ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่   1 [2] 3 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.016/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 12:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 15 แห่ง จังหวัดขอนแก่น วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.012/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 12:02
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.007/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 14 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.006/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:19
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.011/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:17
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.010/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:15
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.009/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:10
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 11 แห่ง จังหวัดหนองคาย วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.008/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:07
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดอุดรธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.015/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:38
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 12 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.014/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดนครพนม วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.013/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:34
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 10 แห่ง จังหวัดสกลนคร วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0012/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 09:45
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 20 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/กนบ./662 ลว.21 ส.ค. 61       ลงประกาศ 27 ก.ย.2561 13:05
งานจ้างบริการวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 30 Gbps จาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ระยะเวลา 1 ปี วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม puttichc@tot.co.th /โทร. 0-2575-6930  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/6/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 16:27
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 53 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2561       ลงประกาศ 24 ก.ย.2561 10:21
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier แบบ Switch mode จำนวน 23 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/200/ท.0004/2561       ลงประกาศ 24 ก.ย.2561 08:54
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบใบแจ้งหนี้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile จำนวน 2 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม wanchale@tot.co.th /โทร. 0-2505-2836  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/4/2561       ลงประกาศ 20 ก.ย.2561 15:34
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.005/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561 15:11
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 21 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/200/ท.0003/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561 14:07
งานจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Marleting Analytic Tools) วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม somwungl@tot.co.th /โทร. 0-2505-2867  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ป.0029/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย.2561 14:11
ซื้อ Software สำนักงาน วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0002/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561 15:00
เช่าใช้บริการเครื่อง จีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมระบบบริหารจัดการให้กับรถยนต์ ของส่วนงานภายใต้สังกัดสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 และส่วนกฎหมายภูมิภาคที่ 3 จำนวน 472 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม charinth@tot.co.th /โทร. 0-5393-3131  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0001/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561 14:54
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 16 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561 11:05
งานจ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนแบตเตอรี่จำนวน 16 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ส.ค.2561 09:46
จ้างเหมาเพื่อปฏิบ้ัติงานด้านช่าง ภายใต้ ตบน.2.2 จำนวน 6 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม sakdaj@tot.co.th /โทร. 0-2574-8588  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0001/2561       ลงประกาศ 23 ส.ค.2561 11:08
งานจ้างขยาย Disk Storage เพื่อทดแทนงานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข Storage ของระบบใบแจ้งหนี้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม siriluck@tot.co.th /โทร. 0-2505-2874  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0010/2561       ลงประกาศ 16 ส.ค.2561 15:53
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ห้อง SPC.1 ชั้น 2 ชส.ดอนเมือง พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0009/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561 17:57
ซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 8,364,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0008/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561 16:23
จัดซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE 12F.(ARSS) จำนวน 5,080,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.019/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561 16:03
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบบัญชีการเงิน และการบริหารทรัพยากร (SAP) วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0007/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561 14:45
ซื้อสาย DROP WIRE 0.5 ตีเกลียว จำนวน 1 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.006/2561       ลงประกาศ 3 ส.ค.2561 15:28
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ (ครั้งที่ 2) วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ส.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่   1 [2] 3 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019