ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 Download
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ลงประกาศ
  Username:
  Password:
 
 

ประกาศe-Auctionล่าสุด
Latest Announcements


หน้าที่   [1]   2   
   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 200/ป.0001/2560
ลงประกาศ 20 มี.ค.2560
จ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 19 เม.ย. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0005/2560
ลงประกาศ 14 มี.ค.2560
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.4.2 จำนวน 22 คน กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 28 มี.ค. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ บบน.2.2.2/029
ลงประกาศ 6 มี.ค.2560
จัดซื้ออุปกรณ์ชุมสายเพื่อให้บริการโทรศัพท์,FTTx,Metor LAN ภายในสุวรรณภูมิ (Access Switch 24 Ports) กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 27 มี.ค. 2560  ณ  
รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0007/2560
ลงประกาศ 1 มี.ค.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางชุมสายโทรศัพท์บึงเนียม ม.8 – ชุมสายโทรศัพท์บ้านดอนบม, เส้นทางชุมสาย โทรศัพท์บ้านดอนบม – ชุมสายโทรศัพท์บ้านเหล่านาดี และเส้นทางชุมสายโทรศัพท์บ้านฝาง – ชุมสายโทรศัพท์หนองแก จังหวัดขอนแก่น กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 24 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ B02/ป.0004/2560
ลงประกาศ 1 มี.ค.2560
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ HOOK BOLTS จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 21 มี.ค. 2560  ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0006/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง ที่ ชุมสายคำเขื่อนแก้ว - ชุมสายช่องเม็ก แและ ชุมสายตระการพืชผล - ชุมสายเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 16 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0005/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 เส้นทาง ที่ ชุมสายกันทรารมย์ - ชุมสายน้ำเกลี้ยง แและ ชุมสายศรีสะเกษ - ชุมสายกันทรารมย์ และชุมสายศรีสะเกษ- ชุมสายอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 16 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0004/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง ที่ ชุมสายท่าตูม - ชุมสายชุมพลบุรี แและ ชุมสายสุรินทร์ - ชุมสายเมืองที จังหวัดสุรินทร์ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 15 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0003/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 เส้นทาง ที่ ชุมสายบุรีรัมย์ - บ้านหัวลิง แและ ชุมสายบุรีรัมย์ - ค่ายทหาร และ ชุมสายบุรีรัมย์ - คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 15 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0002/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 24F(AA) เส้นทางชุมสายปักะงชัย - ชุมสายสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 15 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 712/ป.0001/2560
ลงประกาศ 23 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง ที่ ชุมสายครบุรี - ชุมสายเสิงสาง แและ ชุมสายพิมาย - ชุมสายชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 15 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0010/2560
ลงประกาศ 22 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางชุมสายโทรศัพท์ห้วยสีทน – ชุมสายโทรศัพท์สหัสขันธ์ และเส้นทางชุมสายโทรศัพท์กาฬสินธุ์ – ชุมสายโทรศัพท์สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 14 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0009/2560
ลงประกาศ 22 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 48F เส้นทางชุมสายโทรศัพท์ยางสีสุราช – ชุมสายโทรศัพท์พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 14 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0008/2560
ลงประกาศ 22 ก.พ.2560
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางชุมสายโทรศัพท์เสลภูมิ – ชุมสายโทรศัพท์อาจสามารถ และเส้นทางชุมสายโทรศัพท์ธวัชบุรี – ชุมสายโทรศัพท์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 14 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     

   
 ประกาศe-Auction 
ครั้งที่ 711/ป.0006/2560
ลงประกาศ 22 ก.พ.2560
จ้างเหมาเปลี่ยนข่ายสาย OFC ที่ชำรุด ขนาด 24F เส้นทางชุมสายโทรศัพท์ภูเรือ – ชุมสายโทรศัพท์ด่านซ้าย จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา 14 มี.ค. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     


หน้าที่   [1]   2   
 

พัฒนาโดย: ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

ยื่นซอง/เอกสารวันนี้
( 25 มี.ค. 2560 )

ยื่นซอง/เอกสารพรุ่งนี้
( 26 มี.ค. 2560 )

Copyleft © 2010 - 2017 by TOT จำนวนผู้เข้าใช้  127,979 คน
(Since 9 February 2016)