หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.2(นม.)/174
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZHONE:MXK-310      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศประกวดราคา 
ครั้งที่ A03/ปก.011/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อสายกระจายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Drop Wire) แบบกลม (Round Type) ขนาด 2 Core จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพิื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กำหนดยื่นซอง 7 เม.ย. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/138
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F(ARMOURED DW TW) จำนวน 11700 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENet (โรงเรียนประชารัฐ) IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A03/ปก.011/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
งานจัดซื้อสายกระจายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Drop Wire) แบบกลม (Round Type) ขนาด 2 Cores เพื่อใช้สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพิื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(มค.)/113/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับขยาย Bandwidth จำนวน 1 ST      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/136
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F(ARMOURED DW TW) จำนวน 11000 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENet (โรงเรียนประชารัฐ) IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(มค.)/118/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ Node FTTX ยี่ห้อ ZTE จำนวน 1 ST      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/พ.0028/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
เช่าพื้นที่ภายในเซ็นทรัลแอมบาสซี่ สุขุมวิท (IBC_0567) และ (IBC_0568)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.1/1
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
การจัดหา Notebook Computer(Open Source OS)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./พ.0018/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารสัญญาที่ตั้งเสาโทรคมนาคม จำนวน 9 คน      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กสฐ./
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 8 แห่ง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/พ.0029/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จ้างบำรุงรักษาระบบ CRM      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/พ.0001/2560
ลงประกาศ 17 มี.ค.2560
จัดซื้อ Node OLT Card ยี่ห้อ Huawei จังหวัดศรีสะเกษ      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,954 คน
(Since 9 February 2016)