บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/ ลงประกาศ  12 ต.ค.2561 
งาน  งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนขายส่งและบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   kittimak@tot.co.th / 02-574-8007
วันปิดรับข้อคิดเห็น   17 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0