ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/010       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:34
ซื้อ IFDT SC/APC 12F ADAPTOR จำนวน 100 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(ลย.)/์NBN/2182/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:23
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Splitter 1:8 จำนวน 553 ตัว ใช้งานตัดถ่าย XDSL/Wi-net (งาน NBN ไตรมาส1-2) ประจำส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(ลย.)/์NBN/2181/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:20
งานจัดซื้อ CRAD GPON จำนวน 5 PC และ Module GPON จำนวน 2 PC งานสร้างข่ายสาย NBN ไตรมาส 3 ประจำส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0032/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:08
จ้างเหมาขยายและปรับปรุง โครงข่ายสื่อสัญญาณ BBIP ระดับ Regional Network พื้นที่ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/008       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:02
ซ์็ฮ SPT 1:8 (Type A2) with Pigtail SC/APC 2.0mm 1m       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(นว.)/OCT/N35       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:50
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม โครงการเน็ตชายขอบ Zone C+ : SFP+10GB-ER SM, Dual Fiber,1550nm 40km LC จำนวน 15 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(นว.)/OCT/N30       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:46
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ปรับปรุง FTTx จำนวน 2 รายการ 1) SCPIGTAIL(APC) 1.5M จำนวน 3000 PC 2) PRE-HS TUBE FOR DROP CABLE 27 CM จำนวน 3000 PC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.3/26/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:44
งานซื้อ SIP Analong Telephoney Adapter ( ATA) รุ่น VIP-157S จำนวน 10 ST และรุ่น VIP-156 จำนวน 20 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/029/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:42
จ้างติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U เดือน พฤศจิกายน 2561       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/028/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:41
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายทองแดง เดือน พฤศจิกายน 2561       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0028/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:37
ซื้ออุปกรณ์ CGNAT พร้อม Transceiver Module ยี่ห้อ A10Network จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.1 (รบ.)/095/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN FEEDER และ DISTRIBUTION รองรับบริการFTTXในพื้นที่ของจ.ราชบุรี (บริเวณดอนทรายบางลานโพธาราม)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/83       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:32
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0405       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/82       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:31
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0414       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชภ.5/821       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 10:28
เช่าที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/067       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 09:58
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ICT Solution เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในอาคารโรงเรียนประชาวิทยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./129/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 09:14
งานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าภาครัฐ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./131       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 09:13
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./130       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 09:10
งานซื้ออุปกรณ์เครือข่าย โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 42/บบน.3.2.2/664.01 ลว..22 ต.ค.2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 08:57
จัดซื้อ GPON-ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่่น ZXHN F660W เพื่อให้บริการ FIBER 2 U จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/81       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:24
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0418       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/80       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:23
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา C.61100840154       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/79       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:23
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0417       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/78       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:22
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0406       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/77       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:21
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0859       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/76       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:21
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0858       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/75       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:20
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0409       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/74       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:19
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0410       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/73       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:19
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0415       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/72       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:18
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0412       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.4.1/71       ลงประกาศ 27 ต.ค.2561 09:17
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.61.10084.0407       
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019