หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(บก.)/83
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ NEW NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZT-ZXA10-C320-10G-GTGO/2 จำนวน 1 ST      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/023/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนบ้านกุดจาก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/022/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนโคกมะนาวทันสมัย      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/42/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ Node ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ชส.อุบลราชธานี2      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/41/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ Node ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ชส.ม่วงเฒ่า      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/40/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ Switch cisco เพื่อขยายและรองรับการตัดถ่ายอุปกรณ์      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/021/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60020
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้อ สาย Patch cord ,SFP และ Router MikroTik เพื่อใช้ในการติดตั้งให้บริการลูกค้า โครงการ MICT      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พล.)/013
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE - ZXHN F670W ONU,4x10/100/1000 Base-T จำนวน 50 ตัว เพื่อให้บริการลูกค้า FTTxส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/020/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนบ้านดงยาง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/019/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/018/2560
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F โรงเรียนบ้านนาซอ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/21
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 512 Ports ชุมสายอุตรดิตถ์ (บ้านน้ำริด)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018017/2559 ลว. 11 มีนาคม 2559  (ครั้งที่ 1)
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด ประจำปี 2559 จำนวน 15 คน ระยะเวลการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน       
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(รน.)/88
ลงประกาศ 23 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 4 รายการ      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,951 คน
(Since 9 February 2016)