หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พล.)/011
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT FTTx : ZT-ZXA10 C320-10G จำนวน 1 node เพื่อติดตั้งชุมสาย ZTE รองรับการให้บริการ FTTx ชุมสายพิษณุโลกเมืองใหม่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนภ.5/137
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Interface Card Uplink 2x10GE+2x1.25G HUTQสำหรับขยายUplink อุปกรณ์ OLT ในพื้นที่ ภ.5 จำนวน 25 Card      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนภ.5/131
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE เพื่อขยายบริการ FTTx ในพื้นที่ ภ.5 จำนวน 33st.      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/33/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานตอนนอก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/13/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN F670w เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้ง FTTX      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60015
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ZXHN F670W จำนวน 50 ST ศูนย์บริการลูกค้าตราด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60014
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ZXHN F600W จำนวน 50 ST และ ONU ZXHN F670W จำนวน 20 ST ศูนย์บริการลูกค้าตราด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/154
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ DROP WIRE OPTIC 6CORE TWIST จำนวน 4000 เมตร และ DROP WIRE OPTIC 6CORE TWIST(ARMOURED) จำนวน 5130 เมตร      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/24/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F660W จำนวน 50 ชุด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/23/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ Fiber Home รุ่น AN5506-o4FS จำนวน 50 ชุด และสาย Patch Cord จำนวน 50 เส้น      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/22/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ Zhone รุ่น ZNIP-GPON-2426A-NA จำนวน 50 ชุด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/21/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTx,10Gigabit ยี่ห้อ ZTE จำนวน 1 NODE      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ฉช.)/
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ AC750 Multi-Concurrent Dualband RB-6208 AC จำนวน 100-ST เพื่อนำไปจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าใช้งานกับอินเตอร์เน็ต FTTx Fiber2U      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/32/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU FIBER HOME รุ่น AN5506-04-BG เพื่อให้บริการลูกค้า FTTX      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)036/2560
ลงประกาศ 16 มี.ค.2560
จัดซื้อสาย DROPWIRE TWISTED 12F – (A) ยี่ห้อ SFO จำนวน 11,935 เมตร      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,966 คน
(Since 9 February 2016)