ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0008/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 10:05
งานจ้างจัดทำสร้อยคอทองคำ จี้ทองคำ พร้อมกล่องกำมะหยี่สำหรับผู้เกษียณอายุปี 2562 จำนวน 304 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0008/2562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 15:29
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ Gi DNS โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0130459020562       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:23
ซื้อ ONU ZXHN-F670-OFTK ยี่ห้อzte จำนวน100ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0120458290462       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 12:20
จัดซื้อONU ZXHN-F660-PDTK ยี่ห้อZTE จำนวน150ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 0110132034062       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 11:58
ซื้อ SDP AERIAL IN-LINE TERMINAL FOR FTTX 60SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.1 (ตง.)/028       ลงประกาศ 17 พ.ค.2562 10:21
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 100000 เมตร ใช้งานติดตั้ง FTTx ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อปฒ./       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:44
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการธนาคารออมสิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ทนน.2/(ก)002/2562       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 14:21
งานซื้ออุปกรณ์ Wireless Access และ Router เพื่อให้บริการลูกค้า “บริษัท พีแอนด์พี อพาร์ทเม้นท์ ราามคำแหง 164”       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/237       ลงประกาศ 16 พ.ค.2562 08:50
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน 3 เส้นทางจังหวัดนครนายก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/65       ลงประกาศ 15 พ.ค.2562 15:31
ซื้อสาย OPTIC Drop Wire FTTx 1F จำนวน 50,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0006/2562       ลงประกาศ 15 พ.ค.2562 09:01
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ Firewall โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/364       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 16:17
จัดซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE1F จำนวน 50,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0019/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 15:40
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 3 แห่ง ที่ อาคารศูนย์บริการข้อมูล ทีโอที คลองเตย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0032/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 14:01
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนนิตโย และถนนสุนทรวิจิตร ชส.นครพนม จ.นครพนม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 09:52
งานจ้างเหมาโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวัดกระทุ่มราย หมู่ 1 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 09:50
งานจ้างเหมาโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวัดท่าโขลง หมู่ 2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/179       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 09:47
งานจ้างเหมาโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวัดข่อย หมู่ 1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ท.0007/2562       ลงประกาศ 14 พ.ค.2562 08:51
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 11 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0021/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 16:10
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ ห้อง Sever 3 ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0020/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 15:36
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ ห้อง TNEP ชั้น 6 ชส.นนทบุรี, ห้อง PCM ชั้น 2 ชส.ธัญบุรี, สถานีโทรคมนาคมบางมูลนาก R จ.พิจิตร, ห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ชส.มหาสารคาม (เดิม), ห้องสื่อสัญญาณ ชส.สระบุรี จ.สระบุรี พร้อมรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0032/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 15:34
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 2 กอง พร้อมงานรื้อถอน ชุมสายนนทบุรี และชุมสายบางบัวทอง ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ จพค./ค.0007/2562       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 14:16
งานจ้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานประจำปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/64       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 11:25
งานจัดซื้อ Router Wireless AC1200 จำนวน 260 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/63       ลงประกาศ 13 พ.ค.2562 11:23
งานจัดซื้อ ONU ZXHN F-612 จำนวน 280 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./39/2562       ลงประกาศ 10 พ.ค.2562 11:14
งานจ้างเหมาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการโครงการจ้างทำระบบรับตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 69 แห่ง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.004/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 16:02
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 18 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (สฎ.)/146       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 14:54
จัดจ้างรื้อถอนเคเบิลทองแดง พื้นที่ชุมสายบ้านในTTTและชุมสายกาญจนดิษฐ์ TTT       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0003/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 09:52
จ้างรถบริการรับ-ส่งพนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 5 คัน (5เส้นทาง) (จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง )       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0007/2562       ลงประกาศ 8 พ.ค.2562 08:45
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในส่วนจัดการข้อมูลการให้บริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ (จปส.) จำนวน 4 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ รปฒ.2/002/2562       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 20:26
งานจ้างบุคลากร เพื่อให้บริการงานบำรุงรักษาโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ รปฒ.2/001/2562       ลงประกาศ 3 พ.ค.2562 20:23
งานจ้างบุคลากร เพื่อให้บริการงานบำรุงรักษาโครงการเน็ตประชารัฐ (1.จ้างบุคลากร จำนวน 2 คน ระยะเวลา 2 เดือน 9 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62)และ 2.จ้างบุคลากร จำนวน 1 คน ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62)       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,816 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019