ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่   1  2 [3]
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/3/2561       ลงประกาศ 2 ส.ค.2561 11:40
ซื้อสาย S.M. OPTICAL FIBER CABLE (ARSS) และ OFC. ACCESS SERVICE 12F. (ARMOURED DW TW) รองรับงานสร้างข่ายสาย ODN ในพื้นที่ ภ.4 จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0022/2561       ลงประกาศ 31 ก.ค.2561 09:36
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จำนวน 133 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0006/2561       ลงประกาศ 24 ก.ค.2561 16:09
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 31 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 0-2-575-5818  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0005/2561       ลงประกาศ 20 ก.ค.2561 16:02
ซื้อสาย FR-PE INSULATION JUMPER WIRE จำนวน 1 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0006/2561       ลงประกาศ 20 ก.ค.2561 15:52
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ DROP WIRE CLAMP และ HEAT SHRINKABLE TUBE จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.006/2561       ลงประกาศ 13 ก.ค.2561 10:47
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ภ.4/002/2561       ลงประกาศ 10 ก.ค.2561 15:06
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ ภ.4 วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ภ.4/001/2561       ลงประกาศ 10 ก.ค.2561 14:13
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery แบบ Sealed Type จำนวน 4 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0007/2561       ลงประกาศ 9 ก.ค.2561 15:18
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารชุมสายโทรศัพท์และชุมสาย RSU พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 7 แห่ง จำนวน 16 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 0-2-575-5818  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0004/2561       ลงประกาศ 5 ก.ค.2561 14:11
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท STRAIGHT JOINT CLOSURE จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0003/2561       ลงประกาศ 4 ก.ค.2561 10:41
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท SDP/ODP AERIAL IN-LINE CLOSURES FOR FTTX จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 ก.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0002/2561       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2561 10:06
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ HOOK BOLTS จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.003/2561       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2561 16:41
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ท.0001/2561       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2561 15:02
จัดซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE 12F.(ARSS) จำนวน 3,536,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.004/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 11:56
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 28 แห่ง 56 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.003/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 11:53
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 23 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.002/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 11:46
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 40 แห่ง 51 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.003/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 09:45
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 มิ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่   1  2 [3]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019