ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0062/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 11:28
ซื้อ Software ขยาย SHLR Table อุปกรณ์ชุมสายยี่ห้อ Huawei       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.1.1/ซ.010/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:57
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง /ตรวจแก้ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.4.1.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 จำนวน 130 Set ปบบน.4.1.1/181 ลว.1 พย.61       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.2(ฉบ.)/008/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:49
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 จำนวน 160 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/294       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:26
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และ ตัดถ่าย ADSL ชส.บุไทร อ.วังน้ำเขียว ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สบบภ.2.2(นม.)/293       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:13
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิล OFC 12F ARSS รองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL อ.บัวลาย ตามภารกิจ NBN ไตรมาส 1-2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/071/61       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:05
จ้างเหมาสร้างข่ายสายOFC Optic เน็ตชายขอบ Zone C+ บ้านก้อจอก จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/070/61       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:02
จ้างเหมาสร้างข่ายสายOFC Optic เน็ตชายขอบ Zone C+ บ้านแม่หว่างบน จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/069/61       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 10:00
จ้างเหมาสร้างข่ายสายOFC Optic เน็ตชายขอบ Zone C+ บ้านแม่จ๋อง จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ลพ.)/068/61       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 09:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสายOFC Optic เน็ตชายขอบ Zone C+ บ้านผาต้าย จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/069       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 09:46
งานจ้างเหมานิติบุคคลติดตั้ง FTTxจำนวน 170 เลขหมาย ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/61/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 09:23
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ HUNWEI รุ่น HG 8546M จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปล.49/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 08:58
งานจัดซื้อหมอนผ้าห่ม ตราสัญลักษณ์ TOT จำนวน 1,500 ใบ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปล.48/2561       ลงประกาศ 2 พ.ย.2561 08:55
งานจัดซื้อน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ TOT จำนวน 10,000 โหล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนภ.4/-       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 17:31
ซื้ออุปกรณ์ SDP FTTX(A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 รองรับแผนงานย้ายชุมสายโทรศัพท์นครศรีธรรมราชออกจากศูนย์ราชการหลัก จำนวน 2,487 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบบภ.5.2(รย.)/384       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 17:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายสังขฤกษ์ C61YBF000151       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/418/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 17:18
ซื้ออุปกรณ์ Smate Gateway รองรับการติดตั้ง Safelog@R2 Authentication       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(สร.)/417/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 17:16
ซื้อตู้ SDP รองรับการติดตั้งโครงข่าย ODN FTTx โครงการ NBN ไตรมาส 1-2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.3/052/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 17:06
ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเลขหมาย FTTX       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/42/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:37
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN F612 เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้ง FTTX       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.5.1(จบ.)/41/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:35
จัดซื้ออุปกรณ์ wi-fi router รุ่น A3002RU เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้ง FTTX       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พช.)/095/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:26
ซื้ออุปกรณ์ Switch+SFP 10 GB 40 Km งานโครงการ USO โซน C+       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พช.)/094/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:23
ซื้ออุปกรณ์ Switch+SFP 10 GB 40 Km งานโครงการ USO โซน C+       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พช.)/093/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:20
ซื้ออุปกรณ์ SFP Modul,Atten และสายPatch Cord งานโครงการ USO โซน C+       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.139/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:19
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ เครื่องมือตัดต่อสาย(MODULE) 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.138/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:18
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า220V 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.137/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:15
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการ เครื่องเจียระไนมือถือ4นิ้ว 1 ST.,เครื่องยนต์สูบน้ำแบบจุ่ม3นิ้ว 3 ST.,สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ 22มม. 2 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.136/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:14
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER(FTTx) 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.135/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:12
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ PON POWER METER FOR FTTX 2 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.134/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:11
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ MICRO OTDR 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.133/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:09
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ OTDR FOR FTTX(4 WAVELENGTHS) 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.132/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 15:05
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวดงาน 12) ของงบลงทุนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ FUSION SPLICING MACHINE 3 ST.       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019