หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.2(นม.)/175
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZHONE : MXK-319      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/008/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ZTE รุ่น F600W จำนวน 50 ตัว เพื่อใช้งานติดตั้ง FTTX ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหลักสี่      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/10/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ TOTO Link รุ่น A3002RU AC1200 จำนวน 70 ตัว      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/9/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ VDSL ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG630 จำนวน 50 ตัว      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.1(นค.)/175
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ OLT Node      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/11
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
ซื้อ Node ยี่ห้อ Zhone รุ่น Fttx:MXK-319      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ครั้งที่ 8 บบน.3.2.2/168 ลว.20 มี.ค.60
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จัดซื้อ GPON-ONU ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG8245H สำหรับติดตั้งให้บริการเลขหมาย FTTx ให้ส่วนงาน บบน.3.2.2(รหัสพัสดุ 90000129 รหัสแผนงาน 3111)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/60018
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC 12F ระยะทาง 20,000 เมตร      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(นว.)/013
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
ซื้อ UPS 1.5 KVA UPS/APC Power - Saving Back-UPS จำนวน 7 ชุด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/143
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F (ARMOURED DW TW) จำนวน 12100 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENet โรงเรียนประชารัฐ IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(นว.)/012
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Personal Computer DELL Inspiron V3650(W2665216TH) และ LED 18.5" DELL E1916H(B) จำนวน 9 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พล.)/012
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จัดซื้อ OLT - FTTx :zt-zZA10-C320 - 10 G เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ชุมสายโสภณ จำนวน 1 Node ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(สข.)/06/2560
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
งานจ้างเหมารื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160016996/2558 ลว. 26 มีนาคม 2558  (ครั้งที่ 1)
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 83 คน
ต่ออายุสัญญาออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560      
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/007/2560
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จัดซื้อ NOTEBOOK ยี่ห้อ DELL จำนวน 7 เครื่อง      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,956 คน
(Since 9 February 2016)