หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   [22]   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/010/2560
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
ซื้อสาย DROP WIRE TWISTED 12F ARMOURED      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/009/2560
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
ซื้อสาย DROP WIRE TWISTED 12F ARMOURED      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.1/47
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ BR-6208AC AC750 Multi-Function Dual Band WiFi Router จำนวน 100 หน่วย      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ 200/ส.0002/2560
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
ซื้อสิทธิ์ในการ Update ฐานข้อมูล Web Vulnerability Scanner กำหนดยื่นซอง 23 มี.ค. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/143
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZHONE:MXK-319      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.1(นค.)/155
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ OLT Node      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/142
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZT-ZXA10-C320-10G-GTGH      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/134
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ DROP WIRE OPTIC 6CORE TWISTED (ARMOURED) 13200 เมตร เพื่อให้บริการโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (10K)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60012
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ZXHN F670W จำนวน 40 ST และ ONU ZXHN F670W จำนวน 20 ST ศูนย์บริการลูกค้าตราด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60011
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ZXHN F600W จำนวน 75 ST ศูนย์บริการลูกค้าตราด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ส.0002/2560
ลงประกาศ 13 มี.ค.2560
ซื้อสิทธิ์ในการ Update ฐานข้อมูล Web Vulnerability Scanner      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(สน.)/008/2560
ลงประกาศ 10 มี.ค.2560
ซื้อสาย DROP WIRE TWISTED 12F ARMOURED      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/19/2560
ลงประกาศ 10 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ตู้ SDP 1/8 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 50 SET      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/18/2560
ลงประกาศ 10 มี.ค.2560
จ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสาย OFC12F (ARMOURED DW/TW) ระยะทาง 12,000 กม. ชุมสาย ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/17/2550
ลงประกาศ 10 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ZTE OLT GPON FOR FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   [22]   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,964 คน
(Since 9 February 2016)