ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 11/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 17:22
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 27 มิ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 10/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 17:19
ขายพัสดุซากสายเคเบิล และสาย Drop wire จำนวน 3 รายการของคลังพิษณุโลก...สายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 98,620 กก. / สาย Drop wire น้ำหนักรวมประมาณ 15,730 กก...... กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/087       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:55
ซื้อ OLT xPON Indoor for FTTx 16PON C320 และ C300 ยี่ห้อ ZTE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/77/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:34
ซื้อ Card Gpon ,Card UP LINK(10G)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/18062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:31
ซื้อสาย Cable Armored Drop 1 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/17062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:29
จ้างเหมารื้่อถอนเสาทรงสามเหลี่ยมแบบมีกายส์ Base Winet ต.เทวราช อ.ไชโย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุรายุทธ์ อ้องาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/16062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:27
จ้างแขวนเคเบิล OFC 24 F ARSS เส้นวังน้ำเย็น หมู่ 1 สีบัวทอง อ.แสวงหา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/15062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:26
จ้างแขวนเคเบิล OFC 24 F ARSS ชส.โพธิ์ทอง (วัดใหม่บุญศิริ)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/14062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:15
จ้างแขวนเคเบิล OFC 24 F ARSS เส้น ชส.วิเศษฯ - วัดวิเศษฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/13062562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 16:13
จ้างเหมาพร้อมติดตั้ง Rectifler     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี ไอ เอส เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/306/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท ONU For FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/0618196       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:21
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านภานุพงษ์ แอร์แอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/175/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:21
จัดจ้างแรงงาน งานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณโรงแรมแพนนิซูล่า ถนนเจริญนคร ชุมสายลาดหญ้า ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7259     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอฟ ซิสเต็มโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/174/2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:18
จัดจ้างแรงงาน งานสร้างขยายข่ายสาย ODN บริเวณวุฒากาศ 42 ชุมสายดาวคะนอง ตามเลขที่ใบสั่งงาน C.62.10063.7258     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอฟ ซิสเต็มโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/260       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:11
งานซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ที่คลังพัสดุพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว ดราก้อน กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0028/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 15:05
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บ้านดอนศิลา (บ้านทุ่งโค้ง ชัยพร ใหม่สันติสุข) อ.เวียงชัย จ.เชียราย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/24-2562       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:47
จ้างเหมาปรับปรุงท่อร้อยสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี เอ็น เพาเวอร์เน็ต 2000 จำกัด  

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0031/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:47
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/471.02 ลว.4 มิ.ย.62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:46
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ด้านช่าง ตบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.ลวดสลิง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0032/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:44
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ เวียงป่าเป้า บ้านโล๊ะใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอบน.3.2/524 ลว.18 มิ.ย.62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:38
ค่าขนเก็บมูลฝอย เดือน มิ.ย.61 ตึก น.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเขตจอมทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0030/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:29
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ ดอนลาน (บ้านดอนลานหมู่ 7 )อ.เมือง จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0029/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:28
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ บ้านดอยลาน(บ้านโป่งช้าง) อ.เมือง จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0027/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:25
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ บ้านหลวง(บ้านป่าตึง บ้านจำปู บ้านป่าเป่า) อ.พาน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0026/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:23
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์ เจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0025/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:08
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บ้านดงหลวง อ.พาน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0024/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:07
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์แม่จัน บ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0023/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:06
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์สันราย บ้านแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0022/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:04
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0021/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:03
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/0020/62       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2562 14:01
สร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2 U FTTx ตามแผนงบประมาณ 2562 พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์เวียงป่าเป้า บ้านป่าเหมือด ม.5 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  140,777 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019