ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0004/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:45
งานซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ1.S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS) จำนวน 1,100,000 เมตร/2.S.M OPT.FIBER CABLE 24F(ARSS) จำนวน 508,000 เมตร/3.S.M OPT.FIBER CABLE 48F(ARSS) จำนวน 40,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.006/2562       ลงประกาศ 4 ก.ค.2562 14:40
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 2,642,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 2 ก.ค.2562 16:06
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 15 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.006/2562       ลงประกาศ 2 ก.ค.2562 15:16
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 4 รายการเพื่อเข้าคลังพัสดุ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 2 ก.ค.2562 15:10
งานจ้างเหมาสร้าง OFC เพื่อทำ Ring Loopในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 4 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.005/2562       ลงประกาศ 2 ก.ค.2562 14:29
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุย่อย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0005/2562       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 11:53
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของ สก. จำนวน 76 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 11:18
จัดซื้อสาย OFC Cable จำนวน 6 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/12/2562       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2562 14:52
จ้างเหมา (Turn Key) รองรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เส้นทางถนนธรรมนูญวิถี ตั้งแต่แยกถนนราษฎร์ยินดี ถึง แยกถนนเสน่หานุสรณ์ ชุมสายหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 09:35
งานจัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย STRAIGHT JOINT,SDP,FIBER OPTICAL SPLITTER จำนวน 9 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2562 11:20
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 29 แห่งของส่วนงานภายใต้สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 10:17
งานซื้อสาย Optic Drop Wire จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/11/2562       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2562 10:01
งานซื้อสาย S.M. Optical Fiber Cable (ADSS) จำนวน 524,000 เมตร และ S.M. Optical Fiber Cable (ARSS) จำนวน 752,000 เมตร เข้าคลังพัสดุ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0025/2562       ลงประกาศ 29 พ.ค.2562 10:08
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม phakamas@tot.co.th /โทร. 0-2505-2877  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0003/2562       ลงประกาศ 29 พ.ค.2562 10:00
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อข้อมูลบริการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 มิ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.005/2562       ลงประกาศ 28 พ.ค.2562 11:12
ซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 7 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 31 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 11:25
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน (ฉบับปรับปรุง) วันปิดรับข้อคิดเห็น 16 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0003/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 11:39
งานจ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 5 คัน (5 เส้นทาง) (จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thubthim@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/10/2562       ลงประกาศ 7 พ.ค.2562 16:39
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 29 เม.ย.2562 13:27
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 2 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.004/2562       ลงประกาศ 26 เม.ย.2562 15:33
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 18 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 2 พ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0015/2562       ลงประกาศ 4 เม.ย.2562 15:09
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 35 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 เม.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม ratchanw@tot.co.th /โทร. 0-2505-2838  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/9/2562       ลงประกาศ 3 เม.ย.2562 10:47
ซื้อสาย S.M. OPTICAL FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 808,000 เมตร และS.M. OPTICAL FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 580,000 เมตร รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 เม.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.003/2562       ลงประกาศ 25 มี.ค.2562 16:35
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 16:54
เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0005/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 14:27
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0006/2562       ลงประกาศ 19 มี.ค.2562 10:19
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0003/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 15:45
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0002/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 15:37
งานซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,607,000 เมตร จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/7/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 14:32
งานจ้างเหมาติดตั้ง MAIN BATTERY แบบ VENTED TYPE และ แบบ SEALED TYPE จำนวน 16 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0004/2562       ลงประกาศ 18 มี.ค.2562 10:34
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 มี.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,632 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019