ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0105/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และตัดถ่ายเลขหมายพร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชส.สาธุประดิษฐ์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/445/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:57
งาน (TURNKEY) งานวางสายเคเบิลทองแดงและย้ายตู้ผ่าน บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซอย 48 ชส.ประเวศ เนื่องจากกีดขวางหน้าร้าน 7-11     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (กบ.)/249/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจแก้เลขหมาย Fixed Line,FTTx และ ADSL โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กระบี่ เทคนิเชียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/595/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:51
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 6 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนล./       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:49
จ้างผลิตและติดตั้งป้ายประกาศเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ว่าการสำนักงานใหญ่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทเทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/594/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:49
ซื้อ electrical tape 19 mm x 20 m.     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. เอ อาร์ อี เอนเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/593/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:46
ซื้อ Optic Dropwire Round Type 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/592/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:44
จ้างเหมา ( ค่าแรง ) ปรับปรุง สร้างข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ปจ.)/56       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:44
ซื้อ OPTICAL DROP CABLE ROUND TYPE 1C จำนวน 50,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/591/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:41
จ้างเหมา ( ค่าแรง ) ปรับปรุงข่ายสายเคเบิล OFC     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/261       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:38
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแอร์ จำนวน 7 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./062/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:38
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของฝ่ายกฎหมายนครหลวง (นพ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/258       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:36
จ้างบำรุงรักษาล้างแอร์ ทำความสะอาดคอยร้อน และคอยเย็น ของอุปกรณ์ AIR จำนวน 17 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/966/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:15
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.4บ้านน้ำพุร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/964/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:13
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.ราชาวดี,วัดหนองปลาดุก,บ้านหนองตาหลวง ,หน้าโรงงานปลาย,ซอยเห้งเจีย อ.เมือง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/14092562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:12
ซื้ออุปกรณ์วางระบบ อบต จำลอง บางพระ ทต.ทางพระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/965/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ วัดถ้ำเขาชุมดง,บ้านห้วยตะแคง อ.เมือง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.วี.เอส.คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/963/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:11
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F =100000M     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/13092562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:10
ซื้อ DROP WIRE CLAMP (RED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พีแอนด์เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/962/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.1หนองกวาง,ม.2ม.3คลองตาคต ,ม.1บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/961/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:07
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.3หนองลังกา,ม.7หนองน้ำใส,ม.5หนองกุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./60       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:06
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบ โครงการ Wi-Fi at Branch เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/960/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.8บ้านดอนตาสน,ม.6ปากสระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/248       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:02
ซื้ออุปกรณ์ ONU GPON CPE (ZTE) F680 จำนวน 20 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/959/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บริเวณ ม.11ทุ่งโป่ง,ม.9ทุ่งหมู่ปล่อย,ม.1มะลิคร้อ,ม.6เกาะขี้เหล็ก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/266       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:00
ซื้ออุปกรณ์ WiFi Router AC1200 Gigabit ยี่ห้อ D-link รุ่น DIR1251 จำนวน 200 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/265       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:58
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 49 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำดื่มมาตรฐานต้นแบบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/263       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:57
จัดทำบัตร TOT SMS RFID จำนวน 565 ใบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โพส-การ์ด โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1188       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:57
จ้างเหมาแขวน OFC 24F จำนวน 1,231 ม. ในพื้นที่ บภก2.2(นศ.)นศ.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอส เทเลคอม 2015 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2 (นศ.)/1194       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:56
จ้างเหมาปรับปรุงสาย OFC 24F ค่ายวชิราวุธ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นะโมรา เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/262       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 13:56
จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง จำนวน 7 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนกำจัด แสงชัยโชคเจริญทรัพย์  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019