หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160018606/2559 ลว. 9 พฤศจิกายน 2559  (ครั้งที่ 1)
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 405 คน
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน       
รายละเอียด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/27/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-600W จำนวน 50 ชุด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บนบ./001/60
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
งานเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ขนาดความเร็ว 30 Gbps จำนวน 1 วงจร โดยวิธีพิเศษ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้ง OLT ที่ ชส.ทุ่งโพธิ์ทะเล      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.2.2(นม.)/144
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ OFC FOR ACCESS SERVICE 12F(ARMOURED DW TW) จำนวน 12500 เมตร เพื่อรองรับโครงการ MOENET (โรงเรียนประชารัฐ) IP VPN      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(สค.)/60-01
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้ออุุปกรณ์ ZTE OLT GPON for FTTx รุ่น ZT - ZXA10 -C300-HUTQ 10G      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(สค.)/60-02
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ HUAWEI MSAN รุ่น Huawei MA5600T จำนวน 1 ฆำะ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2(สบ.)/10-2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้อ NT-WF2710 NETIS AC750 จำนวน 100 PC.      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2(สบ.)/009-2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซ่อม Fort Voip48port Expansion Card ชุมสายสบันงา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/36/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
ซื้อ ONU FIBERHOME เพื่อให้บริการ FIBER 2U      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/พ.0032/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
เช่าพื้นที่ภายในอาคาร Mega Bangna (IBC_0195)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)039/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ CLOSURE FIBER OPTIC SPLITTER 1:8 จำนวน 53 ชิ้น      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)038/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จ้างแขวนสาย DROPWIRE TWISTED 12F – (A) จำนวน 11,935 เมตรพร้อมอุปกรณ์จับยึด      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(บร.)037/2560
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง FTTx จำนวน 5 รายการ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ลบบภ.2.2(นม.)/176
ลงประกาศ 21 มี.ค.2560
จัดซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTEรุ่น ZT-ZXA10-C320-10G-GTGH      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,965 คน
(Since 9 February 2016)