ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/207/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:17
จัดจ้างติดตั้ง ย้าย DW FTTx และ ADSL โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.1.1.3/023       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:09
การจัดจ้างเดินสาย Fiber Optic ภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่ชุมสายสุรวงศ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (กบ.)/208/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:07
จัดจ้างตรวจแก้เลขหมาย Fixed Line, ADSL โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.3/60/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:05
จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ TOTO-LINK รุ่น A3002RU AC1200 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.1.1.3/022       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 10:02
การจัดจ้างเดินสาย Fiber Optic ภายในและภายนอกอาคารพื้นที่ชุมสายตรอกจันทน์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ตบน.3.1/ป.123/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 09:57
จัดจ้างเฉพาะค่าแรง งานย้ายตู้ผ่าน CAB#136TRUE CAB#19 ,OFCCC#036 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บริเวณหน้าโครงการเดอะพาร์คแลนด์ ชุมสายบางพลัด C.61.10062.0704       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.4.2.1/030/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 09:54
ซื้อ Wireless AC1200 DIR-825 D-LINK จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ติดตั้งให้บริการ FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาหลักสี่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.1.1.3/021       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 09:40
การจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้พนักงานบริโภคณ อาคารชุมสายโทรศัพท์สุรวงศ์ ชั้น 6 และ ชั้น 1 , ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาสุรวงศ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.1.1.3/020       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 09:36
การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless Routerพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์สุรวงศ์และชุมสายโทรศัพท์ตรอกจันทน์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0065/2561       ลงประกาศ 30 ต.ค.2561 09:11
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN เพื่อปรับเปลี่ยนระบบชุมสาย SPC ชส.ตรอกจันทน์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/128/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 17:37
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT Outdoorและตู้ Enclosure       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/092/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 17:29
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU. จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่ ชส.เซ็นทรัลเฟสติวัล 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.2(อบ.)/127/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 17:07
ซื้อ SDP FTTx(A)IN-LINE WITH SPLITTER 1:8       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปล.47/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 17:00
งานจัดซื้อหมวกแก๊ป ตราสัญลักษณ์ TOT จำนวน 1,500 ใบ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/1106       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 17:00
งานเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาเดอะมอลล์3 รามคำแหง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(ภก.)/091/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 16:52
จัดซื้ออุปกรณ์ Wrieless Dual Band Gigabit Router A3002RU จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กสฐ./อกสฐ/272       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 16:29
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจาก ชส.หลักสี่ ไปติดตั้ง ชส.กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0440088121061       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 16:26
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON CARD จำนวน 4CARD       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.2.1(อด.)/099/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 16:00
ซื้อ GPON ONU ZTE ZXHN-F660WT จำนวน 250 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:52
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 6 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ลป.)/666       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมางานท่อร้อยสายใต้ดิน โครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 แยกภาคเหนือ-ขุนตาน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:47
งานจ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.2/1078/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:05
จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ฯการติดตั้ง Fiber 2U ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.2.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สญบ./mw-144       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 14:04
จ้างซ่อมอุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ 9667LSY (Alcatel)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0026/2561       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 13:50
งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อบน.2.1/061       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 13:24
งานเช่าพื้นที่ตั้งอุปกรณ์ชุมสาย ภายในอาคารชุด อิตัลไทย ทาวเวอร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.4.1/010       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 12:02
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์ Micro OTDR 1 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/011       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:58
ซื้อ Drop Wire Clamp (TOT) จำนวน 6,000 PCs       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(สต.)/       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:52
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานติดตั้งบริการFTTx จำนวน150 Port ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(สต.)/       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:45
งานจ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ขยาย bandwidth microwave เส้นทาง ละงู-เกาะบูโหลน-เกาะหลีเป๊ะ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2(นศ.)/3170064808       ลงประกาศ 29 ต.ค.2561 11:43
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบงานรื่อถอนชุมสาย       
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019