ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/45 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:23
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/44 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:22
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทนน.2/(ก)002/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:21
งานซื้ออุปกรณ์ Wireless Access และ Router เพื่อให้บริการลูกค้า “บริษัท พีแอนด์พี อพาร์ทเม้นท์ ราามคำแหง 164”       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/42 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:21
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/42 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:19
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/41 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:17
สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/41 ลว. 16 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:16
สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแส   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:10
จ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2Uจ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2U     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นครศรีแซทเทิ้ลไลท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/413.04 ลว.13 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:45
จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ส/ท 10620412 บบน.3.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุพัฒน์ นาคอารยะพันธ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-483       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:44
จ้างปรับปรุงสาย D/W OFC รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx จำนวน 9 เลขหมาย ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสองพี่น้อง เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/385.02 ลว.3 พ.ค.62       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:44
จัดซื้อน้ำดื่ม บบน.3.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ฉ.0014/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:43
งานซื้อSpare Part อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อOPNETของเดิม จำนวน 2 รายการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-482       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:40
จ้างปรับปรุงสาย D/W OFC รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx จำนวน 3 เลขหมาย ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอู่ทอง เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ซ.เจริญกรุง 107 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:38
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ซ.พระราม 3 ซ.4 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:37
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ซ.เจริญกรุง 109 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/360       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ส่วนงาน ตบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:37
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ซ.เมฆสวัสดิ์ ชส.คลองเตย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:33
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ซ.ศรีบำเพ็ญ ชส.คลองเตย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.055/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:32
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง /ตรวจแก้ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 จำนวน 160 Set ปบบน.3.3.1/180 พื้นที่ ตบบน.3.3.1(1) (2) (4)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:31
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแรงงานสร้างข่ายสาย OFC และจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อร่วม บริเวณ ถ.มังกร ชส.สำราญราษฎร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.054/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 13:26
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง /ตรวจแก้ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 อุปกรณ์ Access Point Ac1300 ยี่ห้อ ZYXEL EMG 2881-T20B รุ่น HG 1108E V2 จำนวน 90 ตัว ปบบน.3.3.1/179เพื่อใช้สำหรับพื้นที่ ตบบน.3.3.1(1) (2) (4)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/19/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Router(KASDA AC1200GT) เพื่อใช้ในการบริการ FTTx แก่ลูกค้า ( จำนวน 80 ตัว)โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3180005078       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก เอส.โอ เอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/719/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN และติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx พื้นที่ชุมสายภาคขายฯ ที่ 3 จ. เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์ เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072533       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072535       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ ATA DAG1000-2S     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอลเมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072537       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ATA VIP-157S     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072541       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ONU F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072544       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/3170072547       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 11:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ONU F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,806 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019