หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/002_60
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์งานสร้างข่ายสายFTTx ชุมสายหนองหลุม      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/001_60
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์งานสร้างข่ายสายFTTx ชุมสายสันมะนะ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/พ.0034/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
เช่าพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จำนวน 15 สาขา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/พ.0033/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
เช่าพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จำนวน 57 สาขา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60019
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างสื่อสัญญาณเพื่อข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแผนงานประจำปี 60 จำนวน 3 โครงการ และงานปรับปรุง 11 จุด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ครั้งที่ 9 บบน.3.2.2/173 ลว.21 มี.ค.60
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ MSAN-GPON-ONU รุ่น GPO-5900w สำหรับติดตั้งให้บริการเลขหมาย FTTx ให้ส่วนงาน บบน.3.2.2 (รหัสพัสดุ 90000132 รหัสแผนงาน 3111)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ฉช.)/
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ AC750 Multi-Concurrent Dualband RB-6208 AC จำนวน 100-ST เพื่อนำไปจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าใช้งานกับอินเตอร์เน็ต FTTx Fiber2U      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/12
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้อ Node ยี่ห้อ Zhone รุ่น Fttx:MXK-319 บ้านดอนถ่อน      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.1.1/11/60
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในให้กับ ชุมสาย สาธุประดิษฐ์      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(สม.)/4
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างแขวนสายบริการ FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(รน.)/85
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้อ ONU WIRELESS ZTE F670W      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/19
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 152 Ports ชส.สองห้อง ม.2      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ส.0008/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ชุมสายอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ส.0007/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 4 ชุมสาย จังหวัดยโสธร      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ส.0006/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 24 F เส้นทางชุมสายยโสธร - ชุมสายหนองคู จังหวัดยโสธร      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,946 คน
(Since 9 February 2016)