บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/717/ท.0005/2561 ลงประกาศ  22 ต.ค.2561 
งาน  ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาส 3 ปี 2561 ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5393-3132
วันปิดรับข้อคิดเห็น   25 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0