บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
200/ป.0026/2561 ลงประกาศ  17 ต.ค.2561 
งาน  งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51คน    รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842
วันปิดรับข้อคิดเห็น   22 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0