หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [16]   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/10
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
Node ยี่ห้อ Zhone รุ่น Fttc:MXK-319 จำนวน 1 Node      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/137
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น F660W เพื่อใช้จำหน่ายในพื้นที่ บบน.4.2.3      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/136
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น F660W เพื่อใช้จำหน่ายในพื้นที่ บบน.4.2.3      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ฉช.)/
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้อสาย Dropwire Twist 12 f. Armoured ใช้ในงานให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX ตามใบสั่งงานเลขที่ C60YBG000062 จำนวน 7000-เมตร ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/18
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
งานจัดเช่าอุปกรณ์ MICRO OTDR ยี่ห้อ EXFO      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(นว.)/011
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTX , 1 Gigabit Ethernet จำนวน 1 St.      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.2.1/2/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
งานจัดซื้อ 64-Ports VDSL2 Service Board จำนวน 1 CD พร้อมสาย 2 เส้น งานติดตั้งอุปกรณ์ VDSL เพื่อให้บริการ ที่ แอร์ลิงค์ เรสซิเด้นท์      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(พท.)/1/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT ขนาด 8PON 512PORT ติดตั้งที่ชุมสายพรุพ้อ เลขที่ใบสั่งงาน C60XBF000018      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)035/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU รุ่น ZNID-GPON-2426A-NA ยี่ห้อ Zhone จำนวน 50 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)034/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้อสาย OFC for Access Service 6 F (DW Twisted) จำนวน 12,000 เมตร      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)033/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ GPON ONU รุ่น OP151 ยี่ห้อ ZISA จำนวน 40 เครื่องและ VDSL WIRELESS ROUTERMODEM V105W ZERO Config ยี่ห้อ ZISA จำนวน 40 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/23/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ยี่ห้อ ZTE OLT XPON FOR FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set ให้บริการพื้นที่ ชุมสายแม่ทา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/22/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ZTE OLT GPON FOR FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set ใช้งาน ชส.บ้านกาด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(ชภ.)/011/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT FTTx ยี่ห้อ ZTE จำนวน 1 st ให้บริการแก่ลูกค้าชุมสายคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/12/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN F601 เพื่อจจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้ง FTTX      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [16]   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,967 คน
(Since 9 February 2016)