ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/260       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:54
จัดซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/456       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บริเวณชั้น 1 ส่วนงาน บบบน.2.3.1(ลส.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮับ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/256       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:52
จ้างเดินสาย Optic Drop Wire 1 F และสายภายในอาคาร งานบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต FTTX ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/249       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:44
จ้างเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 ระยะเวลา 6 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยาวีคาร์ 2018 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/36/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Router(A3002RU) เพื่อใช้ในการบริการ FTTx แก่ลูกค้า ( จำนวน 80 ตัว)โดยวิธีการตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/063       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:39
จ้างเหมาติดตั้งFTTx ของ บจก.บีโอวายวาย ที่ตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ดีวา คอมมูเนเคชั่น ซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/238       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:38
จ้างบุคคลภายนอกแขวนสายเคเบิล OFC จำนวน 20แห่ง งานจ้างรื้อถอน OFC จำนวน 6 แห่ง และจ้างปรับปรุงสาย OFC จำนวน 6 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/220       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:36
จ้างเดินสาย Optic Drop Wire 1 F และสายภายในอาคาร งานบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต FTTX ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/94/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:31
ซื้อสาย Patchcord, สาย CAT5E, หัว BNC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้งาน ISDN PRI และ SIP TRUNK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่้น เซ็นทริก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/058       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:23
ซ่อม Holder FH-30 และ One Click cleaner สำหรับเครื่อง Fusion Splicing Manchine     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ดิจิตอล อินสตูเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสน./2672       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:21
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62090012899  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1183       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:41
จ้างเหมารื้อสายเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กระรอก เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (พง.)/297/62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:41
จ้างซ่อมบำุรงรักษารถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 80-3587 พง.     ผู้ได้รับการคัดเลือก พี.เอส.ประเสริฐยางทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (พง.)/296/62       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:37
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดงข่ายสาย TOT     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/335       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:35
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานกับเครื่องยนต์ชุมสาย ท่าศาลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ สหมิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1184       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:33
จ้างซ่อมปั้มไฮดรอลิค     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน อู่ ป.เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./178/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 11:32
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและสุขาภิบาล อาคาร 1, อาคาร 2 และโรงอาหาร ศูนย์บริการข้อมูล ทีโอที คลองเตย และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แปงเมือง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/074/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:48
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 6 รายการ สำหรับงานปรับปรุง บำรุงรักษาประจำวันกองงานตรวจแก้ ติดตั้งเร่งด่วน โครงข่าย FTTx ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษํท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(ปข.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 272 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 4 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/073       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:23
ซื้อ TP-Link Archer C5 AC1200 Wireless Dual Band จำนวน 300 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(สส.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 620 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/590/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:18
ซื้อ A3002RU V.2 AC 1200 Wireless     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ซนฐ./3/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:17
งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์เพื่อจัดทำผลงานอุปกรณ์ต้นแบบ Using WI-FI for DETECT General Human Activities     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็ทฟิวชั่น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/589/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:17
ซื้อ ONU ZXHN F680 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/588/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:14
ซื้อ ONU ZXHN F680 - OFTK ONU ZXHN F612 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/587/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:11
จ้างเหมาเดินสาย LAN ไปยัง Access Point     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแชมป์คอมฯ & โมบาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/825       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ONU HG8120C     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/586/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:02
จัดหา Mini Safelog i5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซืสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1010       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:02
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TOT 4644 เมตร,TT&T 2396 เมตร คลองขอม-โรงสีบ้านทึง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/136       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ราสเบอรี่ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/134       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ราสเบอรี่ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019