ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/82/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 17:50
ซ่อมประตูชุมสายโทรศัพท์งามวงศ์วาน วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายลำไย ดีวุ่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./62-0148       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 17:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงเพิ่มเติมในการให้บริการสถานที่ ณ ห้องAuditorium (15พ.ค.62)     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ราย  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/5/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:57
มีความประสงค์จะขายพัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดงความยาว 30,460เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 21,815 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค. 2562    ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2.1/006       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:51
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาหาดใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/05/0005/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:26
จัดซื้อ A3002RU AC1200 Wireless Dual Band Gigabit จำนวน 100ST.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาทองผาภูมิ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.คิงส์ อิรเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/173/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:26
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาพังงา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/172/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:24
จ้างทำไวนิลขนาด 495X240 เซนติเมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้ายเหมืองโฆษณา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/05/0004/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:09
จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บสก./001/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:03
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซมทาสีภายในผนังห้องพักอาคารหอพัก 37 และซ่อมแซมทาสีภายในห้องทำงานห้องโถง ทางเข้า ฝ้าเพดาน ทาสีภายในห้องน้ำชาย/หญิง อาคารโรงยิม ของสถาบันวิชาการ ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอนุชา พบความสัตย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ฉ.0019/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:03
จ้างวิจัยตลาดเพื่อสำรวจความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/05/0003/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:03
จัดซื้อ S.M. OPT.Fiber Cable 12F(ARSS)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/443       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 16:02
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร บมจ.ทีโอที (วัดยายร่ม)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0004/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:43
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน กำหนดเสนอราคา 6 มิ.ย. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/138/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:31
งานซื้ออุปกรณ์ใช้ดำเนินงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น วี เค อินเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/139/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:28
งานจ้างแรงงนขนอุปกรณ์ของชุมสายสันป่ายางหน่อม(TT&T)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเอื้ออังกูร คำเหล็ก และนายธนกฤต ถิ่นคำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 131/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:28
ซื้ออุปกรณ์ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK=110 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN- F670 OFTK=20 ตัว, Wireless AC1200 ยี่ห้อ Dlink รุ่น 1251=140 ตัวเพื่อรองรับการให้บริการ FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/137/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:27
งานซื้ออุแกรณ์ใช้ดำเนินงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินแกรม ไมโครติก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/113/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:25
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในเครื่องเดียวกัน บบน.3.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/136/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:24
งานจ้างเหมาตัดหญ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายจรัญ อุปละกูล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/11       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:21
ซื้อ Optic Mdem 4 E1-4ETH,Dual Power AC220V+DC-48V.,WDM40KM. TX1310,RX1550,RX1310TX155 ให้กับชส.ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบภก.3.2 (รย.)/10       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:17
จัดซื้อ Card up link 10G สำหรับ OLT ZTE C300 ในพื้ันที่ ระยอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ช.0007/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:15
งานจ้างเหมาปรับปรุง System Facility     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/6/62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:15
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660- OFTK จำนวน 200 st     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/488       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:09
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.80. บาท รวมเงิน 408,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตราคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนน.2/(ช)024/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 15:02
ซื้ออุปกรณ์ Wireless Access เพื่อให้บริการลูกค้า “บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)”     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/010/พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:50
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมและบันไดอลูมิเนียม ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องชุมสาย อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอุปกรณ์การกำลัง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รุจิร คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/009/พ.ค.62       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:48
ซื้อบันไดอลูมิเนียม ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องชุมสาย อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอุปกรณ์การกำลัง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/3/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:47
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq Pro 6300 SFF จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/2/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:45
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 780 Tower จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/302/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งเลขหมาย FTTx พร้อม FUSION     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้น พีเทล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลกน.1/1/2562       ลงประกาศ 21 พ.ค.2562 14:42
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP ProDesk 600 G1 SFF จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  117,812 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019