ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/028       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 07:40
จัดซื้ออุปกรณ์ UPGRADE UPLINK OLT 1GE เป็น 10GE       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0037/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 16:00
ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.495/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 14:21
จ้างเหมานิติบุคคลงานรับชำระเงินศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาย่อยซีเคพลาซ่า ระยอง 2 อัตรา และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาย่อย สถานีน้ำมัน ปตท.สะพานสี่ แหลมฉบัง 3 อัตรา จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.496/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 14:12
จ้างเหมานิติบุคคลบริการงาน Dispatcher จำนวน 24 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.494/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 14:04
จ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อมโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ิิB02/ฉ.0115/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 13:41
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมงานรื้อถอนเคเบิล เพื่อทดแทนท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและข่ายสายเคเบิลเดิมฯ ชส.ธัญบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0106/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 13:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx ระยะที่ 2 ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษมและชุมสายโทรศัพท์พหลโยธิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วภก.2/497       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 10:56
งานซื้ออุปกรณ์ชุมสาย OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทดแทนชุมสาย SPC เดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 10 ชุมสาย พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0112/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 07:44
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ จำนวน 18 ชุมสาย ในพื้นที่ บน.3.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0111/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 07:41
จ้างเหมาสร้าง LOOP OFC เพื่อรองรองรับการให้บริการบรอดแบนด์ ชุมสายโทรศัพท์สำราญราษฎร์ ชุมสายโทรศัพท์คลองเตย ชุมสายโทรศัพท์ทุ่งมหาเมฆ ชุมสายโทรศัพท์ถนนตก ชุมสายโทรศัพท์สรุวงศ์ และชุมสายโทรศัพท์ตรอกจันทน์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0107/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 07:02
จ้างเหมาสร้างโครงข่าย ODN เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCพร้อมงานตัดถ่ายและรื้อถอน ชุมสายดาวคะนอง ในพื้นที่ บน.3.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0110/2562       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 16:05
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 50 เส้นทาง เพื่อรองรับการให้บริการบรอดแบนด์ ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./61       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 15:48
งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าภาคราชการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0022/2562       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 14:39
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วยบริหารธุรกิจสื่อสารไร้สาย(บธส.) จำนวน 3 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.513/2562       ลงประกาศ 24 ก.ย.2562 09:55
จัดซื้อเครื่องมือ FUSION SPLICING MACHINEจำนวน 6 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0077/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:05
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Network Controller เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ของโครงข่ายบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0022/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:57
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:32
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนป่าโทน พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:28
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนศรีสรรเพชญ์ พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0076/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 17:07
งานซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 34 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0021/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:42
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0114/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:32
ซื้ออุปกรณ์ 10-Gpbs Switch 48 Ports ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายราษฎร์บูรณะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/027       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
ซื้อ TP-link EC230-G1 Wireless AC1350 จำนวน 250 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/733/ท.010/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:28
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.))       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0101/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับเลขหมายบนเคเบิลทองแดงขึ้น IP Phone       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0100/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:21
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC ขยายให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0102/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง รองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ชุมสายดอนเมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0109/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:05
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.3.3 เพื่อทดแทนชุมสายที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0105/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และตัดถ่ายเลขหมายพร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชส.สาธุประดิษฐ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./60       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:06
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบ โครงการ Wi-Fi at Branch เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0026/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 09:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC) พื้นที่จังหวัดตาก       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019