ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/895       ลงประกาศ 22 ก.ค.2562 10:24
งานจัดซื้ออุปกรณ์ GPON Card ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 143 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 020592280562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:32
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F670-OFTK ยี่ห้อZTE จำนวน250ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 019700120762       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 14:31
จัดซื้ออุปกรณ์ONU ZXHN-F670-OFTKยี่ห้อZE จำนวน250ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./3       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:05
จ้างบริการ Colocation ที่อาคาร Equinix ประเทศสิงคโปร์ รองรับอุปกรณ์ Managed Router (Equinix 1-2)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./2       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:04
จ้างบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (IPLC) เส้นทางประเทศไทย-มาเลเซีย เพื่อเชื่อมต่อ Facebook ระดับความเร็ว 200 Gbps       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./1       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 11:01
งานจ้างบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ เส้นทางประเทศไทย-มาเลเซีย ระดับความเร็ว 200 Gbps เพื่อเชื่อมต่อ Google       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/79       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 17:15
จัดซื้อ ONU ZXHN F-612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0047/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:57
จ้างเหมาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 15:47
จ้างผลิตสื่อป้าย Banner, ป้าย X-Stand และป้าย Billboard เพื่อประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยธุรกิจ BU2, BU4       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0005/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:27
จ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคาร 14 ชั้น (อาคาร 9) และงานริ้อถอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่่ แจ้งวัฒนะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.2/679/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:17
งานเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบางพลี(บิ๊กซีบางพลี)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./47       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 11:27
งานจ้างบริการปฏิบัติงานด้านเทคนิค เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฟส 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/884       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 10:29
จ้างเหมา (TURN KEY) รองรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เส้นทางถนนธรรมนูญวิถี ตั้งแต่แยกถนนราษฎร์ยินดี ถึง แยกถนนเสน่หานุสรณ์ ชุมสายหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0046/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 08:58
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/78       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:38
จัดซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 2 รายการ (Fusion Splicing Machine, Mini OTDR)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/77       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 16:36
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT แบบ Outdoor ชุมสายน้ำไคร้ ม.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (ชภ.)/43/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 14:58
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE / ZXHN-F670L - OFTK จำนวน 200 Set เพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (ชภ.)/42/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 14:55
ซื้ออุปกรณ์ Wireless router TP-Link EC230 - GI AC1350 จำนวน 100 Set เพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ FTTx ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ค.0003/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 13:04
งานจ้างติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สำหรับศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ท.0004/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:48
งานซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ1.S.M OPT.FIBER CABLE 12F(ARSS) จำนวน 1,100,000 เมตร/2.S.M OPT.FIBER CABLE 24F(ARSS) จำนวน 508,000 เมตร/3.S.M OPT.FIBER CABLE 48F(ARSS) จำนวน 40,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0018/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:28
จ้างปฏิบัติงานให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการสื่อสารข้อมูล และโครงข่ายอุปกรณ์ชุมสายประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 19 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0017/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 09:21
จ้างปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุเสียและให้บริการดูแลลูกค้า สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 46 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.019/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 17:17
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.1.1/581       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 16:52
งานเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นทีทำการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา หัวหมาก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/580       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 15:19
ซื้ิอเครื่องมือช่าง Micro OTDR จำนวน 1 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/577       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 11:36
ค่าจ้างเหมานิติบุคคลติดตั้งOFC1Fจำนวน 160 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (ชภ.)/41/2562       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 15:22
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZTE/ZXHM-F660-OFTK       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทสก./64       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 15:15
งานซื้ออุปกรณ์ IT สำหรับสนับสนุนโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0012/2562       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 11:03
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Precision Air และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0010/2562       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 10:47
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์องค์กรและงานสื่อสารการตลาด จำนวน 14 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/571       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 09:12
จัดซื้อONU ยี่ห้อ ZTE OFTK จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,504 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019