หน้าหลัก

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
     

ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส"
โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที

ประกาศล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(สค.)/60-05
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTx รุ่น ZT-ZXA10-C320-10G จำนวน 1 Set      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(นศ.)/17
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ONU HUAWEI HG8310M จำนวน 100 ชุดจำหน่ายให้ลูกค้าโปรโมชั่นลูกค้า บบบภ.4.2(นศ)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(นศ.)/16
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ONU HUAWEI HG8310M จำนวน 100 ชุดจำหน่ายให้ลูกค้าโปรโมชั่นลูกค้า บบบภ.4.2(ทส)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/31/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จ้างเหมาติดตั้ง OFC ขนาด 12F (ARMOURED) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการแขวนสาย ระยะทาง 14,645 เมตร โครงการประชารัฐ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(นศ.)/15
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ซื้อ ROUTER WIRELESS EDIMAX AC750 100 ชุด จำหน่าวยให้ลูกค้าตามโปรฯ บบบภ.4.2(ทส.)      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/48/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จัดซื้อ ZHONE รุ่น ZNID-GPON -2426A-NA      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/47/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จัดซื้อ ONU FIBER HOME รุ่น AN5506-04-BG เพื่อให้บริการลูกค้า FTTX      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(ตก.)/9/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จ้างหมาติดตั้ง/ย้ายโทรศัพท์,ADSL,IP-VPN,FTTx      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พล.)/015
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE - ZXHN F600W GPON CPE ONU:1xGPON จำนวน 50 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ศูนย์บริการลูกค้าสาขาริมน้ำ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ฉช.)/
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ AC750 MULTI-FUNCTION BR-6208AC จำนวน 100-st เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า ที่ขอใช้ FTTx Fiber2u ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พล.)/014
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ ZTE - ZXHN F600W GPON CPE ONU:1xGPON จำนวน 50 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ศูนย์บริการลูกค้าสาขาพิษณุโลก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/027/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
เช่าเครื่อง FUSION SPLICING MACHINE ศูนย์ระบบสื่อสารข้อมูลอุดรธานี      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/026/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
เช่าเครื่อง FUSION SPLICING MACHINE ยี่ห้อ EXFO ศูนย์ปฎิบ้ติการตอนนอกอุดรธานี      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/27/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ OLT GPON FOR FTTx ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set ใช้งาน ชส.แม่คะ      
ดาวน์โหลด     

   
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชม.)/26/2560
ลงประกาศ 24 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ ZTE OLT GPON FOR FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 Set ใช้งาน ชส.ในฝัน 4      
ดาวน์โหลด     


หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
           17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   

 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,976 คน
(Since 9 February 2016)