ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:35
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:17
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:53
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ A02/ช.0001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:52
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 9,450,000 เมตร กำหนดยื่นเอกสาร 26 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0044/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 17:08
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม กำหนดยื่นเอกสาร 26 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 725/14/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:51
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN บริเวณถนนเจิมปัญญา - ถนนรัษฎา ชุมสายตรัง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน- ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0046/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:42
งานซื้อเครื่องมือ Dust Test Chamber จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 14:53
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั้วไป เลขที่ พภก.1/005/2562     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 13:35
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 25 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.012/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 11:24
งานจัดซื้อสายเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ย. 2562    ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0045/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 14:24
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ของเดิม ที่อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 1 จ.นครสวรรค์, อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 2 จ.นครสวรรค์ กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0042/2562       ลงประกาศ 11 พ.ย.2562 15:06
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมงานรื้อถอน จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.เชียงราย จ.ขอนแก่น และ จ.พิจิตร กำหนดยื่นเอกสาร 19 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2562       ลงประกาศ 11 พ.ย.2562 13:15
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคใต้ จำนวน 4 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/005/2562       ลงประกาศ 8 พ.ย.2562 15:28
ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 25 พ.ย. 2562    ห้องเสนอราคา ชั้น3 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0012/2562       ลงประกาศ 7 พ.ย.2562 14:33
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 14 แห่ง รวม 29 ชุด พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 19 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.011/2562       ลงประกาศ 7 พ.ย.2562 08:39
งานจัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 1,680,000 เมตร กำหนดยื่นเอกสาร 14 พ.ย. 2562    ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0041/2562       ลงประกาศ 22 ต.ค.2562 16:01
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 2 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน ที่ จ.สงขลา และ จ.สตูล กำหนดยื่นเอกสาร 31 ต.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.022/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:08
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 990,000 เมตรเข้าคลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/004/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:46
ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง (DROP WIRE) จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 29 ต.ค. 2562    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0040/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:38
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด กทม. และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 28 ต.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0039/2562       ลงประกาศ 8 ต.ค.2562 09:52
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ ห้อง TNEP ชั้น 6 ชส.นนทบุรี, ห้อง PCM ชั้น 2 ชส.ธัญบุรี, สถานีโทรคมนาคมบางมูลนาก R จ.พิจิตร, ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ชส.มหาสารคาม (เดิม), ห้องสื่อสัญญาณ ชส.สระบุรี จ.สระบุรี พร้อมรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 17 ต.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0011/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 16:51
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาชุมสายโทรศัพท์ปทุมวัน และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 15 ต.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0037/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 15:31
ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 6 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 ต.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0038/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 14:43
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 ต.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0003/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 15:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อข้อมูลบริการ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/733/ท.010/2562       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 16:00
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.)) กำหนดยื่นเอกสาร 11 ต.ค. 2562    ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0023/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 15:06
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมและเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชส.ลาดพร้าว 1 และ ชส.ลาดพร้าว 2 กำหนดยื่นเอกสาร 7 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0002/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 11:29
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SCOMS กำหนดยื่นเอกสาร 7 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0022/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:59
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ , ชุมสายโทรศัพท์หนองแขม กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/10/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 17:06
งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 232 คัด กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019