หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           [17]   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/150
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZT-ZXA10-C320-10G-GTGH      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/135
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F (ARMOURED DW TW) จำนวน 12500 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENet (โรงเรียนประชารัฐ) IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/147
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZHONE : MXK-319      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/148
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZT-ZXA10-C320-10G-GTGH      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/127
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F(ARMOURED DW TW) จำนวน 12300 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENet (โรงเรียนประชารัฐ) IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ป.0003/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายประเภท STRAIGHT THIMBLEYE BOLTS จำนวน 4 รายการ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสป.0002/2559
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายประเภท STRAIGHT THIMBLEYE BOLTS จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2560  ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/11/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จัดซื้อ Dropwire Optic Twised 6F-SM (Fig-8) เพื่อใช้งานรองรับการให้บริการ FTTX      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ผ.11/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
งานจัดจ้างเฉพาะค่าแรง งานสร้างขยายข่ายสาย FTTx ปลายทาง เส้น01:1-14, 23-24(8xD) ขนาด 24F(ADSS)ตู้ OFCCC#009 ชุมสายบ้านใหม่ เพื่อให้บริการ FTTx บริเวณถนนโยธาธิการ นบ.(การเคหะการเกษตร)ทั้งพื้นที่      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ผ.10/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
งานจัดจ้างเฉพาะค่าแรง งานสร้างขยายข่ายสาย FTTx ต้นทาง เส้น01:25-28(8xD) ขนาด 12F(ADSS) และปลายทาง เส้น01:1-48ขนาด 48F(ADSS) ตู้ OFCCC#009 ชุมสายบ้านใหม่ เพื่อให้บริการ FTTx บริเวณถนนโยธาธิการ นบ.(การเคหะการเกษตร)ทั้งพื้นที่      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ส.0012/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ซื้อกระดาษใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 1 รายการ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศสอบราคา 
ครั้งที่ B02/ส.0012/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ซื้อกระดาษใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซอง 28 มี.ค. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.2.2/001/มี.ค.60
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักภายในบริเวณ RSU หมู่บ้านสราลี      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 1/2560
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 6 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย* ตู้โทรศัพท์สาธารณะพร้อมฐาน จำนวน 289 ตู้ กำหนดขายทอดตลาด 24 มี.ค. 2560  ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสข./010
ลงประกาศ 15 มี.ค.2560
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมช่องทางระหว่างเครือข่าย IPV4 และ IPV6 พร้อม Load Balance Server และชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคุลสุวรรณภูมิ (หันตรา)      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           [17]   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,952 คน
(Since 9 February 2016)