ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./166/2562       ลงประกาศ 19 ก.ค.2562 17:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 งานจ้างเหมานิติบุคคล งานบริการลูกค้าและงานการตลาด จำนวน 81 อัตรา (แผนเดิม)ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ ขบน.2.1/ผ002/62       ลงประกาศ 18 ก.ค.2562 10:24
(ประกาศยกเลิก)     

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 17:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานสร้างข่ายสาย OFC พร้อมอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณชีวิต (Big Rock) จำนวน 5 แห่ง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/12/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค.2562 15:06
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งที่ พภน.2/12/2562     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./159/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค.2562 14:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เลขที่ จพค./๑๒๗๙       ลงประกาศ 9 ก.ค.2562 15:31
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์องค์กรและงานสื่อสารการตลาด จำนวน ๑๔ อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E๖๒๐๗๐๐๐๖๗๖๓  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1283       ลงประกาศ 9 ก.ค.2562 15:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างรถตู้ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62070007286  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1261       ลงประกาศ 8 ก.ค.2562 15:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสายงาน ถ. จำนวน 30 อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62070005411  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./154/2562       ลงประกาศ 4 ก.ค.2562 18:19
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./152/2562       ลงประกาศ 28 มิ.ย.2562 19:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 10 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./151/2562       ลงประกาศ 28 มิ.ย.2562 19:02
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./150/2562       ลงประกาศ 28 มิ.ย.2562 19:00
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ บบน.1.1.1/6       ลงประกาศ 27 มิ.ย.2562 09:32
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางงานจัดจ้างเหมาเดินสาย DROP WIRE OFC อาคารพญาไทพลาซ่า    
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/303       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:11
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้ออุกรณ์สร้างข่ายสาย STRAIGHT JOINT, SDP,FIBER OPTICAL SPLITTRE จำนวน 9 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 18 ก.ค. 2562     ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/299       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 16:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย TANGENT ADSS/ARSS และPREFORMED DEAD END ADSS/ARSS จำนวน 7 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 5 ก.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 200/ค.0007/2562       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2562 13:49
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกงานจ้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานประจำปี 2562    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./144/2562       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 18:12
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 7 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./143/2562       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 18:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (แผนเดิม)ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./142/2562       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 18:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./141/2562       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 18:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 017640130662       ลงประกาศ 20 มิ.ย.2562 14:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์TOTOLING a3002ru ac1200 wireless จำนวน100ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0002/2562       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2562 16:05
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งหลังคา Skylight ชั้นดาดฟ้า อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./133/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 13:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./132/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 13:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./131/2562       ลงประกาศ 14 มิ.ย.2562 13:35
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้อ SPARE PART GPON 01 LINE CARD TBA จำนวน 10 ST (แผนเดิม)ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พสฐ./10/2562       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2562 16:17
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2562 10:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 10 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ ธกน./       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2562 09:34
(ประกาศยกเลิก)     

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./127/2562       ลงประกาศ 11 มิ.ย.2562 19:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (แผนเดิม)ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศตกลงราคา 
ครั้งที่ ตภก.3/3       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2562 11:32
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา smart Android Boxจัดซื้อ Android Box ติดตั้ง ณ สำนักงานบริการ เพื่อใช้เชื่อมต่อ การประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริการ TOT    
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0023/2562       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2562 08:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชส.ลาดพร้าว 1 และ ชส.ลาดพร้าว 2 กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  173,453 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019