ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./224/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:21
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./223/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:20
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง (1177) จำนวน 67 อัตรา ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./222/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 8 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./221/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:15
ประกาศแผนการจัดหาปี 2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคาระห์ ชส.อโศกดินแดงของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./220/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 18:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/440/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 17:57
ประกาศงานจ้างเหมาวางสาย Optic ติดตั้ง FTTx. จำนวน 89 เลขหมาย พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วีแลนด์ อินเตอร์เน็ต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/439/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 17:56
ประกาศงานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx. จำนวน 82 วงจร พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาร้อยเอ็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วิภาพร เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/438/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 17:55
ประกาศงานจัดซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม ของศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กนกนภาปิโตรเลียม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/437/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 17:54
ประกาศงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทองทิพย์เทเลคอม 101  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/SCM/436/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 17:53
ประกาศงานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx. จำนวน 120 วงจร พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าสาขาโพนทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บี เอ็น ดี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.3/075/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:28
ซื้อ Modem ยี่ห้อ TP-LINK จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.3/074/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:27
จัดซื้อ ONU ZXHN F670W จำนวน 200 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2 (ชน.)/20/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:21
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้ง FTTx (ONU) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาชัยนาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/388/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:08
งานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง (ทองแดง) พื้นที่ศูนย์ติดตั้งและบำรุงรักษาที่ 2.3.1(5)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุ่นใจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0077/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:05
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Network Controller เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ของโครงข่ายบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/049 -2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:04
ซื้อสาย OPTIC Dropwire Round Type1F จำนวน 85,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/464       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดนีออน และสตาร์ทเตอร์ ของส่วนงาน ตบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์เคหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/463       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าเก็บขยะมูลฝอย ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเทศบาลเมืองธัญบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0080/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:48
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายหลบแนวการก่อสร้างสะพานกลับรถ เส้นทางถนนรุ่งประภา บริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ชส.บางกรวย นนทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า จึ แอนด์ เอ็น ซี วาย เค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภปล./       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:24
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 18     ผู้ได้รับการคัดเลือก ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมบัญชีกลาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/462       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องประชุม ของส่วนงาน วบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ แอนด์ บี ลิเบอร์ตี้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/461       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 15:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ของส่วนงาน ขบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0022/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:57
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ช.0019/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:54
จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที งามวงศ์วาน (1177/1477) จำนวน 214 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ช.0018/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:53
จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที (TOT Contact Center 1100) จำนวน 286 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/134       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:50
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 160,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/200/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:34
จัดจ้างแรงงาน ตามใบสั่งงานเลขที่ O.10058-08/313 งานยกระดับคอบ่อพัก เพื่อเปลี่ยนเฟรมและฝาบ่อ MH# บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ใกล้ทางเข้าห้างบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พสิษฐ์ การโยธา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/305/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:32
ซื้อสาย OFC/SM/DW-R/FRPE 1F (ธรรมดา) จำนวน 79,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษํท พี.ยู.บี แอคเชสชอรี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/199/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:31
จัดจ้างแรงงานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์-วัดขุนสมุทรจีน ตามใบสั่งงานเลขที่ C.62.10063.5753     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรภัทรรุ่งเรือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/304/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:31
ซื้อ MODEM AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Nas Router "TOTOLINK" จำนวน 200 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/303/62       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:30
ซื้ิอ SDP FTTX (A) IN CLOSURE 12F DROP จำนวน 58 ตู้     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019