หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   [27]   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(รน.)/73
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
ซื้อ ONU WIRELESS ZTE F670W      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.1.1/003/2560
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ Zhone รุ่น 2426A-NA จำนวน 50 Set      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/6
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
ซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 12F (ARMOURED DW TW)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.1.1/10/60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ MSAN และอุปกรณ์ต่อร่วม ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น MA5616 ชุมสาย คลองเตย CAB#038      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.1.1/09/60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ MSAN และอุปกรณ์ต่อร่วม ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น MA5616 ชุมสาย ปทุมวัน CAB#119      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สวบน.3.2/20 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สวบน.3.2/19 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.3.2/18 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สวบน.3.2/17 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บวบน.3.2 (2)/15 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บวบน.3.2(2)/14 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สวบน.3.2/16 ลว.3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บวบน.3.2 (2)/13 ลว. 3 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.3.2/
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สวบน.3.2/25 ลว.6 มีค.60
ลงประกาศ 8 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   [27]   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,962 คน
(Since 9 February 2016)