ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.1.1.1/7       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:01
จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อให้บริการลูกค้า       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/212/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 14:54
จัดซื้ออุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/294/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 14:47
เช่าเครื่องมือช่าง Micro OTDR ยี่ห้อ Anritsu/Japan รุ่น MTZ (Mainframe) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน ใช้ประจำศูนย์บริการแม่ริม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/293/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 14:35
เช่าเครื่องมือช่าง Micro OTDR ยี่ห้อ Anritsu/Japan รุ่น MTZ (Mainframe) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน ใช้ประจำศูนย์บริการสันกำแพง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(บก.)/715       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 14:00
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตอนนอก SDP FTTx(A)IN-LINE CLOSURE 12F 1*8 SC/APC จำนวน 50 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (สบ.)/052-2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 13:36
ซื้ออุุปกรณ์ชุมสายตัดถ่ายชุมสายวิหารแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ชม.)/292/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:48
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม 64 Port VOIP Subscriber Board ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 5 รายการ spare part ใช้งานที่ชุมสายเชียงใหม่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/134/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:26
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 50 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/133/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:25
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ ดอนสัก จำนวน 40 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/132/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:24
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ ไชยา จำนวน 100 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/131/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:18
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ บ้านนาสาร จำนวน 50 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/130/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:17
Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router. (DIR825) ให้ศูนย์ฯ บ้านนาสาร จำนวน 100 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/129/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:15
F612 GPON ONU CPE , 2GE , 1FXs ให้ ศูนย์ฯ ไชยา จำนวน 100 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/068       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:14
งานซื้อ SDP เพื่อรองรับการตัดถ่าย ADSL/Fixline และรองรัการให้บริการ FTTx ลูกค้าใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/128/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:13
F612 GPON ONU CPE , 2GE , 1FXs ให้ ศูนย์ฯ บ้านนาสาร จำนวน 100 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (สฎ.)/127/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:08
F612 GPON ONU CPE , 2GE , 1FXs ให้ ศูนย์ฯ บ้านนาสาร จำนวน 40 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/292       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 11:04
ซื้อเครื่องมือ WIFI-LAN TESTER จำนวน 1 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(พย.)/03/2561 (ซ.)       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 10:09
ซื้ออุปกรณ์ Access Point Outdoor จำนวน 30 Set , 1.2 ซื้ออุปกรณ์ Access Point Indoor จำนวน 20 Set เพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการ TOT Easy Wi-Fi ของเทศบาลเมืองพะเยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0033/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 10:04
ซื้ออุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนเหตุเสียอุปกรณ์การกำลัง (MPAS) ยี่ห้อ PEMON จำนวน 4 รายการ (106 แห่ง)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0024/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 09:46
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และ งานด้านการตลาด จำนวน ๗ อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ลป.)/522       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 09:45
ซื้ออุปกรณ์ ONU huawei รุ่น TCHG8145V 4 port เพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ FTTX - REVO / up speed จำนวน 40 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/291       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 17:19
ซื้อ ZTE/ZXHN-F660WT จำนวน 290 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/032/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 17:18
ซื้อ Fusion Splicing Machine จำนวน 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.4.1/011       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 16:00
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมงานรื้อถอน จำนวน 2 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/014/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.1(นค.)/787       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:37
ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ZTE F-660WT       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/014       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:36
ซื้อ ZyXEL AMG1302-T10B Wireless N ADSL2+4-port จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0067/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC เพื่อการขยายให้บริการบรอดแบนด์ ไตรมาส 3/2561 พื้นที่ บน.2.1 เฟส 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/037/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:35
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/036/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:34
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(สท.)/035/2561       ลงประกาศ 31 ต.ค.2561 15:33
จ้างเหมาสัญญาณเคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วในพื้นที่ชายขอบ(ZONE C+) จังหวัดสุโขทัย งวดที่ 2ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019