ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/9/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 16:21
ขายซากสาย Drop Wire ความยาวประมาณ 860,908.23 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 28,410 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/8/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:40
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 164,157 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 109,949 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 13/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:23
ขายพัสดุซากสายเคเบิล และสาย Drop wire จำนวน 2 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 66,790 กก. ของคลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/14/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:16
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ พภน.2/14/2562 กำหนดขายทอดตลาด 5 ส.ค. 2562    ณ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 146 หมู่ 6 ถ.กาฬสินธุ์-ห้วยสีทน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/13/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 15:05
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ พภน.2/13/2562 กำหนดขายทอดตลาด 2 ส.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/68 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/7/2562       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 13:18
มีความประสงค์ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 121,635 เมตร น้ำหนักประมาณ 102,488 กิโลกรัม กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ค. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/12/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:06
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งที่ พภน.2/12/2562     
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.6/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 14:30
ขายเศษซากสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 829 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.5/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 14:15
ขายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 727 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.15/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 08:37
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 133 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.14/2562       ลงประกาศ 11 ก.ค.2562 14:04
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 30 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/12/2562       ลงประกาศ 10 ก.ค.2562 13:47
ขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 292,052 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 192,931.04 กิโลกรัม) และสาย Drop wireฯ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2562    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/11/2562       ลงประกาศ 9 ก.ค.2562 10:47
ขายพัสดุที่หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 2 รายการ (24 หน่วย) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/10/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค.2562 16:15
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.4/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค.2562 14:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด รวมจำนวน 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.3/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค.2562 14:19
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 16 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./13/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค.2562 11:37
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 46 รายการ และวัสดุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 104 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 12 ก.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.7/2562       ลงประกาศ 4 ก.ค.2562 15:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 90 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.6/2562       ลงประกาศ 2 ก.ค.2562 10:56
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 18 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 10 ก.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 12/2562       ลงประกาศ 28 มิ.ย.2562 14:15
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 21 รายการ ของ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 5 ก.ค. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/6/2562       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2562 15:19
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะและเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 718 รายการ(ตู้ 116 รายการ, เครื่อง 602 รายการ) กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ค. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/10/2562       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2562 15:49
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ (3 กอง) กำหนดขายทอดตลาด 12 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/9/2562       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2562 15:45
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 9 รายการ (10 กอง) กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 11/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 17:22
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 27 มิ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 10/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 17:19
ขายพัสดุซากสายเคเบิล และสาย Drop wire จำนวน 3 รายการของคลังพิษณุโลก...สายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 98,620 กก. / สาย Drop wire น้ำหนักรวมประมาณ 15,730 กก...... กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/4/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 11:55
ขายพัสดุซากเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ ความยาวประมาณ 61,613 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 58,003.17 กิโลกรัม) และซากสาย Drop wire จำนวน 2 รายการ(น้ำหนักประมาณ 13,512 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 21 มิ.ย. 2562      
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/8/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 11:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/7/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 11:20
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 46 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/6/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 11:13
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ พัสดุที่เป็นพัสดุซาก และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 1,033 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/5/2562       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2562 09:36
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ พัสดุที่เป็นพัสดุซาก และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 1,379 รายการ (1,484 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/4/2562       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2562 09:20
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ พัสดุที่เป็นพัสดุซาก และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 577 รายการ (755 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 25 มิ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,664 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019