ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/692/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:11
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 30 เมตร โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ต.บ้านตาด อ.เมือง 12000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/166/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:03
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างเหมาทำใบปลิว TOT Fiber2U     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.น่านออฟเซต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/165/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:03
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อถุงพลาสติกแข็ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.จุมพล อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (นน.)/164/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 26*34"     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นราพาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/238072019       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:57
ซื้ออุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-1251จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เชอร์วิส จ ากัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/237072019       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:56
ซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ Dinstar รุ่น DAG2000-24S จำนวน 1 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/236072019       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:54
ซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ Dinstar รุ่น DAG2000-16S 16FXS จำนวน 2 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ท.0004/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:48
งานซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ1.S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS) จำนวน 1,100,000 เมตร/2.S.M OPT.FIBER CABLE 24F(ARSS) จำนวน 508,000 เมตร/3.S.M OPT.FIBER CABLE 48F(ARSS) จำนวน 40,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0004/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:45
งานซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ1.S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS) จำนวน 1,100,000 เมตร/2.S.M OPT.FIBER CABLE 24F(ARSS) จำนวน 508,000 เมตร/3.S.M OPT.FIBER CABLE 48F(ARSS) จำนวน 40,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0018/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:28
จ้างปฏิบัติงานให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการสื่อสารข้อมูล และโครงข่ายอุปกรณ์ชุมสายประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 19 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/085/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:25
จัดซื้ออุปกรณ์ Wireless Router รุ่น A3002RU-V2 จำนวน 320 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/084/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:24
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA รุ่น VIP-480FS จำนวน 1 ST. และ VGW810FS จำนวน 1 ST.เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0017/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:21
จ้างปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุเสียและให้บริการดูแลลูกค้า สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 46 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/42/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:20
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวด12) ตามที่ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-745       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 08:06
ซื้ออุปกรณ์ AR-GS224 24-Port Gigabit Desktop Switch "AIRPHO" จำนวน 2 st. รองรับลูกค้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.019/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 17:17
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/581       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:52
งานเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นทีทำการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา หัวหมาก       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/179       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายเคเบิลโดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.076/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:34
จ้างซ่อมประตูหน้าศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาลาดพร้าว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ เฟรม เมทัล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/691/62       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:31
ค่าซ่อมปริ้นเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.คลังคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/690/62       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:29
ค่าแบตกระดุมและบัญชี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเลโทรนิคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/689/62       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:28
ค่าจัดทำเอกสารเข้าเล่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านรุ่งรัตน์ บริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/242/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:07
ซื้อ TP Link EC230-G1 AC1350 100 ST@980     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0030/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:46
จ้างเหมาปรับปรุงถนนสถานีโทรคมนาคมหาดใหญ่ (เขาคอหงษ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/319/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:25
จ้างเหมาติดตั้งตู้ SDP,MSDP ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ้างเหมาเดินสาย DW,OFC ริมปิง อ.เมืองลำพูน ค่า BJ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พอยท์ฟิวชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/686/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:20
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ บริเวณ วัดหนองรี ระยะ 8,500 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/580       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:19
ซื้ิอเครื่องมือช่าง Micro OTDR จำนวน 1 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/685/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:18
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ บริเวณ บ้านหาดสำราญ ระยะ 7,200 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./164/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:11
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/318/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:02
งานซื้อพัสดุงานสร้างข่ายสาย ODN พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/317/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 14:59
งานซื้ออุปกรณ์ Line card Gpon 8 Port และอุปกรณ์ OLT แบบ Outdoor     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,440 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019