บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/733/ท.004/2561 ลงประกาศ  1 พ.ย.2561 
งาน  จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 78 อัตรา    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998
วันปิดรับข้อคิดเห็น   5 พ.ย.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0