ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-778       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:31
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 ม.รื้อถอน OFC 12F ยุ้งทลาย-อบต.บ้านดอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-777       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:25
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 650 เมตร ปรับปรุง OFC 12F OLT ต.บ้านโข้ง MSDP#004-SDP#4 ม.4 บ้านเขากระจิว     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-776       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:24
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F OLT บ้านดอน SR769331     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/895       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:24
งานจัดซื้ออุปกรณ์ GPON Card ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 143 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-775       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:23
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 450 เมตร ปรับปรุง OFC 12F ย้ายอาคารของสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุพรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-774       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:21
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 800 เมตร,รื้อ 800 เมตร,ปรับปรุง OFC 12F ชส.วังหว้า OFCCC#008-SDP 11     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-773       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:20
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 24F จำนวน 9000 ม.รื้อถอน OFC 24F (ส่วนที่ 2) เส้นทางชุมสายบางปลาม้า-ชุมสายบางสาม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-772       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:19
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F OFCCC#003-SDP#081 บ้านนาป่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-771       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:17
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F OLT บ้านดอนกำยาน-MSDP002#4 ม.7 ดอนกุ่ม SR699422     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-770       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:15
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 24F จำนวน 9000 ม.รื้อถอน OFC 24F (ส่วนที่ 4) เส้นทางชุมสายบางปลาม้า-ชุมสายบางสาม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-769       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:07
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 24F จำนวน 9000 ม.รื้อถอน OFC 24F (ส่วนที่ 1) เส้นทางชุมสายบางปลาม้า-ชุมสายบางสาม     ผู้ได้รับการคัดเลือก นาย ปิยะพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/84/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:05
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายทรู BGC RCU-09, KGC RCU-12     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยมาศ แอร์ เซอร์วิสและเอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/925       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Optic Dropwire Round Type 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/415       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำสปริงเคิลดื่มขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/414       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 1839 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/617.01 ลว.18 ก.ค.62       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:45
จัดจ้างซ่อมมอเตอร์คอยล์ร้อน บบน.3.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก ซี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.079/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:39
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดทำบู๊ธ สำหรับใช้ในงานกิจกรรมออกบู๊ธ ในพื้นที่ บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.วารุณี สมบัติทิพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/204       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:33
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 41 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำดื่มมาตรฐานต้นแบบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/187       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:31
ซื้อกรวยกระดาษ สำหรับดื่มน้ำ และซื้อถุงพลาสติก สำหรับใส่อุปกรณ์ ONU/ACCESS PONT/IPTV และสินค้าอื่นๆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเจ้ไน้ พลาสติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/186       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:28
ซื้อกระดาษความร้อนสำหรับเครื่องคิว รุ่น BLACK จำนวน 20 ม้วน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-768       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:08
ซื้อ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router DIR1251 จำนวน 200 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-767       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:07
ซื้ออุปกรณ์ ONU 2 Port รุ่น F612 จำนวน 100 ชุด เพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/701/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:01
ซื้อ ONU F612+ Wireless Router DIR1251 =140st. และ Wireless Router DIR1251=50st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-766       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 09:01
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานย้ายอุปกรณ์จุดติดตั้งเครื่องปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตโครงการเน็ตประชารัฐไปจุดติดตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเงิน ม.2 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-765       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:59
จ้างบุคคลภายนอกช่วยขายเลขหมาย FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดติดตั้งเลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวสุดาวดี คนบุญ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-764       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:57
ซื้อสายไฟ DIY ยาว 2 หลา จำนวน 1,700 อัน ใช้งานติดตั้งแผ่นอุปกรณ์ปลายทางเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/246072019       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:49
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/245072019       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:49
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/244072019       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:48
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic อัครยา แมนชั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/811       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 08:45
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F670L-OFTK จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/115/2562       ลงประกาศ 21 ก.ค.2562 11:35
จัดซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษิท เทศ แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 68,480.00 บาท รวมภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว  

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,430 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019