ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/12/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 10:57
จ้างเหมา (TURN KEY) รองรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เส้นทางถนนธรรมนูญวิถี ตั้งแต่แยกถนนราษฎร์ยินดี ถึง แยกถนนเสน่หานุสรณ์ ชุมสายหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดยื่นเอกสาร 30 ก.ค. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/221       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 09:23
งานจัดซื้อสาย OFC CABLE จำนวน 6 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 1 ส.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.006/2562       ลงประกาศ 9 ก.ค.2562 15:40
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 2,642,000 เมตร กำหนดยื่นเอกสาร 22 ก.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.006/2562       ลงประกาศ 9 ก.ค.2562 08:59
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 4 รายการเข้าคลังพัสดุ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 22 ก.ค. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.005/2562       ลงประกาศ 8 ก.ค.2562 17:34
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการเข้าคลังพัสดุย่อย สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 22 ก.ค. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 705/03/2560       ลงประกาศ 5 ก.ค.2562 16:35
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 29 แห่งของส่วนงานภายใต้สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง กำหนดยื่นเอกสาร 19 ก.ค. 2562    สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/314       ลงประกาศ 3 ก.ค.2562 15:26
งานจัดซื้ออุปกรณ์ประเภท BOLT และ DROPWIRE CLAMP จำนวน 16 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 ก.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0029/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค.2562 15:46
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์แจ้งวัฒนะ, ชุมสายโทรศัพท์ดอนเมือง กำหนดยื่นเอกสาร 11 ก.ค. 2562    ณ ห้อประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0008/2562       ลงประกาศ 28 มิ.ย.2562 16:17
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 14 แห่ง รวม 29 ชุด พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 9 ก.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0004/2562       ลงประกาศ 27 มิ.ย.2562 11:15
งานซื้ออุปกรณ์กีฬา (ทดแทน) จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 ก.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/303       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:11
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้ออุกรณ์สร้างข่ายสาย STRAIGHT JOINT, SDP,FIBER OPTICAL SPLITTRE จำนวน 9 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 18 ก.ค. 2562     ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/299       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย TANGENT ADSS/ARSS และPREFORMED DEAD END ADSS/ARSS จำนวน 7 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 5 ก.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/301       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:06
งานจัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 ก.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/11/2562       ลงประกาศ 21 มิ.ย.2562 08:56
ซื้อสาย S.M. OPTICAL FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 524,000 เมตร และS.M. OPTICAL FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 752,000 เมตร เข้าคลังพัสดุ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) กำหนดยื่นเอกสาร 2 ก.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0027/2562       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 15:52
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม ที่ห้องทำงาน อาคาร 1 และอาคาร 2 ศูนย์บริการข้อมูล ทีโอที คลองเตย กำหนดยื่นเอกสาร 3 ก.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0009/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 11:14
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด Split Type จำนวน 12 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0028/2562       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2562 15:57
จ้างจัดทำระบบเพื่อพัฒนาระบบงาน และ Application Software กำหนดยื่นเอกสาร 1 ก.ค. 2562     ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0003/2562       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2562 10:58
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อข้อมูลบริการ กำหนดยื่นเอกสาร 18 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0025/2562       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2562 15:20
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 18 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0024/2562       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2562 14:28
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ ห้องอุปกรณ์ชุมสาย ZTE MSAN ชั้น 3 ชส.ภาษีเจริญ,ห้องอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ชั้น 1 ชส.จรัญสนิทวงศ์, ห้องอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ชั้น 3 ชส.หนองแขม พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 18 มิ.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0023/2562       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2562 08:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชส.ลาดพร้าว 1 และ ชส.ลาดพร้าว 2 กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0002/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย.2562 15:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 200/ท.0002/2562 งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SCOMS กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.005/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย.2562 14:21
ซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 7 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 17 มิ.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0026/2562       ลงประกาศ 31 พ.ค.2562 13:42
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ อาคาร 1 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที, ชส.ตราด จ.ตราด กำหนดยื่นเอกสาร 14 มิ.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0023/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 15:06
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมและเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชส.ลาดพร้าว 1 และ ชส.ลาดพร้าว 2 กำหนดยื่นเอกสาร 7 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0002/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 11:29
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SCOMS กำหนดยื่นเอกสาร 7 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0022/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 15:59
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเศรษฐกิจ , ชุมสายโทรศัพท์หนองแขม กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/10/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 17:06
งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 232 คัด กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 (อาคารคลังพัสดุ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0019/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 15:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 3 แห่ง ที่ อาคารศูนย์บริการข้อมูล ทีโอที คลองเตย กำหนดยื่นเอกสาร 4 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ ฺB02/ท.0007/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 08:41
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 11 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0021/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 16:12
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ ห้อง Sever 3 ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,441 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019