ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0001/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 15:25
งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0028/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 14:16
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0001/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 14:06
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (อนฐ.) จำนวน 5 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ค.001/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 11:56
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ทำงานของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./67       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 09:52
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้บริการกับ การยาสูบแห่งประเทศไทย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./66       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 09:40
งานเช่าอุปกรณ์และวงจรสื่อสาร สำหรับโครงการจัดเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้บริการกับ การยาสูบแห่งประเทศไทย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.009/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 09:30
ซื้ออุปกรณ์ Dual Band Wireless LAN Router AC 1200 จำนวน 36,000 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ท.0011/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 16:47
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาชุมสายโทรศัพท์ปทุมวัน และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0079/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 15:18
งานซื้ออุปกรณ์ประกอบ Local Network ยี่ห้อ Cisco และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค จำนวน 4 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0126/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 15:11
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ภายใต้ บน.2.1 จำนวน 9 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0038/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 14:41
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 1 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0078/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 14:39
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ชส.บางนา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0122/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 07:43
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ชุมสายลาดพร้าว 2 ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับแผงาน Replace ชุมสาย SPC พร้อมตัดถ่ายเลจขหมาย และรื้อถอนเคเบิลทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0121/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 07:42
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ ในพื้นที่ บน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0124/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 07:40
งานจัดซื้อ OLT/CARD XGPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 5 แห่ง       
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0119/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 07:38
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/MDU/OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Replace SPC) ชส.อินทามระ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0116/2562       ลงประกาศ 1 ต.ค.2562 07:04
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 10 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับแผนงานขยายบริการบรอดแบนด์ ปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0023/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 14:12
งานซื้ออุปกรณ์ Server & Storage สำหรับรองรับการจัดทำระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Hybrid Cloud Node เพื่อรองรับการให้บริการด้าน Digital Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0023/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 14:02
จ้างบำรุงรักษาระบบ Core Security       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./62/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 12:03
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Authentication สำหรับโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการกรมชลประทาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./63       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 10:47
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการเครือข่าย โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ รปฒ.2/005/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 10:44
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบเหตุขัดข้อง สำหรับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปสท./1156 ลว.25 กย. 62       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 10:42
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคม ชุมสายโทรศัพท์ขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0033/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 09:38
จ้างพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี 2563 จำนวน 170,000 เล่ม และ ไดอารี่ ประจำปี 2563 จำนวน 8,500 เล่ม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0117/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 08:39
ซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ Huawei โครงการ Replace ชุมสาย SPC บางพลัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0118/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 08:15
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 9 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0017/2562       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 14:37
จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อสอบทานบัญชี แยกประเภทสำหรับปี ๒๕๖๒ และสำหรับปี ๒๕๖๓       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0030/2562       ลงประกาศ 27 ก.ย.2562 09:09
ซ์้อ Dual Band Wireless LAN Router AC1200 จำนวน 8,910 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0029/2562       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 13:49
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ Huawei จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./62 ลว. 26 ก.ย. 62       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 11:33
งานเช่า SIM CARD 3G VPN จำนวน 1,364 เลขหมาย สำหรับโครงการเช่าใช้วงจรระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกับ การประปานครหลวง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.1/137       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 11:00
งานจ้างติดตั้งวงจร Fiber 2U (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่ บบบน.2.2.1(บน) จำนวน 300Ports       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019