ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:52
งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง (1177) จำนวน 67 คน ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/919       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:58
จัดซื้อONU F660WTจำนวน 200ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0145/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:38
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสาย พร้อมยกคอบ่อพักสายย่อย (PB#) ภายในบริเวณเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0019/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:03
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 4 อัตรา ของ ยล.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:11
งานจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1523       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 18:26
งานเช่าใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางสถานีไฟฟ้าขนอม - สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:32
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:14
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปสท./1424 ลว. 21 พย. 62       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 14:43
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคม ชุมสายโทรศัพท์บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.039/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:54
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.038/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:53
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.037/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:52
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.036/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:51
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.035/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:50
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดเลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.034/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:48
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.033/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:45
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.032/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:19
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:01
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:13
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 12 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0053/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ MSAN, OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ช.001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:01
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0041/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนพระสุเมรุและถนนตะนาวชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0042/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/OLT พร้อมสร้างข่ายสาย Optical fiber Cableชุมสายเพลินจิต ระยะที่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0043/2562       ลงประกาศ 11 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการงานรื้อย้ายท่อร้อยสายโทรศัพท์ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางคอแหลม เส้นทางถนนเจริญกรุง ซอย 107 แยก 7 ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0090/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:28
งานจ้างบำรุงรักษาระบบ DNS ยี่ห้อ Infoblox       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0051/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU รองรับตู้ RCU 2.6 ล้านเลขหมาย True       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0052/2562       ลงประกาศ 3 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU ทดแทน DLC ที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0061/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC)และรื้อถอนเคเบิลทองแดงเดิม ชุมสายพระโขนง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0064/2562       ลงประกาศ 24 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.2.3รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0065/2562       ลงประกาศ 26 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTxชุมสายโทรศัพท์คลองเตย และชุมสายโทรศัพท์ถนนตก       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019