หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   [18]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ A02/ส.0001/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ Initial Phase (แบบไม่รวมอะไหล่) กำหนดยื่นซอง 27 มี.ค. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ส.0001/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ Initial Phase (แบบไม่รวมอะไหล่)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/พ.0044/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิล บริเวณซอยสุขุมวิท 65 (จาก MH#001-MH#002)และยกคอบ่อพัก (MH) จำนวน 13 บ่อ ในถนนสุขุมวิท จากซอย 53-ซอย 71ชุมสายโทรศัพท์ชัยพฤกษ์      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าเจริญรัตน์กรุณาซีเค)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าแก้มอ้น)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าแยกบ้านบึงคอนเนค)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าเมืองประชา)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าคลองขนอน)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าวัดเพลงจรูญศรีเกาะลอย)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(รบ.)/
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ DW OFC 24 F AA (กันกระรอก) สำหรับติดตั้งเป็นโครง DDN บริการ Fttx ในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มลูกค้าวัดดอนแจงกาสลอง)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./พ.0017/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 งาน (จำนวน 8 คน)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/พ.0041/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 3 Card ติดตั้งที่ ชส.อาคารบำรุงรักษาพุทธมณฑล      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.1.2/005/2560
ลงประกาศ 14 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE F600W เพื่อใช้ในการติดตั้ง FTTx ของ ตบบน.4.1.2(1-2), ขบบน.4.1.2(2) จำนวน 70 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/9
ลงประกาศ 14 มี.ค.2560
ซื้อ Node ยี่ห้อ Zhone รุ่น Fttx:MXK-319      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/21/2560
ลงประกาศ 14 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ยี่ห้อ ZTE OLT GPON FOR FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set ให้บริการพื้นที่ ชุมสายแม่นาจร      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   [18]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,961 คน
(Since 9 February 2016)