ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(นพ.)/18/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 13:45
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสร้างข่ายสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อพฒ./007       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:13
จ้างบำรุงรักษาพร้อม License ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในฯ เพื่อให้บริการแก่บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) โครงการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.131/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:06
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5188 จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.130/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:05
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5187 จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.129/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:04
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5191 จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.128/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:03
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5190 จำนวน 4 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.127/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:02
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5193 จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.126/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:01
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5192 จำนวน 4 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.125/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 11:00
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5195 จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.124/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:59
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานเลขที่ C.61.10062.5116 จำนวน 7 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ขบบภ.5.1(ฉช.)/97       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:31
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมวางระบบภายใน ให้กับโรงเรียนเทศบาล2 (พระยาศรีสุนทรโวหาร) โดยวิธีตกลงราคา ภายในพื้นที่ บบภ.5.1(ฉช)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ขบบภ.5.1(ฉช.)/94       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:25
จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 65 จุด จ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC จำนวน 3 จุด และจ้างเหมาติดตั้ง RACK 6U จำนวน 3 จุด โดยวิธีตกลงราคา ภายในพื้นที่ บบภ.5.1(ฉช)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อพฒ./006       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 10:04
ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการบริษัท ธนาชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/031/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 09:41
ซื้อ ONU ZXHN-F670WT ZTE จำนวน 110 ตัว เพื่อใช้ติดตั้งให้บริการ FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาแจ้งวัฒนะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/003       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 09:03
จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ฯการติดตั้ง Fiber 2U ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (ลบ.)/39/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 08:55
ซื้ออุปกรณ์ ZT-ZXA10-C320-10G พร้อม Cabinet จำนวน 1 STสถานที่ OLT บ่อทอง เลขที่ใบสั่งงาน C.61.UBL00.0010       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1 (รอ.)/0067/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 08:26
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC ตามภารกิจของบริษัท NBN ในช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 12 ใบสั่่งงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.2 (รย.)/ 138/61       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 16:15
ซื้ออุปกรณ์ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612=150 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXA10- F822-8V=2 ตัว, Wireless AC1200 ยี่ห้อ Dlink รุ่น 825H1=200 ตัว เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/048/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:56
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 10 รายการ งานสร้างข่ายสาย OFC โครงการขยายข่ายสาย FTTx ชส.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/047/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:53
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 6 รายการ สำหรับงานตรวจแก้ ปรับปรุง บำรุงรักษาประจำวันกองงานตรวจแก้ ติดตั้ง โครงข่าย ODN,FTTx,OFC ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดเชียงใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/61033       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:50
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่จ.ตราด ระยะทางรวม 20,200 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/046/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:49
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 10 รายการ งานสร้างข่ายสาย OFC โครงการขยายข่ายสาย FTTx ชส.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(ตร.)/61032       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:45
จัดซื้อ สายเคเบิล OFC FOR ACCESS SERVICE 6F (ARMOURED DW.TW) 16,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./132/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:29
งานจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการวัดระดับการให้บริการของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:08
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่USOงวด3 หมู่4, รร.บ้านศรีทองสามัคคี, หมู่8,ฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:07
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่USOงวด3 รร.บ้านใหม่หนองยาง ต.บ่อถ้ำ,ฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:06
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่USOงวด3 หมู่16, หมู่17,ฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 15:04
จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่USOงวด3 หมู่11, หมู่18, รร.บ้านวังตาช่วย,ฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(กพ.)/       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 13:58
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการตลาดจำนวน3อัตราระยะเวลา2เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0066/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:41
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ ในพื้นที่ น.3 ไตรมาส 3/2561 จำนวน 3 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/206/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:19
จัดจ้างติดตั้ง ย้าย DW FTTx และ ADSL โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019