าแรงย้ายสาย Frop Wire     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/904/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:21
งานซื้อ Batteries 45Ah 12V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮวดหลีแบตเตอรี่ เชียงใหม่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/903/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:21
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอุปกรณ์ ONU และ Access Point     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 แรง  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019