ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/672/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC บริเวณตู้FDF Rack อาคาร 3 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/671/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC บริเวณตู้ MSAN#066 ชั้น3,ชั้น7 ภายในแฟลตข้าราชบริพาร904 ถ.พระราม 5 ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/670/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC เส้นทาง ชส.พหลโยธิน ตู้OFCCC#256 บริเวณคอนโด J.C. ซ.อินทามระ 10 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/669/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC บริเวณตู้ OFCCC# อาคาร LIVE Condo@พหล-อารีย์ บริเวณใกล้สะพานควาย ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/668/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวสายเคเบิลOFC จำนวน 4 เส้น บริเวณภายในกรม ร.1 พัน 1 รอ. ถ.วิภาวดีรังสิต ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/667/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC ตามเส้นทาง ชส.สามเสน บริเวณตู้FDB ชั้น1,ชั้น3 บ.SSR HOLDING ถ.สุโขทัย ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/277/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:05
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายนพ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/276/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:04
จ้างติดตั้ง FTTx บ้านลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาพิบูลมังสาหาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล ไอ.ที.โซลูชั่นส์(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ค.0003/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:04
งานจ้างติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สำหรับศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/183/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 12:24
จัดจ้างแรงงานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณสวนธนคอนโด (ตึก A-F) ซอยพุทธบูชา 47 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7264     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/182/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 12:21
จัดจ้างแรงงานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณสวนธนคอนโด (ตึก L-X) ซอยพุทธบูชา 47 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7265     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/181/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 12:18
จัดจ้างแรงงานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณสวนธนคอนโด (ตึก M-Q) ซอยพุทธบูชา 47 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7266     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/180/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 12:14
จัดจ้างแรงงานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณสวนธนคอนโด (ตึก R-V) ซอยพุทธบูชา 47 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7267     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-746       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 11:04
ซื้อกระปุกกันกลิ่น จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาสองพี่น้อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพรพิพัฒน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/98 ลว. 15 ก.ค. 62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 11:00
จ้างเหมารื้อย้ายตู้ผ่าน และท่อร้อยสาย ชส.ธัญบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วี.เอ็ม.วี.กรุีป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/100 ลว. 15 ก.ค.62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:59
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/99 ลว. 15 ก.ค.62       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:58
จ้างแรงงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/42       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบภายในให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ราสเบอรี่ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/271       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรองเท้านิรภัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.โกลเด้น-โปร เซฟตี้ชูส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/698/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:26
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 30 เมตร โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ อ.กุมภวาปี 12000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/2/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 )     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/697/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:24
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 25 เมตร นายประกาย จันทร์ดิษฐ์ บ้านดงน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี 10000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลภน.3/329       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟระบบชุมสาย จ.พิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/696/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:22
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 35 เมตร นายประยูร หาญประชุม บ้านนาคำหลง ต.นาข่า อ.เมือง 14000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/695/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:19
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 30 เมตร นายอาคม หัดสิม บ้านห้วยแสง ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด 12000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/694/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:17
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 17 เมตร นายชาญชัย เสวตวงษ์ บ้านขมิ้นบ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง 6800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./702/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:16
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GGRF/Wat Sutthawas (CBI_079) จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/693/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:14
จ้างเหมารื้อถอนเสา TDMA ความสูง 25 เมตร นายสอน หาชัย บ้านดู่ ต.บ้านขาว อ.เมือง 10000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ณภัทรธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/321/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:14
จัดซื้อเแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทำความสะอาด ONU     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./701/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:13
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ทปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/320/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 10:12
งานจ้างเหมาซ่อมลิฟท์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,431 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019