หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018864/2559 ลว. 24 มกราคม 2560  (ครั้งที่ 1)
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างบริษัทเผยแพร่สื่อโฆษณาบริการของ บมจ.ทีโอที แคมเปญ 3
เปลี่ยนแปลงรายการและเวลาออกอากาศ      
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อจ.)/18/60
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ONUยี่ห้อ Fiber home รุ่น AN5506-04FSจำนวน30ตัว      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.1.2/006/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE F660W เพื่อใช้ในการติดตั้ง FTTx ตบบน.4.1.2(1-2) จำนวน 70 ตัว      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบบภ.4.2(กบ.)กบ/746
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU-ZXHN-F670W      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)041/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU รุ่น ZNID-GPON-2426A-NA ยี่ห้อ Zhone จำนวน 40 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)040/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ GPON ONU รุ่น AN5506-04FS (4FE+2PORTS) ยี่ห้อ Fiber Home จำนวน 30 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ CABLE OFC 24 F AA(กันกระรอก) ติดตั้งเป็นโครงการ DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าบ้านสิงห์ เมืองประชา จ.ราชบุรี)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ CABLE OFC 24 F AA(กันกระรอก) ติดตั้งเป็นโครงการ DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าสรรเสริญโคกหม้อท่าต้นจันทร์ จ.ราชบุรี)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ CABLE OFC 24 F AA(กันกระรอก) ติดตั้งเป็นโครงการ DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี จ.ราชบุรี)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ CABLE OFC 24 F AA(กันกระรอก) ติดตั้งเป็นโครงการ DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าวัดใหม่นครบาล โรงงานคอนเนค จ.ราชบุรี)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.1/49
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ MSAN-GPON-ONU รุ่น GPO-5900 จำนวน 70 หน่วย      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.1(นค.)/170
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ OLT Node      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ป.0017/2560
ลงประกาศ 22 มี.ค.2560
ซื้อสาย OPTICAL FIBER CABLE จำนวน 4 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสป.0007/2560
ลงประกาศ 22 มี.ค.2560
ซื้อสาย OPTICAL FIBER CABLE จำนวน 4 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 มี.ค. 2560  ***** ติดต่อสอบถาม sukanyno@tot.co.th /โทร. 0-2574-8682  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)

   
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสป.0006/2560
ลงประกาศ 22 มี.ค.2560
ซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE(ARMOURED DW TWISTED) จำนวน 2 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 มี.ค. 2560  ***** ติดต่อสอบถาม sukanyno@tot.co.th /โทร. 0-2574-8682  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)


หน้าที่   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,958 คน
(Since 9 February 2016)