ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2  3 [4]
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 22/2561       ลงประกาศ 23 ก.ค.2561 17:02
ขายพัสดุในคลัง ซากสายเคเบิล และ ซากสาย Drop wire รวม 74,739 กก. ของ คลังนครสวรรค์ รายละเอียดแนบ*ซากสายเคเบิล 58,004 กก. ซากสาย Drop wire 16,735 กก. กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2561   ณ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 21/2561       ลงประกาศ 23 ก.ค.2561 16:59
ขายพัสดุในคลัง ซากสายเคเบิล และ ซากสาย Drop wire รวม 81,575 กก. ของคลังเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ*ซากสายเคเบิล 58,323 กก. ซากสาย Drop wire 23,252 กก. กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2561   ณ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 20/2561       ลงประกาศ 17 ก.ค.2561 10:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 539 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 131 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 19/2561       ลงประกาศ 17 ก.ค.2561 10:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 213 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร 68/1 ม.1 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 18/2561       ลงประกาศ 16 ก.ค.2561 17:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 9 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 17/2561       ลงประกาศ 16 ก.ค.2561 17:29
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 243 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 16/2561       ลงประกาศ 16 ก.ค.2561 17:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 114 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.4/1/2561       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 11:54
ขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 78,112.18 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 77,881.20 กก. และสาย Drop wire ความยาวประมาณ 45,666.09 เมตร น่ำหนักรวมประมาณ 2,626 กก. กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2561   ณ อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 15/2561       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 09:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 4 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 14/2561       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 09:53
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 27 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 13/2561       ลงประกาศ 11 ก.ค.2561 09:51
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 125 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 12/2561       ลงประกาศ 22 มิ.ย.2561 09:40
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 9 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ * รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 28 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 194 ม.5 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 11/2561       ลงประกาศ 22 มิ.ย.2561 09:36
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 267 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ * รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 28 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 194 ม.5 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 10/2561       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2561 16:06
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 27 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35/9 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 9/2561       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2561 14:25
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 809 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก* ตู้สาธารณะ+ทางไกล 89รายการ, ตู้สาธารณะครึ่งท่อน 157 รายการ, เครื่องสาธารณะ 562 รายการ และ เครื่องนับเหรียญ 1 รายการ * กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/65 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.2/3       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2561 10:29
มีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 221 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 28 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 457 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 8/2561       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2561 14:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 685 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.11/2561       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2561 14:25
ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง, พัสดุซากสาย Drop wire และพัสดุซากเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน 3 ประเภท ความยาวประมาณ 93,764 SM. น้ำหนักรวม 43,516 กก. กำหนดขายทอดตลาด 25 มิ.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.10/2561       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2561 14:57
ขายสินทรัพย์ถาวร วัสดุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นใช้งานและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 121 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 มิ.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 7/2561       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2561 08:43
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 112 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก*ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 242 ตู้ เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 50 เครื่อง คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง* กำหนดขายทอดตลาด 21 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.3/ 6/2561       ลงประกาศ 8 มิ.ย.2561 10:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 76 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 มิ.ย. 2561   ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.9/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 14:23
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน จำนวน 32 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 มิ.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.8/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 14:15
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 112 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 มิ.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสป.7/2561       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 14:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน จำนวน 457รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 มิ.ย. 2561   ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019