ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/320/2562       ลงประกาศ 24 ส.ค.2562 21:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท ONU For FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/319/2562       ลงประกาศ 24 ส.ค.2562 21:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท Router For FTTx&Wi-net     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/318/2562       ลงประกาศ 24 ส.ค.2562 21:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท ONU For FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/317/2562       ลงประกาศ 24 ส.ค.2562 21:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท Router For FTTx&Wi-net     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.008/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 17:53
จัดซื้อ Switch L3 และหัว SFP ยี่ห้อ Cisco เพื่อรองรับการให้บริการ Broadband internet       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.007/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 17:51
จัดซื้อ SPARE PART จำนวน 7 รายการ ในพื้นที่ ภน.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.006/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 17:42
จัดซื้อ SPARE PART จำนวน 5 รายการ (ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ปจ.)/55       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 16:50
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/766       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 16:23
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C300-HUVQ-16P ชส.ศรีดงเย็น วงเงิน 263,220.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บสก./005/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 16:15
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม สีขาว 24 นิ้ว X 35 นิ้ว จำนวน 500 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ง่วนเอี้ยวฮวดเปเปอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/254/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 16:08
ซื้อ ONU F612 - OFTK จำนวน 75 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./019/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 15:54
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำด้าน Condenserของเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ No.2 อาคาร 9 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอน คูล (ไทยแลนด์) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/32/62       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 15:34
ขอจัดซื้อ Switch L2 ZXR10 และ SFP 10 GE ER 40 km.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/31/62       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 15:22
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ Uplink Card และ SFP 10 GE LR 10 km.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/30/62       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 15:20
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ EC230 - GI AC1350 Wireless Dual Band     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-916       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 15:12
ซื้อก๊าซออกซิเจนจำนวน 1 ถัง ใช้งานระบบกราวด์ชุมสายสาลีและงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพูลศักดิ์สุพรรณ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-32       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:52
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 490.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิษณุ หงสีธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-31       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:52
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 1,130.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนะวัฒน์ อินต๊ะสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-30       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:51
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 295.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกิตติพงษ์ มาอุ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-29       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:50
ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer - 469.50 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-28       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:50
ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 8/62 จำนวนเงิน 2,825.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แสงไทยแพร่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-27       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:49
ซื้อแอลกอฮอล์ (ส.) - 321.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก เอส ฟาร์มาซี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6208-26       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:48
ค่าขยะมูลฝอย 8/62 - 50.00 บาท (ดช.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0062/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:45
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 เส้นทางแยก ทล.34(บางนา-ตราด) บรรจบ ทล.3 (สุขุมวิท) กม.16+450.000 - กม.19+500.000 ชส.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0043/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:41
จ้างผลิตตู้ Outdoor Enclosure สำหรับอุปกรณ์ Switch พร้อมระบบจัดการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธาร์ณัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0061/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:39
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน เส้นทางถ.สรศักดิ์ ถ.ราชดำเนิน ถ.พระยากำจัด ถ.หน้าพระกาฬ และ ถ.ปรางค์สามยอด ชส.ลพบุรี จ.ลพบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0041/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:17
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ NERA จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./197/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:16
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./196/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างภายใต้สังกัด ตบน.2.2 จำนวน 6 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./195/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./194/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค.2562 14:02
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลางงานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อทดแทนที่เสื่อมสภาพ พร้อมงานรื้อถอนจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ บน.3.2   
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  209,249 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019