ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0077/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 16:05
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Network Controller เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ของโครงข่ายบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0022/2562       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 14:57
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 275 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:32
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนป่าโทน พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 23 ก.ย.2562 09:28
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เส้นทางถนนศรีสรรเพชญ์ พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0076/2562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 17:07
งานซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 34 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/17092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:20
ซื้อเครื่องมือช่างประจำปี 2562 Futison Splicer       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/16092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:19
ซื้อเครื่องมือช่าง MICRO OTDR       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.1.2 (อท.)/15092562       ลงประกาศ 20 ก.ย.2562 10:19
ซื้อเครื่องมือช่างปี 2562 OTDR in service Tester       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0021/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 11:42
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0114/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:32
ซื้ออุปกรณ์ 10-Gpbs Switch 48 Ports ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายราษฎร์บูรณะ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/027       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:30
ซื้อ TP-link EC230-G1 Wireless AC1350 จำนวน 250 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/733/ท.010/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:28
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.))       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0101/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับเลขหมายบนเคเบิลทองแดงขึ้น IP Phone       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0100/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:21
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC ขยายให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0102/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง รองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ชุมสายดอนเมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0109/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 16:05
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.3.3 เพื่อทดแทนชุมสายที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0105/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และตัดถ่ายเลขหมายพร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชส.สาธุประดิษฐ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./60       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 14:06
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบ โครงการ Wi-Fi at Branch เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0026/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 09:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC) พื้นที่จังหวัดตาก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0104/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 09:10
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ภายในศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./59       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 09:08
งานจัดซื้อ License ระบบเฝ้าระวังเครือข่ายบริการ (Service Monitoring System) (ยี่ห้อ Solarwinds)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0068/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 09:06
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ โครงการสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ และบ่อพัก ถ.สาธุประดิษฐ์ทั้งสองฝั่งซ.สาธุประดิษฐ์ 12 ถึง ถนนจันทน์ และ ซ.สาธุประดิษฐ์ 7 ถึง ถ.จันทน์ ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0021/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 08:20
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ Log Server และ AAA โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บน.2.1./       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:52
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC ขยายให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.2.1หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนปฎิบัติการระบบตอนนอกที่ 2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บน.2.1/       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:51
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับเลขหมายทองแดงขึ้น IP PHONEหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนปฎิบัติการระบบตอนนอกที่ 2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:50
งานเช่าพื้นที่รวมค่าบริการงานระบบภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บภน.3.1 (ชม.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0096/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:47
งานซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Huawei เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 13 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0097/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:46
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 43 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.3รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สท./       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:43
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัยหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย บภน.3.2 (สท.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0016/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:07
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลและเร่งรัดหนี้ จำนวน 4 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกฏหมายนครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนส./       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 20:58
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย(อนส.)จำนวน 5 คนหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย/บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019